Brezjnev's Blog

Icon

Just another WordPress.com site

Reostat-1 tillförd VDV

Enligt en artikel hos RIA Novosti från den 22:a mars har delar av artilleriregementena från VDV i Tula och Ivanovo övat sina färdigheter på Lusjkoj övningfält i Leningrads län (japp det heter så fortfarande, bara staden som bytt namn). Denna övning innefattade ett antal roliga grejer förutom att artilleriövningsfältet ligger nord Pskov, väster Novgorod och endast ca 10 mil från Narva.

Den första roliga grejen är att i övningen deltog moderniserade vagnar av typen 2S9 Nona (sannolikt 2S9-1M Nona-SM, men på artikelbilden hjulgående Nona-SVK) Nona-vagnarna tillfördes Röda armén 1981 och skulle fylla två uppgifter, dels fixa indirekt eld som grk och dels fixa direkt eld som pansarvärn (HEAT-projektil).
Den andra roliga grejen är att det tillhörande eldledningssystemet Reostat också har moderniserats till en ny version 1В119-1 Reostat-1. Denna moderniserade version har enligt ryska wikipedia navigationssystem TNA-4 (ТНА-4), artillerikompass PAB-2A (ПАБ-2А), artilleriavståndsmätare DAK-1 (ДАК-1,), nattvisionsutrustning NNP-21 (ННП-21) och eldledningsutrustning PUO-9 (ПУО-9.).Tillkommer en mobil radiostation samt en fastmonterad i fordonet.
Den tredje och sista roliga grejen är att VDV nu för första gången har provat på den självstyrande granaten Kitolov-2M.

Den självstyrande granaten för lätt bepansrade mål finns i två varianter, en för haubitsar (Kitolov-2) och en för grk som t.ex. Nona (Kitolov-2M).

Japp, rena rama kinderägget med tre överraskningar i en.

Noterar också att marininfanteriet kan beröras av dessa moderniseringar då även de har 2S9 Nona Och Reostat. I artikeln “Nordliga “gudar” i sydligt krig” (hos spravedlivo-online.ru) finns ett foto på en reostat och två Nona i samband med en insats i Tjetjenien av marininfanteri från Nordflottan. Artikeln gick ut på att det var Nona som hjälpte ett spaningsförband som råkat i strid på backsluttningen på en mindre bergsrygg.

den här ryska sajten finn mycket detaljbilder på bandgående Nona-S.

Filed under: Estland/Viro, rysk teknologi, VDV, VMF

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: