Brezjnev's Blog

Icon

Just another WordPress.com site

Flottövning avslutas

Ryska militära organ meddelar följande enligt artikeln “Större rysk flottövning avslutas i Medelhavet” publicerad hos RIA Novosti den 30:e januari:

“I östra delen av Medelhavet avslutas en mellanflottlig rysk marin grupperingsövning med deltagande fartyg från Baltiska-,
Nord- samt Svartahavs-flottan.”

Övningen påbörjades den 19:e januari och med en “aktiv fas” dagarna 29-30 januari och är en av de större för Ryska Flottan på över 10 år. Övningen pågick dels i östra Medelhavet samt i Svarta Havet och innefattade 20 fartyg ur Svartahavsflottan, Baltiska flottan och Nordflottan och tre ubåtar varav en atomubåt. Dessutom deltog Fjärrflyget samt 4:e kommandot ur luftstridskrafterna samt delar ur luftförsvaret.

Deltagande örlogsfartyg var bl.a. gardesraketkryssaren Moskva (typ Slava), stora ubåtsjaktsfartyget jagaren Severomorsk (typ Udaloj I), jagaren Smetlivij (typ Komsomolets Ukraina (Kasjin), moderniserad projekt 61) och fregatten Jaroslav Mudrij (typ Neustrashimo). Vidare deltog stora landstigningsfartyg som Saratov (typ Tapir), Azov (typ Ropucha II), Kaliningrad (typ Ropucha III) och Aleksander Sjabalin (typ Ropucha III). Till detta kom också specialfartyg och mindre bevakningsfartyg. Under övningen genomfördes ca 60 olika stridsövningar. Huvudsyftet med övningen var att verfiera förmågan hos militära organ att leda sammansatta styrkor samt genomföra uppgifter i fjärran havzonen.

Deltagande större fartyg finns i denna artikel hos RIA Novosti.

En kul grej med jagaren Smetlivij är att den enligt engelska wikipedia utrustats med en rysk motsvarighet till den amerikanska sjömålsroboten AGM-84
Harpoon kallad 3M24 (mer känd som Harpoonskij).

Filed under: PVO, Ryssland, VVS

Luftförsvarsövning avslutas

RIA Novosti informerar om en luftförsvarsövning i artikeln “Styrkor från Centrala Militärområdet försvarar 29 objekt i Ryska Federationen från
motståndarattack”
, artikeln är daterad till 28 januari.

I artikeln citeras en mediarepresentant från Centrala Militärområdet:

“Den förenande tanken är att avdelningarnas agerande kommer att pågå i luftrummet över och på marken tillhörande 29 ryska federala objekt”

Mediarepresentanten underströk att övningen inleds med att flyg tillhörande Centrala Militärområdet imiterar fiendeflyg som försöker”slå” mot viktiga objekt i olika regioner i landet. Vidare, i akt och mening att förhindra fiendens framträngande kommer flygstyrkor i jourberedskap att lyfta från flygplatserna Stora Sorvino (regionen Perm) och Kansk (regionen Krasnojar). Dessutom meddelade representanten att jaktflyg typ Mig-31BM antingen kommer att förinta fienden eller att tvinga ner honom på marken.

I luftförsvarsövningen deltar 30 radarenheter bl.a. med den nya radarstationen typ Gamma-S1 (ger bl.a. koordinater för intercept), vidare deltar arméflyg i form av Mi-8 och Mi-26 från basen Tolmatjevo (Novosibirsk) samt attackplan typ Su-24M från basen Sjagol (Tjeljabinsk). Antal flyg i övningen uppges till 30. I övningen deltar komplex av typ S-300PS, dock endast i en målföljande roll. En kul grej är att attackflygets uppgift är att slå mot fiendens baser med 250-kilosbomber.

Styrkorna från VVS (flygvapnet) och PVO(luftförssvaret) står under befäl av general-major Viktor Sevastjanov, övningen avslutas den 30 januari.

Filed under: PVO, rysk teknologi, VVS

Zapad-2013 samhandling med allierade

Det kan noteras att Vladimir Vladimirovitj Putin i en artikel hos RIA Novosti, Rysk-Vitrysk strategisk övning äger rum under 2013, citeras med följande:

“Det är viktigt att höja graden av samhandling med allierade, framförallt bland länder i CSTO. Konkret kommer en sån uppgift att lösas inom ramen för den inplanerade rysk-vitryska strategiska övningen Zapad-2013…”

CSTO-Collective Security Treaty Organization (ODKB-Organizatsiya Dogovora o Kollektivnoy Bezopasnosti) är en militär alliansorganisation från 1992 med ingående medlemmar som Kirgistan, Tadjzikistan, Vitryssland, Ryssland, Kazakstan, Armenien).

I artikeltexten står också att Vladimir Putin omnämnde speciellt den genomförda strategiska övningen Kavkaz-2012.

Filed under: rysk politik, ryska armén

Zapad-2013 betydande och omfattande

RIA Novosti har gjort ett urval viktiga nyheter på det ryska försvarsområdet under 2013 i artikeln “Ett urval av RIA Novosti: betydande meddelanden inom försvarsområdet för 2013”. I den artikeln citeras chefs-ordföranden för den ryska generalstaben överstelöjtnant Aleksander Postnikov:

“I betydelse och omfattning kommer övningen Zapad-2013 att motsvara under det här året genomförda övningen Kavkaz-2012 men också tidigare års genomförda strategiska kommando-stabsövningar såsom Tsentr-2011, Vostok-2010 och Zapad-2009”

Zapad-2013 (Väst-2013) kommer att genomföras på områden tillhörande Västra militärområdet och kommer enligt RIA:s text att var den huvudsakliga för ryska armén stridsförberedande strategiska övningen, i vilket även Vitryssland deltar. Artikeln avslutas med att påpeka att drygt 60 samövningar inom OSS (Sammanslutning av f.d sovjetstater), CSTO (Collective Security Treaty Organization) samt SCO (Shanghai Co-Operation organisation) kommer att genomföras samt att en betydande mängd brigadtaktiska övningar. Etappvisa förberedelser för dessa brigadtaktiska övningarna har redan inletts.

Vad anbelangar Kavkaz-2012 bestod arméns bidrag av 8.000 soldater samt 200 stridsfordon m.m. samt 100 stycken artilleripjäser. Bland annat deltog 5:e,19:e och 136:e avdelta motorskyttebrigaderna, två bataljoner marininfanteri, två gardesflygbaser (6950 och 6972), enheter ur 7:e luftlandsättningsdivisionen samt 56:e luftlandsättningsbrigaden med mera. Dessutom deltog två stora och ett mindre landstigningsfartyg från Nordflottan (källa ryska wikipedia: Kavkaz-2012).

Zapad-2009 bestod av 12.500 soldater, 220 stridsvagnar, ca 470 stridsfordon, 230 självgående och bogserade artilleripjäser, granatkastare och salvpjäser samt 60 flygplan och 40 helikoptrar. Övningens marina komponent bestod av 2.000 man samt kraftsamling av örlogsfartyg från den Baltiska flottan, Nordflottan och Svarta-havsflottan d.v.s 30 örlogs- och landstigningsfartyg, 20 bevakningsfartyg, 30 flygplan och helikoptrar, 30 stridsvagnar, upp till 100 bepansrade fordon samt 40 salvpjäsanordningar. Dessutom deltog också en bataljon från 106:e luftlandsättningsdivsionen.
(källa ryska wikipedia Zapad-2009)

Sen inte att förglömma att under 2009 genomfördes även Ladoga-2009 och Kavkaz-2009, också de storskaliga strategiska övningar.

Ett inslag från den statliga tevekanalen,Kanel Ett, om luftlandsättning under övning Ladoga-2009:

Stridsfordon ur motorskyttebrigad övergår vattenhinder medelst simning, Zapad-2009.

Filed under: rysk politik, ryska armén, Suomi/Finland, Sverige, VDV, VMF, VVS