Brezjnev's Blog

Icon

Just another WordPress.com site

Aktiva fasen över, övningen avvecklas

RIA Novosti meddelar i en artikel daterad 30 mars kl.14.45, “Aktiva fasen på den plötsliga övningen har avslutats”, att den planerade oplanerade övningen i Milo Syd har gått in i slutskedet.

Ryska Federationens försvarsministerium citeras:

“Med stridsskjutning från Svartahavsflottans örlogsfartyg avslutades den aktiva fasen av den plötsliga utvärderingsövningen av stridsberedskap hos styrkor i Milo Syd. Stora landstigningsfartyg har lyckosamt landsatt marina desanter på oförsvarad kuststräcka i ett område på övningsfältet Opuk, Feodosija. Markattackplan från marinflyget av typen Su-24 uppfyllde understödsuppgifter under desantoperationen.”

Landstigningen kan ha genomförts med de två fartygen från Baltflottan, eftersom dessa inte deltog i huvudstyrkans landstigning som Putin besökte den 29:e mars. Alltså, det kan röra sig om BDK “Kaliningrad” och BDK “Aleksandr Sjabalin” som ingick i vilseledningsstyrkan. Noterar att i slutet av februari 2012 övade ryska marininfanteriet i samma område med landstigning från BDK “Nikolaj Filtjenko” och BDK “Cesar Kunikov” samt trupp som fordonsmarcherat från Sevastopol. Feodosija ligger på Kertja-halvön och omnämns på sajten Södra Ukrainas nyheters artikel från 29:e februari 2012 “På övningsfältet Opuk i Feodosija-området påbörjar ryska marininfanteriet övning”.

Artiklar hos RIA Novosti om övningens avveckling:

“Underenheter till VDV återvänder hem efter övning”

“Trupper tillhörande Milo Syd har återvänt till sina baser efter övningen”

Filed under: rysk politik, Suomi/Finland, Sverige, VMF, VVS

Putin besökte landstigningsövningen

RIA Novosti meddelar i artikeln “Putin observerade manövrering av fartyg…” att Vladimir Vladiromovitj Putin besökt övningen som han själv beordrade om tidigare här i veckan. I artikeln kan man läsa:

“…observerade rörelserna hos krigsflottans örlogsfartyg samt marininfanteriets landstigning på strand.

Från övningsfältet Rajevskij till fältövningsområdet anlände statsöverhuvudet samtidigt som underenheter till VDV, artillerister, stridsfordonsformeringar och underavdelningar till VVS visade vad dem gick för. Fartyg från Svartahavsflottan genomförde moment olångt från övningsfältet i deltat tillhörande floden Djorso.

Putin överflög örlogsfartyg flera gånger i militärhelikopter, särskilt, de stora landstigningsfartygen som ankommit området från Sevastopol.”

Landstigningen som Putin besökte var sannolikt huvudstyrkan bestående av BDK “Azov”, BDK “Saratov”, BDK “Nikolaj Filtjenkov” samt BDK “Novotjerkassk”. I artikeln “Fyra fartyg kommer att landsätta desanter i området Novorossijsk” understryks just dessa landstigningsfartyg som deltagande i landstigningsövningen.

I artikeln citeras en källa inom försvarsdepartementet:

“Från chefen för fartygsstyrkan och ingående marininfanterienheter med fordon har man erhållit färdiga till landstigning med desanter på oförsvarad kuststräcka.”

Huvudstyrkan innehållande fyra landstigningsfartyg avgick Sevastopol under torsdagen den 28:e och har anlänt målområdet under fredagen den 29:e. I artikeln nämns också två stora landstigningsfartyg från Baltflottan, nämligen BDK “Kaliningrad” och BDK “Aleksandr Sjabalin”. Dessa deltog inte i landstigningsövningen ovan.

I början av nedanstående inslag visas delar av Putins helikopterfärd och genom ett av fönstren skymtar ärevördiga BDK “Saratov” förbi.

Телеканал “Звезда”

Владимир Путин прибыл на крупномасштабные учения в районе Черного моря

29 марта 2013, 22:30

Верховный Главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин прибыл в Краснодарский край, где лично проверил ход военных учений в районе Черного моря, приказ о проведении которых он отдал 28 марта. Президент и министр обороны Сергей Шойгу осмотрели район маневров.
Подробнее »

Kort inslag om landstigningsövningen, bildtexten inleds med orden “En av de mest viktiga och sevärda episoderna från den storskaliga övningen…landsättning av desanter från havet och från luften”:

Телеканал “Звезда”

Подразделения морской пехоты Черноморского флота приняли участие в десантировании на полигон Раевский

29 марта 2013, 22:01

Один из самых важных и зрелищных эпизодов масштабных учений, которые начались на юге России — высадка десанта, причем как с воздуха, так и с моря. В десантировании на полигон Раевский приняли участие подразделения морской пехоты Черноморского флота…. Подробнее »

Filed under: rysk politik, Ryssland, Suomi/Finland, Sverige, VMF

Marininfanteriet ilastar, VDV spetsnaz i larmberedskap

—————————————————————————————-
Uppdatering 29 mars kl. 10.44
I artikeln “VDV-enheter transporteras söderut..” meddelar RIA Novosti att via en luftbro från tre flygplatser i Milo Center överflyttas under förmiddagen VDV-enheter från Tula och ett regemente VDV-spetsnaz innehållande spetsnaz-spaningsavdelning (razvedtjiki spetsnaz)från Moskva till övningsområden i Milo Syd.


—————————————————————————————-
Uppdatering 29 mars kl. 10.12.
Under förmiddagen har det tillkommit en artikel hos RIA Novosti om att fartyg från Baltflottan anslutit sig till Svarthavsflottans övning. Det rör sig om två stora landstigningsfartyg BDK “Kaliningrad” och BDK “Aleksandr Sjabalin”. I övningen ingår nu sex stora landstigningsfartyg som enligt artikeln är uppdelad i två styrkor, huvudstyrkan och en vilseledningstyrka.
“Fartyg från Baltflottan förenas…”.
—————————————————————————————–

RIA Novosti citerar i en artikel från 28:e mars “Putin beordrade om övning i Svarta Havet ombord på flygplan” pressekreteraren från Putins stab en viss Dmitrij Peskov:

“Kl.0400 var presidenten ombord på flygplanet. Han färdades från Durban där han deltagit i ett möte med BRICS-länderna. Klockan fyra på morgonen levererades till försvarsministern ett stängt kuvert, vilket han öppnade och bekantade sig med innehållet.”

Kuvertet innehöll order om en överraskande övning i Svarta Havet. I övningen som pågår veckan ut deltar 7.000 krigstjänstgörande, upp till 250 bepansrade fordon, fler än 50 artilleripjäser, fler än 20 flygplan och helikoptrar samt omkring 30 fartyg/örlogsfartyg (däribland fyra stora landstigningsfartyg).

RIA Novosti har en temasida bestående av ett i nuläget ett femtontal artiklar. Bland dessa märks “En avdelning fartyg från Svartahavsflottan utför nattövning på färd mot Novorossijsk”. I denna grupp av fartyg finns fyra stora landstigningsfartyg i form av BDK “Azov”, BDK “Saratov”, BDK “Nikolaj Filtjenkov” och BDK “Novotjerkassk”. RIA Novosti citerar i artikeln “Fartygsgrupp från Svartahavsflottan…” en presstalesman från Försvarsministeriet generalmajor Igor Konasjenkov:

“Med en fartygsgrupp bestående av de stora landstigningsfartygen (BDK) tillhörande Svartahavsflottan BDK “Azov”, BDK “Saratov”, BDK “Nikolaj Filtjenko” och BDK “Novotjerkassk samt medföljande eskortfartyg och bevakningsfartyg med kurs mot målområdet i havet utanför Novorossijsk utförde man under natten mot 29:e mars gemensamma manövreringaruppgifter och organisering av luftförsvar vid gång till sjöss”

Vidare meddelar RIA Novosti att Konasjenkov sagt att eskortfartygen övat minröjning, avvärjning av motattck. Vidare övades kommunikation mellan fartygen, livräddning samt studium av strand/kust inför landstigning med desanter.

Generalmajor Konasjenkov citeras vidare avseende landstigningsfartygen:

“Under dygnets mörka timmar genomfördes slutlig besiktning på landstigningsfartygen av ombordvarande befintlig militär teknik i aspekten förberedd till landsättning av desanter. Med chefen för styrmans stridsplats på fartyget har man genomfört prov på kunskap i navigering med särskilt avseende på landstigningsplatsen.”.

RIA Novosti skriver i artikeln “Spetsnaz och avdelning från VDV i larmberedskap” om hur VDVs 45:e avdelta spetsnazregemnet i Moskva-området, Kubinka, samt en avdelning från VDV i Tula satts i larmberedskap i samband med den överraskande övningen involverande fartyg från Svartahavsflottan. VDV:s soldater överflyttades kommer att överflyttas till Milo Syd medelst det militär transportflyget. Involveringen av 45:e uttrycks i artikeln med följande ord “…i enlighet med utvärderingens tanke…”.

VDV-soldaternas uppgifter framgår av följande citat, också från generalmajor Konasjenkov:

“Efter ankomsten till målområdet genomförde kommer VDVs krigstjänstgörande att genomföra praktiska stridsuppgifter i oländig terräng med reglementerad utrustning.”

RIA Novostis temasida om övningen finns här.

Filed under: rysk politik, Suomi/Finland, Sverige, VDV, VMF, VVS

Fjärrflyget övar sina strategiska bombplan

RIA Novosti har en kort artikel, “Raketbärare Tu-160 förintar…”, som säger att idag torsdag påbörjas en övning hos Ryska Federationens fjärrflyg. Övningen startar i trakterna av staden Engels i länet Saratov. En av huvudbaserna för fjärrflyget finns i närheten av Engels och benämns Engels där 22:a tunga bombdivisionen huserar. Denna division består av bl.a. 121:a tunga bombregementet (Tu-160) samt 184:e tunga bombregementet (Tu-95MS) med bas Engels. Dock finns divisionens två regementen med Tu-22M3 52:a och 840:e dels på basen Sjaikovka i Kaluga län samt Soltsy i länet Novgorod (d.v.s. Novgorod vid sjön Ilmen inte så långt från Estland).

I övningen deltar fler än 60 flygande apparater som strategiska bombplan av typ Tu-160, Tu-95MS och Tu-22M3. Lufttankningsplan typ Il-78 och AWACS typ A-50 deltar också förutom jaktplan Su-27 och Mig-31. Till detta kommer helikoptrar av typen Mil-8 som kommer att öva sök- och räddnings-operationer där även transportplan typ An-12 deltar.

Nedan ett reportage från Ladoga-2013 som tvzvezda har gjort, texten anger att bilderna är från basen Besovets utanför Petrozavodsk:

Телеканал “Звезда”

В Западном военном округе начались масштабные авиационные учения «Ладога-2013»

27 марта 2013, 18:37

На аэродроме Бесовец в Петрозаводске весь день не стихал гул истребителей. В Западном военном округе начались масштабные авиационные учения «Ладога-2013». Маневры охватили сразу несколько регионов…. Подробнее »

Filed under: Ryssland, Suomi/Finland, Sverige, VVS

Flygövning Ladoga-2013

RIA Novosti citerar i artikeln “Jaktpiloter i Milo Väst påbörjar övning i Karelen” en viss överste Sergej Demidenko angående starten av Ladoga-2013 den 25:e mars:

“Dessa åtgärder genomförs inom ramen för planerad militär beredskap. En förutsättning var att ombasera nödvändig mängd flygande teknik (till Karelen) från olika flygbaser för att möjliggöra deltagande av all flygande personal i Milo Väst. “

I artikel står att till Karelen har jaktplan från Kursk ankommit och att i övningen deltar flygplanstyper som Su-27, Mig-31 och Mig-29. Från flygbasen Besovets i Karelen utgår Su-27 och Mig-29 och alla övriga från Chotilovo (halvvägs Moskva-Petersburg).

Övningen pågår i två etapper om två dagar vardera, dock har man under förra veckan genomfört fem flygtaktiska övningar som förberedelse inför denna övning.
I en artikel från 19:e mars,”Fler än 70 flygplan och helikoptrar påbörjar förberedelse inför övningen Ladoga-2013″, citerar RIA Novosti presstjänsten tillhörande Milo Väst:

“I republiken Karelen samt i Leningrads-, Smolensk- och Tvers-län påbörjas samtidigt fem flygtaktiska övningar med jakt- och bombplan samt arméflyg. Övningen sker som förberedelse inför den stora flygövningen i Milo Väst “Ladoga-2013, som kommer att börja nästa vecka i Karlen och över sjön Ladoga.”

I förberedelserna inför Ladoga-2013 deltog 1000 krigstjänstgörande samt fler än 70 flygplan (Mig-31, Su-27, Mig-25RB, Su-24M, Su-24MR) samt helikoptrar(Mi-8 och Mi-24). Förberedelserna involverar övningsmoment som: lufttankning, landning på okänd krigsbas, flygspaning, förintandet av mål på marken och i luften.

Observationsplatsen har skrivit följand om Ladoga-2013.

Filed under: ryska armén, Suomi/Finland, Sverige, VVS

VDV övar sina infanterikanonvagnar

Tvzvezda har ett inslag om en övning med VDVs egna infanterikanonvagnar 2S25 Sprut SD (SD står för självgående fällningsbar) på ett övningsfält i MILO Syd. VDV har infanterikanonvagnar tillverkade i Volgograd sen 2009.

Övningen startade den 24:e mars på övningsfältet Rajevskij i området Krasnodar, södra Ryssland, och innefattade simning över vattenhinder samt kontrollskjutning med huvudbeväpningen i form av en 12,5 cm 2A75. En kul grej är att basversionen av 2A75 är sprungen ur 2A46M som sitter i stridsvagnar av typ T-72 och T-90.

Denna lätta amfibiska stridsvagn finns i minst 24 exemplar hos VDV och utgör 4 batterier (benämns ömsom självgående artilleriplattform och simmande tank i inslaget). På ryska wikipedias sida om 2S25 benämns vagnen som “självgående artilleriplattform med pansarvärnskanon”.

Frestas att säga att Sprut-SD påminner en del om IKV91.

Телеканал “Звезда”

На полигоне Раевский проходят контрольные стрельбы артиллеристов-десантников

24 марта 2013, 13:15

На полигоне Раевский в Краснодарском крае проходят контрольные стрельбы артиллеристов-десантников. Военнослужащие оттачивают навыки управления самоходными артиллерийскими установками «Спрут-СД»…. Подробнее »

Filed under: rysk teknologi, VDV

Marinskytte luftlandsattes

RIA Novosti citerar i artikeln “Marinskytte säkrade zon efter luftlandsättning…” en presentatör från ryska Stillahavsflottan:

“Stormdesant- och spaningskompaniet sattes i alarmberedskap. Efter march på väg samt väglös terräng överstigande 200 km anlände “svarta baskrarna” i sina stridsfordon till flygbasen Nikolajevka. Påföljande uppgift för skyttesoldaterna blev att fällas från militärtransportplan typ An-26 med målet att tillskansa sig en landningszon hos motståndaren, en zon som var nödvändig att hålla tills huvudstyrkan anlände”.

Det hela är ett resultat av ett fällskärmsläger där 1000 krigstjänstgörande deltar. Lägret startade i februari och pågår till slutet av april. Fällning av personal på natten ingår också.

Nedan ett klipp från tvzvezda.ru från 2012 som visar marininfanteri under träning och fällning från helikopter i Astrakan-området.

Filed under: VDV, VMF

VDV: bataljonstaktisk luftlandsättning

Tvzvezda.ru har ett inslag från 10 mars om en pågående bataljonstaktisk luftlandsättningsövning hos 7:e luftlandsättningsdivisionen i Milo Syd. Luftlandsättningsövningen involverar fällning av ca 400 soldater och stridsfordon samt utförs i det federala området Krasnodar i anslutning till floden Kuban. Dock, själva området Kuban delas av flera federala objekt varav lejonparten ligger inom objektet Krasnodar.

Sen kan man notera följande som står på engelska wikipeda om 7:e, notera bl.a. Cossack samt Kuban i namnet för 108:e regementet.

“108th Guards Cossacks Air Assault Order of the Red Star Regiment ‘Kuban’ (Novorossiysk). From the time the regiment was formed and up to 1993 the regiment was based in the city of Kaunas, Lithuania, military unit 02291. Since August 1993 and as of 2011: the regiment has been based in the city of Novorossisk, military unit 42091.”

Телеканал “Звезда”

На Кубани 7-я дивизия ВДВ проводит батальонно-тактические учения

10 марта 2013, 18:12

На Кубани проходят учения десантников, в которых задействованы 400 военнослужащих и десятки единиц боевой техники. Первым этапом боевой операции является десантирование, после чего подразделениям парашютистов предстоит вступить в активную фазу тактического учения…. Подробнее »

Filed under: rysk teknologi, VDV

Admiral Butakov kölsträcks 20 mars

Sajten flotprom.ru meddelar i artikeln “Ny fregatt för VMS Ryssland kölsträcks i Kaliningrad i slutet av mars” att fjärde örlogsfartyget typ projekt 11356 är på G. Samma uppgifter förekommer på ryska wikipedia i artikeln “Fregatt projekt 11356 P/M”. Fregatt 11356 P/M baseras på fregatt av typen projekt 1135.6 Talwar (även känd som Krivak IV) där fem av sex beställda fregatter levererats till Indien. Ordern till Indien utfördes på två varv, tre fartyg byggdes i Petersburg (Baltiska fabriken) och tre i Kaliningrad (varvet Jantarj).

Ordern av fregatter av projekt 11356 P/M utgör sex fartyg varav tre är under byggnation i Kaliningrad: “Admiral Grigorovitj”, “Admiral Essen” och “Admiral Makarov”. “Admiral Butakov” är fartyg nummer fyra och nummer fem heter “Admiral Istomin”. All sex fregatter är öronmärkta för flottan i Svarta havet.

Fregatterna kommer enligt ryska wikipedia att ha massa kuliga grejer som en 10 cm kanon, torpeder, antiubåtsraketer och sjömålsrobotar från familjen Kalibr-NK, en helikopter typ Ka-27PL eller Ka-31, luftvärn Igla och Sjtilj, luftvärnsartilleri i två moduler av typ Palasj eller Kortik, radar typ Sigma, Positiv-M1.2, Vajgatj, Trebovanija-M, elektronisk krigföring med Komplex-PK10, Su 5P-10 Puma, Su MP-123-02 Vympel samt PUTS “Purga 11356”.

Filed under: rysk teknologi, Suomi/Finland, Sverige, Uncategorized, VVS

Frogfoot SuperSport

RIA Novosti citerar en officiell representant från MILO Syd i artikeln “Flygare i MILO Syd övade med nya Su-25SM3 nattetid”.

“Militära piloter från flygbas tillhörande VVS MILO Syd har genomfört träningsflygning i mörker med markattackplanet Su-25SM3, som tillförts försvaret i mitten av förra månaden. Mellan grundläggande moment utfördes simulerad luftstrid samt övning i start och landning på belyst fält, vidare tränades avancerade stridsmanövrer på mellan (från 1000 till 3000 meters) och låg (från 200 till 1000 meters) höjd.”

Presentatören underströk att sturmovik Su-25SM3 till skillnad från sina föregångare kan förinta små rörliga och orörliga markobjekt dag som natt samt luftmål. Vidare nämndes att piloterna utförde fler än 25 flygningar med plan utrustade med ostyrda raketer och bomber. Denna djupt moderniserad variant av Frogfoot uppges kunna bära nästan dubbel vapenlast jämfört med föregångaren samt vara tre ggr så stridseffektiv.

I artikeln “Omkring 10 nya flygplan typ Su-25SM3 har inträtt i tjänst på flygbas i Milo Syd” citerar RIA Novsti återigen en officiell representant från MILO Syd:

“Inom ramen för statliga beställningar har en flygbas i Milo Syd, lokaliserat i området Krasnodar, erhållit första partiet av det nya flygplanet Su-25SM3 i en kvantitet på omkring 10 stycken”.

Enligt Milo Syd har omkring 60% av den flygande pesonalen genomgått övergångsförberedelser till Su-25SM3.

Leveransen av Su-25SM3 är en del av det moderniseringsprogram som pågår där 30 av 80 individer moderniserats/levererats. Dock påstår Izvestija att i tävlingen om en ny markattack ligger Suchoj bra till och att ett helt nytt plan baserat på Su-25 UB kommer att gå på flygtester 2014.
Denna nya sturmovik (nytt index ej fastställt) kommer kunna lufttankas, inneha elektronisk krigföringsförmåga med Vitebsk-25(Витебск-25), målutpekningssystem KOLT-25 (СОЛТ-25), lastförmåga på nära sex ton, beväpnas med styrda raketer X-29, ledning av bomber via televisionsstyrning KAB-KR (КАБ-КР) samt självkorrigerande bomber med Glonass etc. Izvestija har en artikel om den nya sturmoviken.

Filed under: rysk teknologi, VVS