Brezjnev's Blog

Icon

Just another WordPress.com site

VDV-regemente 217 på tapeten igen

Apropå den där utvärderingen av förband som generalstaben utfört har det tillkommit flera artiklar till om att ett VDV-regemente var involverat. Ryska försvarsministeriet citeras i följande artikel hos RIA Novosti, “VDV regemente inom ramen för utomstående utvärdering överförd från Ivanovo till Ural

“Inom ramen för utförandet av Ryska Federationens generalstabsutvärdering av militär beredskap och stridsförmåga av enheter och formeringar tillhörande Milo Center och dess lösande av praktiska uppgifter användes en formering från truppslaget VDV. Med målet att operativt underställas förenade strategisk kommandot tillhörande “Center” överfördes ett fallskärmsregemente med utgångsgruppering Ivanovo.”

Vidare citeras försvarsministeriet i samma artikel:

“Som påpekats, regementet från VDV blev larmat och marcherade i full stridsutrustning till flygplats för ilastning, därefter transporterades regementet med det militära transportflyget. Transporten innehöll även flygbasutrustning för tjänst i området uralska regionen (flygplatsen Sjagol).Vid överförandet av trupp och teknik sysselsattes 20 militära transportplan”.

I artikeln “De väpnade styrkornas genstab genomför utomstående utvärdering av stridsberedskap för första gången på 20 år” citeras Ryska Federationens försvars-minister och tillika armégeneral Sergej Sjoigu:

“Inom ramen för genomförandet av utomstående utvärdering av utarbetandet av praktiska uppgifter tillfördes enhet ur truppslaget VDV. Regementet, baserat i Ivanovo, blev larm-flygtransporterat och utkastad på Ural i 20 militära transportflygplan.”

Enligt samma artikel var huvudsyftet att utvärdera militärområdens förmåga till samhandling samt stridsutnyttjande av olika militära grupperingar för olika givna operativ-strategiska riktningar.

I artikeln “Alarmdesanter: vad gör VDV i omgivningen av Tjeljabinsk” behandlas återigen VDV-regementets förflyttning från Ivanovo till Ural (Sjagol). I näst sista stycket står följande:

“Kom ihåg än en gång: formellt, efter reformarkitekten Nikolaj Makarovs ord, det ideala slutresultatet är att godtycklig brigad i ständig beredskap ska kunna lyftas med ianspråktagen transport till godtycklig region i landet till “försvar av intressen”.

Artikelns sista lilla stycke påbörjas:

“För det första, som vanligt, kommer “desanterna”. Och efter dem, om allt går som det ska, som en nödvändighet, ankommer de resterande.”

Noterar en kul grej att i den sist ovan nämnda artikel förekommer termen elit-areomobila-skyttesoldater”.

Det kan också noteras att regementet som överfördes till Milo Center var 217:e ur 98:e gardesluftlandssättningsenheten. 98:e har tillnamnet Svir(ry: Svir, fi:Syväri, vepsiska: Suvär) och är ett flodnamn och är bekant från Fjärrkarelen, fronten mellan Ladoga och Onega, där en svensk frivilligenhet fanns under fortssättningskriget. Det var ur enheter från 7:e karelska frontarmén som 98:e bildades och dessa deltog i anfallsoperationerna mot Svir-Petrozavodsk 1944.
På detta avsnitt fanns även bl.a. svenskspråkiga IR13, läs mer om IR13 och svenska frivilliga. Följande berättelse, “En nykomling upplever Jandeba”
är ett avsnitt ur boken “I/JR 13 Kavas Batljon” på sajten “Arvet efter veteranerna- ett självständigt fosterland”.

Filed under: Suomi/Finland, Sverige, VDV, VVS

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: