Brezjnev's Blog

Icon

Just another WordPress.com site

Zapad-2013 betydande och omfattande

RIA Novosti har gjort ett urval viktiga nyheter på det ryska försvarsområdet under 2013 i artikeln “Ett urval av RIA Novosti: betydande meddelanden inom försvarsområdet för 2013”. I den artikeln citeras chefs-ordföranden för den ryska generalstaben överstelöjtnant Aleksander Postnikov:

“I betydelse och omfattning kommer övningen Zapad-2013 att motsvara under det här året genomförda övningen Kavkaz-2012 men också tidigare års genomförda strategiska kommando-stabsövningar såsom Tsentr-2011, Vostok-2010 och Zapad-2009”

Zapad-2013 (Väst-2013) kommer att genomföras på områden tillhörande Västra militärområdet och kommer enligt RIA:s text att var den huvudsakliga för ryska armén stridsförberedande strategiska övningen, i vilket även Vitryssland deltar. Artikeln avslutas med att påpeka att drygt 60 samövningar inom OSS (Sammanslutning av f.d sovjetstater), CSTO (Collective Security Treaty Organization) samt SCO (Shanghai Co-Operation organisation) kommer att genomföras samt att en betydande mängd brigadtaktiska övningar. Etappvisa förberedelser för dessa brigadtaktiska övningarna har redan inletts.

Vad anbelangar Kavkaz-2012 bestod arméns bidrag av 8.000 soldater samt 200 stridsfordon m.m. samt 100 stycken artilleripjäser. Bland annat deltog 5:e,19:e och 136:e avdelta motorskyttebrigaderna, två bataljoner marininfanteri, två gardesflygbaser (6950 och 6972), enheter ur 7:e luftlandsättningsdivisionen samt 56:e luftlandsättningsbrigaden med mera. Dessutom deltog två stora och ett mindre landstigningsfartyg från Nordflottan (källa ryska wikipedia: Kavkaz-2012).

Zapad-2009 bestod av 12.500 soldater, 220 stridsvagnar, ca 470 stridsfordon, 230 självgående och bogserade artilleripjäser, granatkastare och salvpjäser samt 60 flygplan och 40 helikoptrar. Övningens marina komponent bestod av 2.000 man samt kraftsamling av örlogsfartyg från den Baltiska flottan, Nordflottan och Svarta-havsflottan d.v.s 30 örlogs- och landstigningsfartyg, 20 bevakningsfartyg, 30 flygplan och helikoptrar, 30 stridsvagnar, upp till 100 bepansrade fordon samt 40 salvpjäsanordningar. Dessutom deltog också en bataljon från 106:e luftlandsättningsdivsionen.
(källa ryska wikipedia Zapad-2009)

Sen inte att förglömma att under 2009 genomfördes även Ladoga-2009 och Kavkaz-2009, också de storskaliga strategiska övningar.

Ett inslag från den statliga tevekanalen,Kanel Ett, om luftlandsättning under övning Ladoga-2009:

Stridsfordon ur motorskyttebrigad övergår vattenhinder medelst simning, Zapad-2009.

Filed under: rysk politik, ryska armén, Suomi/Finland, Sverige, VDV, VMF, VVS

One Response

  1. jan-olov says:

    Mkt bra genomgång. Konstaterar att Ryska förmågan/kapaciteten idag 2013 redan med råge överstiger ÖB scenariet 2019 en veckas försvaret.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: