Brezjnev's Blog

Icon

Just another WordPress.com site

Politbyrån 3.51

Förra veckan nämndes Izborskij klub på denna sajt samt även en viss gepolitisk expert i form av Valerij Korovin i en artikel skriven av Aleksander Kolesnitjenko, publicerad i nr. 36 av Argument I Fakti (AiF). En kul grej är att denne Kolesnitjenko har två artiklar i det numret, dels en halvsidesartikel om Korovins åsikter om Kinas ökade inflytande i fjärran östern och dels en helsidesartikel om maktdelningen i Ryssland, “Vertikalt maktinnehav – politolog berättar hur ryska styret är uppbyggt”.

Denna artikel om maktdelning är den mest koncisa och koncentrerade som jag på sista tiden läst om maktdelning i Ryssland och innehåller en hel del matnyttigt, som inte kommer upp i svensk gammelmedias undermåliga rapportering av Ryssland. En rapportering som den sista tiden tycks röra sig om en viss smaklös protestaktion i ett katedral där ett gäng brudar i färgglada rånarluvor dansar cancan framför ikonostasen. Avseende dansgruppens turer i Ryska Federationens rättsliga system är det lätt att associera till ett känt svenskt talesätt “den som ger sig in i leken får leken tåla”.

Apropå texten om maktdelningen är det en rapport från Mintjenko Consulting, “Vladimir Putins stora regering”, som är stöttostenen i tidningsartikeln. I första stycket och till artikelns enda bild (av Putin och Medvedev) jämförs Putins regering med Politbyrån 2.0 samt det förekommer förkortningen gensek (en sovjetisk eufemism för generalsekreterare d.v.s. ordförande av politbyrån). Från rapporten citeras och betonas följande:

“Den ryska maktdelningen är inte vertikal utan består snarare av ett konglomerat av klaner och grupper”

Vidare åskådliggörs Putins beslutsmodell:

“V. Putins roll är oföränderlig i systemet – en roll av skiljedomare och moderator som även har det avgörandet ordet i konfliktsituationer.”

I artikeltexten dyker upp det också upp ett antal namn för de olika inflytelsegrupperna/klanerna, från Igor Setjin (chef Rosneft) till patriark Kirill (“chef” rysk-ortodoxa kyrkan). Men det konstateras också att Vladimir Putin har personliga band med en rad kandidater i kretsen kring “politbyrån” och “sekretariatet” (ja ordet politbyrån återkommer flera gånger i AiF:s artikel). En annan politolog, Olga Kryschtanovskaja drar slutsatsen att Ryssland är en form av monarki, “Ryska elitens fragmentering 2008-2012”.

Dock, det intressantaste i artikeln, trots ord som politbyrå och monarki är en bisats i samband med att patriarken Kirill (primas av Moskva och hela Ryssland) nämns. Denna bisats lyder som följer:

“…patriark Kirill, som försöker “delta i formuleringen av en statlig idelogi””

Det är nu som det blir match på riktigt, åtminstone för oss som känner till Izborskij klub och andra nationalistiska icke-liberala tankefabriker. Går man in på sajter som t.ex. zavtra.ru (zavtra -morgondag) får man sig till livs kritik av Vladimir Putins vingliga väg. Enligt nationalisterna på zavtra har liberalismen och dess elit i Valdaj-klubben nått vägs ände och är främlingar inför det ryska folket. Enligt zavtra är den ryska nationen inne på ett blindspår där Putins styre, “tjekist korporationen”, inte förstår och aldrig förstått notationen ideologi och där KGB/FSB bara varit mästare på manipulation (Ref. Alekander Prochanov: Putin återupprepar stalintidens erfarenhet…”). Izborskij klub är ett nationalistiskt svar på liberalismen (socialismen/kommunismen/nationalbolsjevismen är inte riktigt med i spelet). Izborskij klub har fem förenande principer (publicerad i artikeln “Izborskij klub” på wwww.evrazia.org) formulerade av en viss geopolitisk expert vid namn Valerij Korovin:

1. Ryssland – en ideokratisk stormakt.
2. Ryssland – en självständig civilisation.
3. Ryssland måste var stort.
4. Rysslands folk under ledning av ryska folket.
5. Social rättvisa.

Apropå ideokrati definieras det på följande sätt i ett dokument på www.regeringen.se:

“… De ideologiska föreställningarna formade i sin tur hotbilderna. Sovjetunionen var en ideokrati, en stat behärskad av en ideologi … När dessutom en ideokratisk stat som Sovjetunionen sökte vinna säkerhet genom kontroll över sina grannländer var det ofrånkomligt att detta uppfattades som uttryck för expansiva avsikter.”

Zavtra kritiserar det nuvarande styret i Ryssland som oryskt och en misslyckad fortsättning på Sovjetunionens stagnerande samhällsbygge under Leonid Brezjnev. En av organisatörerna bakom “Izborskij klub”, Sergej Prochanov, enligt följande i och med starten av ”Izborskij klub” under 2012 eller ”projektet Izborsk” som det också kallas:

”Angående detta anser en av klubbens huvudorganisatörer Aleksander Prochanov att folk som samlats denna dag i Pskovs län har grundat en konceptuellt projekt och till och med en statlig ideologi.”
Citat ur artikeln “Izborskij klub” på evrazia.org

Alltså om Putin fungerar som moderator och balanserar intressegrupper med varandra kommer det att bli intressant att se hur mycket inflytande ”projekt Izborsk” kommer att erhålla. En av Putins rådgivare är också med i “Izborskij klub”. Och inte att förglömma att under Boris Jeltsin fick folk i gemen dålig erfarenhet av flummig liberalism/demokrati och efter den ekonomiska kraschen 1998 fick folk avsmak för marknadsekonomi. Man kan beteckna situationen angående den ryska maktdelningen med två välkända ordspråk: ”ny kvastar sopar bäst” och ”trappor städas bäst uppifrån” och kom ihåg att Vladimir Putin har rumstrerat om sen år 2000.

Avslutningsvis kan man ställa sig frågan vem/vilka som kommer efter Vladimir Putin ? Och framförallt reflektera över svårigheten att förutsäga följderna av den ryska utrikespolitiken med en upprustad krigsmakt ifall/när en ny maktdelning utkristalliserats över tiden. Ur det perspektivet är den svenska nedrustningen helt ologisk och för att parafrasera en känd tänkare, ”uttänkt av småglin genomförd av snorungar”. Här passar det bra att komma ihåg de avslutande orden från en av Finlands presidenter Mauno Koivosto ur hans bok ”Den ryska idén” från 2001:

”I det ryska tänkandet anses ett erövrat område vara en del av Ryssland. I den bemärkelsen är även vi här i Finland på ryssarnas sida. Den svaghet som vi nu ser i Ryssland är också tillfällig. Ryssarna kommer att försöka förbättra sin situation och de kommer att hitta på ett sätt att stärka den inre ordningen. Ryssland är ett slättland och det kommer att inverka på hur det säkerhetspolitiska tänkandet utformar sig i framtiden.”

Se vic pacem, para bellum

Filed under: Estland/Viro, rysk politik, Ryssland, Suomi/Finland, Sverige

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: