Brezjnev's Blog

Icon

Just another WordPress.com site

Nya leveranser till Rysslands flygvapen

RIA Novosti har en kul artikel från den 23:e april med rubriken “Rysslands flygvapen erhåller omkring 100 militära flygplan 2014”.

Ingressen till artikeln är ett citat från ordföranden för “Förenade aviationsbyggarkorporationen” (OAK) vid namn Michail Pogasjan:

“Inom ramen för statliga försvarsprogrammet ska vi under en period av några år fördubbla volymen av till försvarsministeriet levererad flygande teknik. Under 2012 levererades 35 flygplan, detta år- 60 flygplan, 2014 ska vi närma oss siffran 100 flygplan.”

Den korta artikeln avslutas med att målet endast kan uppnås med ett nära samarbete mellan den statliga beställaren och flygindustrin. Sist, poängterar Pagasjan att i stort sett alla kontrakt kommer att undertecknas under 2013 och att detta utgör en stabil bas för industrin för att uppnå sina mål.

Noterar att artikeln ifråga nämner att det är frågan om 100 nya militära plan.
Noterar sen också en annan artikel från RIA Novosti daterad 25:e april vid namn “Femte generationens jaktflyg tillförs VVS under 2016”. Den artikeln börjar med ett citat av Vladimir Putin:

“Femte generationens flygplan T-50 måste börja gå i serieproduktion samt inträda i tjänst till 2016”.

Vidare säger RIA Novosti att Putin underströk att flygplanet avseende många parametrar kommer att överträffa sina huvudkonkurrenter och i en bisats till den meningen nämns amerikanska F-35.

Och som vanligt har strutsfarmen förlåt jag menar försvarsutskottet troligtvis ingen aaaning om sådana petitesser. Och eftersom det är löningshelg kom jag å tänka på Bellman.

“Säg är du nöjd? min granne säg,
Så prisa värden nu til slut;
Om vi ha en och samma väg,
Så följoms åt; drick ut.
Men först med vinet rödt och hvitt
För vår Värdinna bugom oss,
Och halkom sen i grafven fritt,
Vid aftonstjernans bloss.”

P.S
Ytterligare en notering från on-lajn-tidningen newsbalt.ru som den 22:a april i artikel “Journalist: ryska flygplan övade attack mot Sverige” nämner att att Sverige drabbats av “polsk infektion”. De föreslår att övningsattacken kan vara ett svar på det krigsspel som Polen under flera månader spelat med Vitryssland och Ryssland som motståndare. Alltså, en Pölse-effekt 2.0.
D.S

Filed under: rysk teknologi, Suomi/Finland, Sverige, VVS

Nordflottan övade ubåtsräddning

I mitten av april, den 17:e, övade ett antal fartyg ur Nordflottan ubåtsräddning i en samövning med marinflygets räddningstjänst, enligt artikel på den ryska sajten flot.com. I övningen som gick ut på att söka och hjälpa en förolyckad ubåt deltog ubåtsräddningsfartyget “Georgij Titov”, bogseraren “Pamir”, hydrografiska fartyget GS-278 samt trålaren Polarnij. I rollen som förolyckad ubåt på 100 meters djup ingick den diesel-elektriska ubåten typ Kilo “Magnitogorsk” (ur 161:a ubåtsbrigaden med hemmahamn Polarnij). Övningen ägde rum i Motovskijbukten som grovt räknat ligger mellan Murmansk och norska gränsen.

För att undersöka den kustnära övningszonen användes fjärrstyrda apparaterna typ “Venom” och “Tiger”. Även djuphavsdykare i atmosfärisk dräkt (typ Hardsuit-1200) deltog samt miniubåtar från “Georgij Titov” av typen Bester/Priz AS-34 (projekt 1855/18551). Nedan ett inslag om det hela från tvzvezda som är utlagt på dutube.

Filed under: VMF, VVS

Ubåtsjaktövning i Barents Hav

RIA Novosti meddelade igår den 22:a april i artikeln “Peter den Store” har fått kontakt med främmande ubåt” att den atomdrivna slagkryssaren “Peter den Store” fortsätter att öva antiubåtsuppgifter. Ubåtsjaktövningen involverar även ubåtsjaktfartyget Vice-admiral Kulakov (jagare typ Udaloj) samt en av Nordflottans atomubåtar. Övningen hålls drygt 12 mil från norskt vatten nord ön Kilding.En viss kapten av första rangen vid namn Vadim Serga citeras i artikeln:

“Övningsupplägget lyder som följer: i neutrala vatten i Barents hav, nord ön Kildin har atomdrivna slagkryssaren “Peter den Store” fått kontakt med en främmande ubåt. Till sagda område för att spana, följa och slå ubåten har det stora ubåtsjaktfartyget “Vice-admiral Kulakov” dirigerats, men också antiubåtsflygplan av typen Il-38 samt Tu-142.”

Övningen är ett led i utvärderingen av stridsberedskapen hos de antiubåtsresurser som har beredskap, beslutet om övningen har tagits av befälhavaren över Norra flottan amiral Vladimir Koroljov.

Apropå ön Kildin, som ligger 12 mil från norska gränsen, har det hänt grejer där enligt brittiska wikipedia, speciellt 1992 då USS Baton Rouge kolliderade med B-276 Kostroma. Vidare, väster om Kildin ligger atomubåten K-159 som 2003 sjönk under bogsering till skrotupplaget, K-159 ligger för närvarande på drygt 250 meters djup. Ytterligare en grej är att till och med tyskarna haft ubåtar i dessa farvatten redan 1916 då U-46 sänkte bl.a. D/S Ravn utanför Kildin. U-46 under Leo Hillebrand sänkte under 1917 också lastfartyget SS Zillah också detta utanför Kildin. Både SS Zillah och D/S Ravn var på väg mot hamnen i Archangelsk.

Filed under: VMF

Reostat-1 tillförd VDV

Enligt en artikel hos RIA Novosti från den 22:a mars har delar av artilleriregementena från VDV i Tula och Ivanovo övat sina färdigheter på Lusjkoj övningfält i Leningrads län (japp det heter så fortfarande, bara staden som bytt namn). Denna övning innefattade ett antal roliga grejer förutom att artilleriövningsfältet ligger nord Pskov, väster Novgorod och endast ca 10 mil från Narva.

Den första roliga grejen är att i övningen deltog moderniserade vagnar av typen 2S9 Nona (sannolikt 2S9-1M Nona-SM, men på artikelbilden hjulgående Nona-SVK) Nona-vagnarna tillfördes Röda armén 1981 och skulle fylla två uppgifter, dels fixa indirekt eld som grk och dels fixa direkt eld som pansarvärn (HEAT-projektil).
Den andra roliga grejen är att det tillhörande eldledningssystemet Reostat också har moderniserats till en ny version 1В119-1 Reostat-1. Denna moderniserade version har enligt ryska wikipedia navigationssystem TNA-4 (ТНА-4), artillerikompass PAB-2A (ПАБ-2А), artilleriavståndsmätare DAK-1 (ДАК-1,), nattvisionsutrustning NNP-21 (ННП-21) och eldledningsutrustning PUO-9 (ПУО-9.).Tillkommer en mobil radiostation samt en fastmonterad i fordonet.
Den tredje och sista roliga grejen är att VDV nu för första gången har provat på den självstyrande granaten Kitolov-2M.

Den självstyrande granaten för lätt bepansrade mål finns i två varianter, en för haubitsar (Kitolov-2) och en för grk som t.ex. Nona (Kitolov-2M).

Japp, rena rama kinderägget med tre överraskningar i en.

Noterar också att marininfanteriet kan beröras av dessa moderniseringar då även de har 2S9 Nona Och Reostat. I artikeln “Nordliga “gudar” i sydligt krig” (hos spravedlivo-online.ru) finns ett foto på en reostat och två Nona i samband med en insats i Tjetjenien av marininfanteri från Nordflottan. Artikeln gick ut på att det var Nona som hjälpte ett spaningsförband som råkat i strid på backsluttningen på en mindre bergsrygg.

den här ryska sajten finn mycket detaljbilder på bandgående Nona-S.

Filed under: Estland/Viro, rysk teknologi, VDV, VMF

Ubåtsjakt i Barents hav

Tvzvezda har ett inslag från andra april om jagaren “Admiral Usjakov” som övar ubåtsjakt i Barents hav. Jagaren ifråga lämnade Kola-bukten i sällskap av två trålare, “Kotelnitj” och “Polarnij”. Under några dagar kommer jagaren att eftersöka övningsmotståndarens atomubåt och sen utföra attack med övningstorpeder. Efter det kommer simulerade attacker av kryssningsrobotar(imiterade av Su-25 )att bekämpas med luftvärnskomplexet Uragan. Övningsverksamheten kommer att avslutas med attack mot landmål, simmande minor och rörliga ytvattensmål medelst kanon.

Admiral Usjakov är av typ Sovremennyj (projekt 956) och tillfördes ryska flottan 1993. Enligt ryska wikipedia finns nio örlogsfartyg typ Sovremennyj i Ryska flottan (sex av dem genomgår modernisering). Beväpning utgörs av två kanontorn typ AK-130, närluftvärn AK-630, sjömålsrobotar Moskit/SS-N-22 Sunburn, raketkomplex Uragan, anti-ubåtssystem RBU-1000 (lillebrorsan till RBU-6000), 53,3 cm torpeder typ SET-65, 1 helikopter typ Ka-27 Helix.

Телеканал “Звезда”

Экипаж миноносца «Адмирал Ушаков» проходит боевую подготовку в акватории Баренцева моря

2 апреля 2013, 16:20

Экипаж «Адмирала Ушакова» проходит боевую подготовку в акватории Баренцева моря. Из Кольского залива корабль вышел в сопровождении тральщиков «Котельнич» и «Полярный». Моряки выследили атомную подводную лодку условного противника, а затем атаковали ее…. Подробнее »

Filed under: rysk politik, VMF