Brezjnev's Blog

Icon

Just another WordPress.com site

Ubåtsjaktövning i Barents Hav

RIA Novosti meddelade igår den 22:a april i artikeln “Peter den Store” har fått kontakt med främmande ubåt” att den atomdrivna slagkryssaren “Peter den Store” fortsätter att öva antiubåtsuppgifter. Ubåtsjaktövningen involverar även ubåtsjaktfartyget Vice-admiral Kulakov (jagare typ Udaloj) samt en av Nordflottans atomubåtar. Övningen hålls drygt 12 mil från norskt vatten nord ön Kilding.En viss kapten av första rangen vid namn Vadim Serga citeras i artikeln:

“Övningsupplägget lyder som följer: i neutrala vatten i Barents hav, nord ön Kildin har atomdrivna slagkryssaren “Peter den Store” fått kontakt med en främmande ubåt. Till sagda område för att spana, följa och slå ubåten har det stora ubåtsjaktfartyget “Vice-admiral Kulakov” dirigerats, men också antiubåtsflygplan av typen Il-38 samt Tu-142.”

Övningen är ett led i utvärderingen av stridsberedskapen hos de antiubåtsresurser som har beredskap, beslutet om övningen har tagits av befälhavaren över Norra flottan amiral Vladimir Koroljov.

Apropå ön Kildin, som ligger 12 mil från norska gränsen, har det hänt grejer där enligt brittiska wikipedia, speciellt 1992 då USS Baton Rouge kolliderade med B-276 Kostroma. Vidare, väster om Kildin ligger atomubåten K-159 som 2003 sjönk under bogsering till skrotupplaget, K-159 ligger för närvarande på drygt 250 meters djup. Ytterligare en grej är att till och med tyskarna haft ubåtar i dessa farvatten redan 1916 då U-46 sänkte bl.a. D/S Ravn utanför Kildin. U-46 under Leo Hillebrand sänkte under 1917 också lastfartyget SS Zillah också detta utanför Kildin. Både SS Zillah och D/S Ravn var på väg mot hamnen i Archangelsk.

Filed under: VMF

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: