Brezjnev's Blog

Icon

Just another WordPress.com site

Amfibiebandhaubitsar vid Östersjöns strand

I en kommentar på Observationsplatsen finns följande videoklipp från Dutube:

Videoklippet lades upp på dutube den andra augusti 2012 och ska vara taget på en inofficell badplats i Kaliningrad. I området har nyligen en landstigningsövning gått av stapeln.
Bland fordonen som kör förbi syns flera amfibiebandhaubitsar 2S1, även känd som M1974. Storebrorsan M1973 “Akacia” är den ryska motsvarigheten till amerikanska M109 “Paladin”.

Här är ett annat klipp på en vadande 2S1 “Nejlika”.

Filed under: rysk teknologi, ryska armén, Ryssland, Suomi/Finland, Sverige, VMF

Ryska konventionella ubåtar med AIP

I artikeln “Rubin har börjat bygga AIP-prototyp i naturlig skala” kan man läsa att Ryska flottans senaste tillskott av ubåten “Sankt Petersburg, projekt 677 Lada” är en besvikelse. Detta mycket på att framdrivningen, diesel-elektrisk, inte når upp till ställda krav. Ubåten Sankt-Petersburg har överförts norrut för avslutande tester, som en del av samarbetet mellan rysk försvarsindustri och Ryska flottan.

Emmellertid meddelar designbyrån Rubin att man har AIP-framdrivning under utveckling sen minst två år tillbaks och att den är efterfrågad av Ryska flottan och Indiska flottan (export modell projekt 1650 Amur). Summa sumarum kommer nästa ubåt av typ 677 inkludera förbättringar som framkommit/framkommer under testerna med Sankt-Petersburg (B-585).

En förbättrad variant av projekt 677 kan komma i slutet av 2014, då nästa ubåt i serien (B-586 Kronstadt) planeras att levereras. Samt att ubåt nummer tre i serien kanske kommer att utrustas med AIP (B-587 Sevastopol, sjösättning 2015).

De ursprungliga planerna för antalet ubåtar projekt 677 var 20 stycken, och typen är en mycket moderniserad projekt 636 Kilo.

Filed under: rysk teknologi, Ryssland, Suomi/Finland, Sverige, VMF

Sovjetisk upprustning av Ryska flottan

För några dagar sen hade RIA Novosti en artikel där huvudkommendören för Ryska flottan, vice-amiral Viktor Tjirkov, fick lägga ut texten om Ryska flottans storartade framtid. Titeln för artikeln är “Ryska flottan påbörjar storskalig ombeväpning, den första sen tiden för CCCP”

I artikeln nämns att bara i under 2012 kommer 10-15 örlogsfartyg, understödsfartyg, ubåtar m.m att tillföras inventarielistan för ryska flottan. Samt att över 40 fartyg (exklusive ubåtar) just nu är under byggnation på ryska varv. Vidare kan man jämföra att under perioden 2008-2012 upptogs femton fartyg i Ryska flottan (VMF).

De fartyg som planeras att tillföras under 2012 är:

Fregatt projekt 22350 Admiral Gorsjkov (avsedd för Baltiska flottan enl. ryska wikipedia).

Fregatt projekt 11661 Dagestan (med universalrobotkomplex Kalibr-NK med 30 mils räckvidd).

Korvett projekt 20381 Stojkij (avsedd för Baltiska flottan enl. ryska wikipedia)

Korvett projekt 20381 Bojkij (avsedd för Baltiska flottan enl ryska wikipedia)

Korvett project 21630 Machatjkala (avsedd för Kaspiska flottiljen enl. ryska wikipedia)

Trålare av basmodell projekt 121700 BT-730.
Två anti-diversantfartyg projekt 21980.

Två landstigningsbåtar projekt 11770 Denis Davydov och Ivan Kartsov (kapacitet 1 T-90 eller två BMP/BTR eller 92 soldater).

Mindre forskningsfartyg projekt 19910 Viktor Falajev.
Stort forskningsfartyg projekt 19920.
En hamnbogserare projekt 7056.
Fyra hamnbogserar projekt 90600.
Högsjöbogserare projekt 22030 Aleksander Piskunov

I artikeln nämns bygget av tredje atomubåten i projekt 955 (Vladimir Monomach), andra ubåten i projekt 855m Kazanj, stora landstigningsfartyg projekt 11711 Ivan Gren, tre korvetter projekt 21631 (Svijaschsk stad, Stora Ustjug, Uglitj).

Givetvis nämns också fjärde ubåten i projekt 955 Borei-klassen, “Furst Vladimir”, som officiellt påbörjades 30 juli 2012. Vid en officell ceremoni för skrov nummer fyra närvarade Vladimir Vladimirovitj Putin.

Och som vanligt inte ett knyst från svensk gammelmedia.

Hur ska man kunna debattera försvars- och säkerhets-grejer när tidningarna inte skriver ett jota om situationen i det nära utlandet. Den stora allmänheten kan inte fullfölja sin demokratiska plikt utan en objektiv och mångsidig rapportering i media. Gammelmedia suger fett…

Filed under: Ryssland, Suomi/Finland, Sverige, VMF

VDV i beredskap för Arktis?

RIA Novosti citerar i artikeln “Arktisk beredskap, en möjlighet för ryska VDV” från andra augusti en viss stabschef för VDV general-löjtnant Nikolaj Ignatov. Bakgrunden till uttalandet är Arktis ökade betydelse som stor gasreserv samt uppsättandet av två specialbrigader för att försvara Ryska Federationens intressen i Arktis.

“Rörande arktisk beredskap har detta ännu inte genomförts och jag anser att det ännu ligger framför oss…i dagsläget är desanterna tränade för insatser i öken- samt skogs-myr-sjö-terräng .”

“Inget nytt i nuläget hos oss, VDVs stridsberedskap planeras hela tiden och kommer att planeras allsidigt.”

Enligt RIA förtydligade Ignatov att formeringar och enheter av VDV ska kunna verka i olika strategiska riktningar, i varierande terräng och under varierande klimatiska förhållanden.

Längre ned i artikeln nämns uppsättandet av två arktiska brigader, som kan hamna i Murmansk eller Archangelsk eller någon annanstans. Det var för drygt ett år sen som försvarsminister Serdjokov påtalade planerna på två brigader för att försvara ryska intressen i Arktis. Vidare meddelas också att varma persedlar för arktiskt klimat har utarbetats för den ryske soldaten. Dessutom kommer man att studera stridskrafterna i Finland, Norge och Sverige innan man sätter upp de arktiska brigadern (som har stoppdatum 2015 enligt artikeln).

Artikeln avslutas med en rad som talar om att bygga 20 stycken gränsenheter inom ramen för det federala arktiska programmet (med upp till 20 tjänstgörande per enhet).

Filed under: rysk politik, Ryssland, Suomi/Finland, Sverige, VDV