Brezjnev's Blog

Icon

Just another WordPress.com site

Imperiets geopolitiska expertis

Ett trevlig sysselsättning varje vecka är att gå igenom tidningsskörden, dessvärre har jag kommit efter i racet och sitter nu med nummer 36 (5-11 september) av den ryska tidningen “Argument och fakta”. I denna utgåva finns flera roliga “grejer”, dels från själva omslaget som knyter an till fädernas ärofulla seger vid Borodino d.v.s. 1812-2012 och dels en kortare artikel om kinesisk expansion norrut.

På sidan nio finns en artikel skriven av en viss Valerij Korovin, direktör för “Centret för geopolitisk expertis”, “Kinesisk autonomi i östra delen av Ryska federationen ?”. En kul grej är att huvudrubriken på sidan involverar begreppet “Gula faran”. Efter själva ingressen konstaterar denna Valerij Korovin att:

“De hårda lagen om internationella relationer: om en stat missar möjligheter, visar sig svag eller avvisande, provoceras grannländerna till expansion i tomrummet, för att inte någon annan ska göra samma sak “

Med hänvisning till denna lag anser Korovin att rysk svaghet provocerar till kinesisk expansion, samt att ryska centralmakten är medveten om problemet och försöker minimera detta. Dock, anser Korovin att responsen är för “mekanisk”. Korovin anser att problemet inte är territorellt (en annan artikel på samma sida i tidningen handlar om gränstvister som uppstod på 1860-talet p.g.a. ryska expansion mot ett försvagat Kina). Huvudproblemet enligt Korovin är migrationsflöden samt kontroll av illegal arbetskraft plus utflyttningen av kaukasiska ryssar från regionen.

Det Korovin menar är att Kina inte vinner inflytande genom militär aggression utan genom infiltration av kineser. T.ex. säsongsarbetare som permanentar sin boendeort i kombination med etniska kineser på ryskt område gör kineser till majoritet i vissa områden. Samt att kineser inte låter sig assimileras utan bildar parallella samhällen. Speciellt lockande för kineser är att på ryskt område kommer man undan ett-barns-politiken. Denna ökande del kineser i kombination med kinesisk handel/företag kommer att i slutänden ge politiskt inflytande. Enligt Korovin kan detta resultera i tankegångar om en autonom kinesisk republik i ryska fjärran östern.

Notera gärna fyra saker:

För det första har det existerat en republik i ryska fjärran östern i början av 1920-talet i samband med stor svaghet hos centralmakten i Moskva, bl.a. ockuperade japanska trupper stora bitar av Transsibiriska järnvägen.

För det andra, Valerij Korovin är medlem av tankesmedjan “Izborskij klub”. Denna klubb bildades i efterdyningarna av 1150-års-minnet av staden Izborsk (inte så långt from Pskov och strax öster om gränsen till Estland). Klubbens syfte är att kraftigt motverka libaralismen i Ryssland samt stärka ryska statens ställning.

För det tredje har Valerij Korovin varit del av “Föreningen för euroasiatisk ungdom”.

För det fjärde staden Izborsk är känd för sin stora fästning som varit en av ryska rikets stora stöttepelare mot Väst. Fästningen upptog i sina glansdagar en yta på 4,5 kvadratkilometer.

Filed under: rysk politik, Ryssland

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: