Brezjnev's Blog

Icon

Just another WordPress.com site

Kavkaz-2012: marininfanteriets operativa/taktiska landstigning

Kavkaz-2012 har haft flera intressanta episoder bl.a. nämndes igår på denna sajt om en mindre landstigning utförd av Kaspiska flottiljen. Dock genomfördes redan under torsdagen den 20 september en större landstigning enligt konceptet “kringgång längs kust”. I den episoden genomfördes en landstigning av en förstärkt marinininfanteribataljon från tre stora landstigningsfartyg (en Ropucha och två Alligatorer).

Tvzvezda.ru har ett utmärkt videoinslag från denna övningsdel,“Landstigningsoperation med marininfanteri inom ramen för Kavkaz-2012”. Ett annat inslag från samma landstigning har även postats på DuTube med bilder från en kamera monterad på ett simmande stridsfordon (som lämnar stora landstigningsfartyget BDK-142 Novotjerkassk, projekt 775 Ropucha).

I inslaget på tvzevzdas hemsida ser man robotkryssaren Moskva, jagaren Plitlivij, stora landstigningsfartyget Novotjerkassk (Ropucha) och två stora landstigningsfartyg modell Alligator (varav det ena heter Nikolaj Filtjenko). Dessutom tillkommer tre mindre robotbåtar typ projekt 12341 (Mirage, Schtilj och en tredje). Dessutom tillkommer trålare och andra mindre specialfartyg varav en liten landstigningsbåt D-144 typ Serna (lillebrorsan till Dugong).

Tittar man på inslaget hos tvzvezda.ru är det som direkt taget ur “HStorM 3” från anno 1980 bortsett från att det är amfpskbilar och inte amfpskvagnar som syns:

Förband för anfall mot kust
För anfall mot kust disponerar fienden särskilt utbildade förband som kallas marininfanteri. Utrustning och organisation är i huvudsak detsamma som vid pansarskytteförbanden. Även pansarskytteförband som erhållit särskild utbildning kan genomföra anfall mot kust som främsta förband”

Utrustning
För transport av främsta förband används s k landstigningsfartyg. De är fartyg speciellt tillverkade för att kunna genomföra landstigning. Bl a finns en ramp varifrån amfibiska fordon kan köra ut i vattnet.”

Fiendens läge och stridsvärde
Plats för landstigning med bataljon kan ske, kan bestämmas först då landstigningsföretaget är ca 10 km från landstigningsplatsen. Dessförinnan kan man få antydningar om var landstigningen ska ske, t ex i form av bekämpning av vårt försvar, luftlandsättningar, spaning mot stränderna (med t ex attackdykare) eller röjning av strandförsvarsmineringar (med röjdykare och pionjärer som transporterats fram med snabba båtar, svävare eller helikoptrar).

“Terräng,väder och sikt
Samtliga landstigningsfartyg kan fälla sina ramper så att amfibiska fordon kan köra ut oberoende av vattendjupet och stridsvagnar kan djupvada med snorkel (max 5 meter med jämn och fast botten).”

De tre landstigningfartygen i denna landstigning har ett displacement fullastad på mellan 4100-4500 ton och kan enligt min gamla sängkamrat “HStorM 3” ta ca 60% av en bataljons stridsgrupp vardera d.v.s.tillsammans drygt två bataljoner. Frågan är alltså om övningsmomentet handlar om kringgång i syfte att underlätta armégrupps eller armés operationer (operativ landstigning) eller om det är frågan om att underlätta divisions anfall (taktisk landstigning). Det förstnämnda sker ca 150 km framför egna tätförband och utförs med ett förstärkt marininfanteriregemente (pansarskytteregemente). Det sistnämnda sker ca 50 km framför tätförband och genomförs med en förstärkt marininfanteribataljon.

I sammanhanget kan det nämnas att avseende invasion över hav står det följande i “HStorM 3”:

Invasion över hav
Med invasion över hav (eller strategisk landstigning) avses en landstigning i syfte att ta ett brohuvud, varifrån fienden sedan skall kunna anfalla och ta hela eller delar av vårt land.
Uppgiften att inleda invasion över hav löses av minst två förstärkta marininfanteriregementen (pansarskytteregemementen)…Landstigningen understöds av förstärkta fallskärmsjägarregementen som kan luftlandsättas högst 30-60 km innanför kusten. Dessa förband kan luftlandsättas upp till ett dygn före landstigningen.På och strax innanför stranden luftlandsätts pansarskytte- och eller marininfanteriförband … deras uppgift är att nedkämpa vårt kvarvarande försvar..samt hindra våra omedelbara reserver att nå stranden.

Summa sumarum byggs nu sex stora landstigningsfartyg typ Ivan Gren med förmodad kapacitet på vardera 60% av en bataljonsstridsgrupp. Vidare byggs fyra superstora landstigningsfartyg (dicplacement 21.000 ton) typ Mistral som vardera kan ta en förstärkt bataljon. Till detta kommer ett arv av minst 16 Ropuchor och okänt antal Alligatorer (14 byggda varav fyra stycken i tjänst i flottan i Svarta Havet). Till detta kommer ökad träning och nyare utrustning till luftlandsättningsförband (samt på sikt även ny och ökad lufttransportkapacitet). Sen inte glömma att marininfanteriet även tränar soldaterna i fallskärmshoppning.
Alltså, alla pusselbitar för invasion över hav finns redan idag samt kommer att putsas upp rejält fram till 2020.

Sveriges oförsvar destabiliserar Skandinavien och är en kniv i ryggen på Finland och en smocka i fejset på Norge. Välkommen till det tusenåriga fredsriket.

Historiens dom över Sverige med dess elit av DDR-journalister och politikeradel med ryggrad av geléråttor och tomteskum kommer att bli hård.

Filed under: Kalla kriget, Ryssland, Suomi/Finland, Sverige, VDV, VMF

Kavkaz-2012: marininfanteriet anfaller

RIA Novosti publicerade igår fredag en artikel om ett taktiskt moment i den pågående övningen Kavkaz-2012, “Marininfanteri intog fientlig gruppering under övning Kavkaz-2012”. En mediarepresentant för södra militärområdet citeras i artikeln:

“Under realiseringen av genomförandet av övning Kavkaz-2012 har en taktisk episod utspelats i vilket en avdelning marininfanteri från Kaspiska flottiljen tillsammans med örlogsenheter utfört en landstigning med desanter på en oförstärkt kuststräcka, man uppfyllde taktiskt agerande för desanter vid landstigningspunkt, vidare erövrade man fientliga positioner och försvarade dessa tills huvudstyrkan anlände.”

I artikeln påpekas också att marininfanteriets agerande hade understöd av en slagstyrka bestående av några örlogsfartyg däribland det mindre artillerifartyget Astrakan, ett par robotbåtar vid namn Barovsk och Budjånnovsk. Dessa fartyg genomförde uppmjukning av landstigningsområdet medelst artillerield- och raketanfall.

Den strategiska kommando-stabsövningen Kavkaz-2012 genomförs i södra militärområdet och leds av chefen för Ryska Federationens generalstab armégeneral Nikolaj Makarov. Övningen omfattar drygt 8.000 soldater, 200 stridsfordon, 100 artilleripjäser samt ca 10 örlogsfartyg, övningen pågår mellan 17 och 23 september.

Filed under: Artilleri, ryska marinen, Suomi/Finland, Sverige, VMF

Marininfanteriet tränar fallskärmshoppning

RIA Novosti publicerade den 15:e september en artikel med följande rubrik: “Fler än ettusen “svarta baskrar” tränar fallskärmshoppning”. RIA Novosti citerar en mediakontakt hos Stilla-Havs-flottan, kapten av första rangen Roman Martov:

“Fallskärmshopparlägret genomförs i området Primorje (ung. Vid havet) på flygbasen “Nikolajevka”. Hopp kommer att ske från transportflyg och helikoptrar tillhörande marinflyget.”

“Accepterade deltagare i träningslägret är desant-storm-trupper samt andra enheter från marininfanteriet. Unga marininfanterister som inryckt våren 2012 kommer att genomföra sitt första hopp från helikopter, därefter kommer man att tillåtas hoppa från militära transportplan typ An-26.”

Mediakontakten underströk enligt RIA Novosti att alla deltagare har genomgått speciell undervisning i fallskärmssystemet samt övat i hoppträningsanläggning. Vidare kommer fallskärmshopp att genomföras dag som natt samt vid landning snabbmarsch, försvar av terräng och anfall. Lägret pågår under andra halvan av september.

Det kan noteras att i juni 2011 genomfördes en liknande övning i Primorje: “Svarta baskrar på fallskärmsläger”.

Sen kan man notera att marininfanteri i Nordflottan genomförde träning i fallskärmshoppning i april 2011: “Marininfanteriet på övning i nord och söder”.

Flygbasen Nikolajevka ligger i Primorje (i Partisan-området), en bloggare vid namn alexeyvo har ett fotoreportage från i juli 2012 bl.a. syns spaningsplan typ Il-38: “Flygbasen Nikolajevka”.

Filed under: arktisk brigad, Suomi/Finland, Sverige, VDV

Militärövning i ryska Karelen

Under det senaste året eller åren har ryska myndigheter satsat en del på räddningstjänsten och polisen i ryska Republiken Karelen. Det kanske inte är så underligt med tanke på skogsbränderna som har härjat i Ryssland under de senaste torra somrarna. Under innevarande år har särskilt regionen norr om Karelen drabbats, Archangelsk. Delar av denna region benämns för övrigt Vita-Havs-Karelen (Karelen sträcker sig alltså från Karelska näset till Vita-Havet).

Vidare, inte att förglömma upploppet i Kondopoga (fi: Kontuhpohja, karelska: Kondupohju) efter mordet på två lokalbor av gärningsmän från Tjetjenien/Azerbajdzjan under 2006, “I Kondopoga har tre arresterats…”. Upploppet i spåren av det överlagda dubbelmordet resulterade i 25 gripna för huliganism. I svensk medier missade man dock som vanligt flera viktiga “detaljer” när man fokuserad på rasistupplopp och dylikt. Bland annat kan man notera att självaste Vladimir Putin gick in och avsatte chefen för inrikestrupperna (MVD) i Republiken Karelen, general-major Michajlov, och utnämnde dessutom en ny minister för MVD i Karelen i form av överste i milisen Igor Viktorovitj Aleshin. Dessutom befriades från sin tjänst även en viss underrättelsechef i karelska frågor på FSB i den gamla huvudstaden Sankt Petersburg. Utnämningen m.m. av överste Igor Viktorovitj Aleshin gick och går fortfarande att läsa i följande artikel på lenta.ru, “Putin har utsett ny minister för karelska MVD”.

I sammanhanget kan nämnas att inrikestrupperna i Republiken Karelen genomförde en övning i våras, närmare bestämt i mars. Denna övning bestod av två delar, dels stabsträning och dels en praktisk övningsdel (anti-terroristövning). Anti-terrristövningen gick ut på att befria gisslan i en turistbuss nära en gränsövergång till Finland. Gisslandramat hade enligt övningsupplägget politiska motiv och krav på pengar samt fri lejd till Finland (övningsplatsen var bl.a. Sortavala några mil från finska gränsen). I Petrozavodsk gick övningen ut på att kväsa kravaller bestående av beväpnade kriminella.
Namnet på vårens genomförda MVD-övning kan vara intressant att veta: Töväder-2012 (artikel hos MVD: “Kommando-stabs-övning Töväder-2012”).

Ovanstående var en kort bakgrund till torsdagens nyhet på RIA Novosti, “Karelsk militärövning, den första sen 90-talet”, om att en planerad militärövning även innefattar inkallandet av militära reservister i området Petrozavodsk, huvudstaden i Republiken Karelen. RIA Novosti citerar en mediakontakt på republiken karelens militära kommissariat:

“Ett militärt uppbåd(samling) pågår hos oss mellan 13:e och 30:e september i området Petrozavodsk i samband med en planerad övning. Detta har inte gjorts på lång tid. Enligt mitt minne inte ända sedan 1993. Övningen övervakas av chefen för Västra militärområdet general-överste Arkadij Viktorovitj Bachin

Enligt RIA Novosti kommer militära enheter att formeras av reservister som samtidigt är invånare i området Petrozavodsk. Dessutom kommer dessa att erhålla lön under tjänstgöringen samt även ersättning för förlorad arbetsinkomst.

Man kan lätt koppla denna övning till satsningen och reformeringen av Ryska federationens mobiliseringsreserv på 700.000 personer, vilket togs upp på denna sajt i januari 2012, “Mobiliseringsreserven om 700.000 man förändras”.
Vidare ska man också komma ihåg att inrikestruppernas speciella motoriserade enheter finns i 44 ryska städer samt ett antal motoriserade skytteförband. Det finns alltså förband utrustade med pansarfordon, grk, artilleri med mera. MVD har egen transportkapacitet i form av flygplan och helikoptrar. Inrikestrupperna reformeras också men är inte lika hett att rapportera om som reformerna i ryska armén etc. Vissa förband inom inrikestrupperna är mer slagkraftiga och mer rörliga än svenska territorialförsvaret i form av hemvärnet.

För övrigt kan man notera att svensk media sover och drönar vidare (som vanligt), var är rapporteringen av händelser i svenskt närområde, var är analyserna ?

Notera: att huvudstaden i Republiken Karelen heter Petrozavodsk d.v.s. en sammansättning av namnet Peter och ordet för industri. Den kunnige inser att Peter syftar till stadens grundare Peter den Store och industrin avser järnbruk/kanongjuteri för att bekämpa bl.a. stormakten Sverige. Staden är även känd under den finska/karelska benämningen Petroskoi.

Filed under: rysk politik, Suomi/Finland, Sverige

VDV övar intensivt i september

På RIA Novosti:s webbsajt finns en artikel med följande namn “Ryska desanter deltar i tio övningar under september månad”. I artikeln påpekas att under augusti deltog VDV i fyra övningar och att således september månad ser en ökning av övningsfrekvensen med 2,5 ggr.

VDV kommer under september månad att delta i åtta specialövningar samt två internationell övningar (en med Vit-Ryssland och en med ODBK- Kollektiva Avtalade Säkerhetsorganisationen).

17-21 september genomför 76:e gardesluftlandsättningsdivisionen i Pskov en kommando-stabs-övning. Övningen genomförs i samarbete med det militära transportflyget och luftlandsättning från Il-76:or kommer att genomföras på kompanistorlek (inkluderat luftlandsättning i storleken sex stridsfordon).

VDV genomför också en särskild luftvärnsövning med delar ur 76:e i Pskov under september månad.I övningen tränas lv-ledningssystemet Barnaul-T (Барнаул-Т) och delar av arméflyget deltar också.

106:e luftlandsättningsdivisionen i Tula genomför också en kommando-stabs-övning under september månad.

Under september månad och i samband med planering av militär beredskap genomförs tre stycken bataljons-taktiska luftlandsättningsövningar bl.a. med uppvisnings- och demonstrations-syfte. Dessa involverar tre lyftlandsättningsregementen i Kostroma (331:a regementet), Pskov (76:e) och Rjazan (VDV utb. förband). I det hela ingår stridsskjutning samt ledning med ledningssystemet “Flygning-K(Полет-К).

Vissa artilleri-avdelningar inom VDV får fältöva två gånger i september, både med draget och självgående artilleri (haubitsar).

24-28 september deltar avdelningar ur 76:e i Pskov i en internationell övning med Vit-Ryssland.

I Kavkaz-2012 deltar enheter ur både 7:e (Novorossijsk) och 98:e (Ivanovo) luftlandsättningsdivisionen.

Filed under: Artilleri, Kazakstan, PVO, Suomi/Finland, Sverige, VDV