Brezjnev's Blog

Icon

Just another WordPress.com site

Flygövning Ladoga-2013

RIA Novosti citerar i artikeln “Jaktpiloter i Milo Väst påbörjar övning i Karelen” en viss överste Sergej Demidenko angående starten av Ladoga-2013 den 25:e mars:

“Dessa åtgärder genomförs inom ramen för planerad militär beredskap. En förutsättning var att ombasera nödvändig mängd flygande teknik (till Karelen) från olika flygbaser för att möjliggöra deltagande av all flygande personal i Milo Väst. “

I artikel står att till Karelen har jaktplan från Kursk ankommit och att i övningen deltar flygplanstyper som Su-27, Mig-31 och Mig-29. Från flygbasen Besovets i Karelen utgår Su-27 och Mig-29 och alla övriga från Chotilovo (halvvägs Moskva-Petersburg).

Övningen pågår i två etapper om två dagar vardera, dock har man under förra veckan genomfört fem flygtaktiska övningar som förberedelse inför denna övning.
I en artikel från 19:e mars,”Fler än 70 flygplan och helikoptrar påbörjar förberedelse inför övningen Ladoga-2013″, citerar RIA Novosti presstjänsten tillhörande Milo Väst:

“I republiken Karelen samt i Leningrads-, Smolensk- och Tvers-län påbörjas samtidigt fem flygtaktiska övningar med jakt- och bombplan samt arméflyg. Övningen sker som förberedelse inför den stora flygövningen i Milo Väst “Ladoga-2013, som kommer att börja nästa vecka i Karlen och över sjön Ladoga.”

I förberedelserna inför Ladoga-2013 deltog 1000 krigstjänstgörande samt fler än 70 flygplan (Mig-31, Su-27, Mig-25RB, Su-24M, Su-24MR) samt helikoptrar(Mi-8 och Mi-24). Förberedelserna involverar övningsmoment som: lufttankning, landning på okänd krigsbas, flygspaning, förintandet av mål på marken och i luften.

Observationsplatsen har skrivit följand om Ladoga-2013.

Filed under: ryska armén, Suomi/Finland, Sverige, VVS

One Response

  1. Det intressantaste är egentligen inte att se hur A-sidan uppträder utan hur B-sidan uppträder eftersom det visar vilken motståndare man övar mot och vilken uppfattning man har om motståndaren.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: