Brezjnev's Blog

Icon

Just another WordPress.com site

VDV i beredskap för Arktis?

RIA Novosti citerar i artikeln “Arktisk beredskap, en möjlighet för ryska VDV” från andra augusti en viss stabschef för VDV general-löjtnant Nikolaj Ignatov. Bakgrunden till uttalandet är Arktis ökade betydelse som stor gasreserv samt uppsättandet av två specialbrigader för att försvara Ryska Federationens intressen i Arktis.

“Rörande arktisk beredskap har detta ännu inte genomförts och jag anser att det ännu ligger framför oss…i dagsläget är desanterna tränade för insatser i öken- samt skogs-myr-sjö-terräng .”

“Inget nytt i nuläget hos oss, VDVs stridsberedskap planeras hela tiden och kommer att planeras allsidigt.”

Enligt RIA förtydligade Ignatov att formeringar och enheter av VDV ska kunna verka i olika strategiska riktningar, i varierande terräng och under varierande klimatiska förhållanden.

Längre ned i artikeln nämns uppsättandet av två arktiska brigader, som kan hamna i Murmansk eller Archangelsk eller någon annanstans. Det var för drygt ett år sen som försvarsminister Serdjokov påtalade planerna på två brigader för att försvara ryska intressen i Arktis. Vidare meddelas också att varma persedlar för arktiskt klimat har utarbetats för den ryske soldaten. Dessutom kommer man att studera stridskrafterna i Finland, Norge och Sverige innan man sätter upp de arktiska brigadern (som har stoppdatum 2015 enligt artikeln).

Artikeln avslutas med en rad som talar om att bygga 20 stycken gränsenheter inom ramen för det federala arktiska programmet (med upp till 20 tjänstgörande per enhet).

Filed under: rysk politik, Ryssland, Suomi/Finland, Sverige, VDV

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: