Brezjnev's Blog

Icon

Just another WordPress.com site

Aktiva fasen över, övningen avvecklas

RIA Novosti meddelar i en artikel daterad 30 mars kl.14.45, “Aktiva fasen på den plötsliga övningen har avslutats”, att den planerade oplanerade övningen i Milo Syd har gått in i slutskedet.

Ryska Federationens försvarsministerium citeras:

“Med stridsskjutning från Svartahavsflottans örlogsfartyg avslutades den aktiva fasen av den plötsliga utvärderingsövningen av stridsberedskap hos styrkor i Milo Syd. Stora landstigningsfartyg har lyckosamt landsatt marina desanter på oförsvarad kuststräcka i ett område på övningsfältet Opuk, Feodosija. Markattackplan från marinflyget av typen Su-24 uppfyllde understödsuppgifter under desantoperationen.”

Landstigningen kan ha genomförts med de två fartygen från Baltflottan, eftersom dessa inte deltog i huvudstyrkans landstigning som Putin besökte den 29:e mars. Alltså, det kan röra sig om BDK “Kaliningrad” och BDK “Aleksandr Sjabalin” som ingick i vilseledningsstyrkan. Noterar att i slutet av februari 2012 övade ryska marininfanteriet i samma område med landstigning från BDK “Nikolaj Filtjenko” och BDK “Cesar Kunikov” samt trupp som fordonsmarcherat från Sevastopol. Feodosija ligger på Kertja-halvön och omnämns på sajten Södra Ukrainas nyheters artikel från 29:e februari 2012 “På övningsfältet Opuk i Feodosija-området påbörjar ryska marininfanteriet övning”.

Artiklar hos RIA Novosti om övningens avveckling:

“Underenheter till VDV återvänder hem efter övning”

“Trupper tillhörande Milo Syd har återvänt till sina baser efter övningen”

Filed under: rysk politik, Suomi/Finland, Sverige, VMF, VVS

2 Responses

 1. jan-olov says:

  Du täcker den ryska övning övningsverksamheten mkt bra.
  Noterar den Georgiska reaktionen och Nato reaktionen.
  http://civil.ge/eng/article.php?id=25906
  .
  Du mfl försvarbloggare fyller delvis tomrummet vår massmedia inte förmår rapportera .
  Du mfl försvarsbloggare är också en välbehövlig motvikt till diverse försvarspolitikers förnekelsebeteende inom M och MP
  och försvarsmkatens egen undermåliga förmåga att delge pågående uppbyggnad av kapacitet,förmåga och övn.vsh i Ryssland.

  Tack för ditt arbete med denna blogg

 2. brezjnev says:

  Tack för den positiva feedbacken…

  Apropå…svensk massmedia är katastrofal, men det är klart när t.ex. SR och SVT har en övervägande dominans av blåögda och naiva MP:re och verklighetsfrånvarande folk från VP(K) är det inte förvånande.

  Det är ett klart demokratiskt underskott när den s.k. svenska journalistkåren sviker sitt uppdrag som en granskningsinstans d.v.s. den berömda tredje statsmakten.Kan inte medborgarna hämta nödvändig info om samhällsviktiga frågor/förhållanden från media har media ingen funktion annat som skvallercentral för politikerintriger och kändisjoller.
  Media har i mångt och mycket korrumperats via presstöd och politisk nepotism. KGB och Stasi hade varit stolt över stora delar av den svenska journalistkåren som söver folk med trygghetspulver och annat trams.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: