Brezjnev's Blog

Icon

Just another WordPress.com site

Marininfanteriet tränar fallskärmshoppning

RIA Novosti publicerade den 15:e september en artikel med följande rubrik: “Fler än ettusen “svarta baskrar” tränar fallskärmshoppning”. RIA Novosti citerar en mediakontakt hos Stilla-Havs-flottan, kapten av första rangen Roman Martov:

“Fallskärmshopparlägret genomförs i området Primorje (ung. Vid havet) på flygbasen “Nikolajevka”. Hopp kommer att ske från transportflyg och helikoptrar tillhörande marinflyget.”

“Accepterade deltagare i träningslägret är desant-storm-trupper samt andra enheter från marininfanteriet. Unga marininfanterister som inryckt våren 2012 kommer att genomföra sitt första hopp från helikopter, därefter kommer man att tillåtas hoppa från militära transportplan typ An-26.”

Mediakontakten underströk enligt RIA Novosti att alla deltagare har genomgått speciell undervisning i fallskärmssystemet samt övat i hoppträningsanläggning. Vidare kommer fallskärmshopp att genomföras dag som natt samt vid landning snabbmarsch, försvar av terräng och anfall. Lägret pågår under andra halvan av september.

Det kan noteras att i juni 2011 genomfördes en liknande övning i Primorje: “Svarta baskrar på fallskärmsläger”.

Sen kan man notera att marininfanteri i Nordflottan genomförde träning i fallskärmshoppning i april 2011: “Marininfanteriet på övning i nord och söder”.

Flygbasen Nikolajevka ligger i Primorje (i Partisan-området), en bloggare vid namn alexeyvo har ett fotoreportage från i juli 2012 bl.a. syns spaningsplan typ Il-38: “Flygbasen Nikolajevka”.

Filed under: arktisk brigad, Suomi/Finland, Sverige, VDV

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: