Brezjnev's Blog

Icon

Just another WordPress.com site

Kavkaz-2012: marininfanteriets operativa/taktiska landstigning

Kavkaz-2012 har haft flera intressanta episoder bl.a. nämndes igår på denna sajt om en mindre landstigning utförd av Kaspiska flottiljen. Dock genomfördes redan under torsdagen den 20 september en större landstigning enligt konceptet “kringgång längs kust”. I den episoden genomfördes en landstigning av en förstärkt marinininfanteribataljon från tre stora landstigningsfartyg (en Ropucha och två Alligatorer).

Tvzvezda.ru har ett utmärkt videoinslag från denna övningsdel,“Landstigningsoperation med marininfanteri inom ramen för Kavkaz-2012”. Ett annat inslag från samma landstigning har även postats på DuTube med bilder från en kamera monterad på ett simmande stridsfordon (som lämnar stora landstigningsfartyget BDK-142 Novotjerkassk, projekt 775 Ropucha).

I inslaget på tvzevzdas hemsida ser man robotkryssaren Moskva, jagaren Plitlivij, stora landstigningsfartyget Novotjerkassk (Ropucha) och två stora landstigningsfartyg modell Alligator (varav det ena heter Nikolaj Filtjenko). Dessutom tillkommer tre mindre robotbåtar typ projekt 12341 (Mirage, Schtilj och en tredje). Dessutom tillkommer trålare och andra mindre specialfartyg varav en liten landstigningsbåt D-144 typ Serna (lillebrorsan till Dugong).

Tittar man på inslaget hos tvzvezda.ru är det som direkt taget ur “HStorM 3” från anno 1980 bortsett från att det är amfpskbilar och inte amfpskvagnar som syns:

Förband för anfall mot kust
För anfall mot kust disponerar fienden särskilt utbildade förband som kallas marininfanteri. Utrustning och organisation är i huvudsak detsamma som vid pansarskytteförbanden. Även pansarskytteförband som erhållit särskild utbildning kan genomföra anfall mot kust som främsta förband”

Utrustning
För transport av främsta förband används s k landstigningsfartyg. De är fartyg speciellt tillverkade för att kunna genomföra landstigning. Bl a finns en ramp varifrån amfibiska fordon kan köra ut i vattnet.”

Fiendens läge och stridsvärde
Plats för landstigning med bataljon kan ske, kan bestämmas först då landstigningsföretaget är ca 10 km från landstigningsplatsen. Dessförinnan kan man få antydningar om var landstigningen ska ske, t ex i form av bekämpning av vårt försvar, luftlandsättningar, spaning mot stränderna (med t ex attackdykare) eller röjning av strandförsvarsmineringar (med röjdykare och pionjärer som transporterats fram med snabba båtar, svävare eller helikoptrar).

“Terräng,väder och sikt
Samtliga landstigningsfartyg kan fälla sina ramper så att amfibiska fordon kan köra ut oberoende av vattendjupet och stridsvagnar kan djupvada med snorkel (max 5 meter med jämn och fast botten).”

De tre landstigningfartygen i denna landstigning har ett displacement fullastad på mellan 4100-4500 ton och kan enligt min gamla sängkamrat “HStorM 3” ta ca 60% av en bataljons stridsgrupp vardera d.v.s.tillsammans drygt två bataljoner. Frågan är alltså om övningsmomentet handlar om kringgång i syfte att underlätta armégrupps eller armés operationer (operativ landstigning) eller om det är frågan om att underlätta divisions anfall (taktisk landstigning). Det förstnämnda sker ca 150 km framför egna tätförband och utförs med ett förstärkt marininfanteriregemente (pansarskytteregemente). Det sistnämnda sker ca 50 km framför tätförband och genomförs med en förstärkt marininfanteribataljon.

I sammanhanget kan det nämnas att avseende invasion över hav står det följande i “HStorM 3”:

Invasion över hav
Med invasion över hav (eller strategisk landstigning) avses en landstigning i syfte att ta ett brohuvud, varifrån fienden sedan skall kunna anfalla och ta hela eller delar av vårt land.
Uppgiften att inleda invasion över hav löses av minst två förstärkta marininfanteriregementen (pansarskytteregemementen)…Landstigningen understöds av förstärkta fallskärmsjägarregementen som kan luftlandsättas högst 30-60 km innanför kusten. Dessa förband kan luftlandsättas upp till ett dygn före landstigningen.På och strax innanför stranden luftlandsätts pansarskytte- och eller marininfanteriförband … deras uppgift är att nedkämpa vårt kvarvarande försvar..samt hindra våra omedelbara reserver att nå stranden.

Summa sumarum byggs nu sex stora landstigningsfartyg typ Ivan Gren med förmodad kapacitet på vardera 60% av en bataljonsstridsgrupp. Vidare byggs fyra superstora landstigningsfartyg (dicplacement 21.000 ton) typ Mistral som vardera kan ta en förstärkt bataljon. Till detta kommer ett arv av minst 16 Ropuchor och okänt antal Alligatorer (14 byggda varav fyra stycken i tjänst i flottan i Svarta Havet). Till detta kommer ökad träning och nyare utrustning till luftlandsättningsförband (samt på sikt även ny och ökad lufttransportkapacitet). Sen inte glömma att marininfanteriet även tränar soldaterna i fallskärmshoppning.
Alltså, alla pusselbitar för invasion över hav finns redan idag samt kommer att putsas upp rejält fram till 2020.

Sveriges oförsvar destabiliserar Skandinavien och är en kniv i ryggen på Finland och en smocka i fejset på Norge. Välkommen till det tusenåriga fredsriket.

Historiens dom över Sverige med dess elit av DDR-journalister och politikeradel med ryggrad av geléråttor och tomteskum kommer att bli hård.

Filed under: Kalla kriget, Ryssland, Suomi/Finland, Sverige, VDV, VMF

2 Responses

 1. jan-olov holm says:

  Brezjnev,

  Mycket bra grävt!
  Jag tar mig friheten att vidarebefodra denna länk och innehåll till försvarsberedning,försvarsminister samt FML för kännedom.

  De är mkt hög tid att vakna upp och inse kapacitetsutvecklingen och övningarnas omfattning samt profil.

  Förbanden är omgrupperingsbara vilket visades med önskvärd tydlighet när bla 3 landstigningsfartyg omgrupperade från svarta havsflottan till östersjömarinen under Ladoga/Zapad 2009.
  Ökningen i landstigningstonnage är rejäl under period 2014-2020.

  Kn jan-Olov Holm

 2. brezjnev says:

  Kör hårt, Men se upp för alla grindvakter.

  Men det är som du säger omgrupperingsbarheten som gör det än mer otrevligt. De tre ryska flottorna i Europa har idag vardera 4 stycken Ropuchor vardera dvs 12 totalt. Därtill har flottan i Svarta Havet 4 stycken Alligatorer samt Baltiska flottan 2 stora svävare. Sen kommer ett helt gäng mindre landstigningsfaryg(Serna, Dugong) som tar 2-4 stridsfordon eller 50-150 soldater,. Tio stycken små landstigningsfartyg blir 500 soldater eller 30 stridsfordon eller 20 stridsvagnar. vem räknar alla dessa mindre farkoster, speciellt som de har en uthållighet på ca 12-24 timmar och en maxfart på 20-30 knop.

  Alligator-klassen kan lätt misstas för äldre civilt handelsfartyg, alltså kan med lätthet infiltrera lite varstans. För att inte tala om möjligheten att använda civila Ro-ro-fartyg.

  Inräknat luftlandsättningsbrigaderna blir andelen förband som snabbt kan transporteras mot Sverige oroväckande jämfört med vad Sverige kan stampa fram ur backen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: