Brezjnev's Blog

Icon

Just another WordPress.com site

Nya leveranser till Rysslands flygvapen

RIA Novosti har en kul artikel från den 23:e april med rubriken “Rysslands flygvapen erhåller omkring 100 militära flygplan 2014”.

Ingressen till artikeln är ett citat från ordföranden för “Förenade aviationsbyggarkorporationen” (OAK) vid namn Michail Pogasjan:

“Inom ramen för statliga försvarsprogrammet ska vi under en period av några år fördubbla volymen av till försvarsministeriet levererad flygande teknik. Under 2012 levererades 35 flygplan, detta år- 60 flygplan, 2014 ska vi närma oss siffran 100 flygplan.”

Den korta artikeln avslutas med att målet endast kan uppnås med ett nära samarbete mellan den statliga beställaren och flygindustrin. Sist, poängterar Pagasjan att i stort sett alla kontrakt kommer att undertecknas under 2013 och att detta utgör en stabil bas för industrin för att uppnå sina mål.

Noterar att artikeln ifråga nämner att det är frågan om 100 nya militära plan.
Noterar sen också en annan artikel från RIA Novosti daterad 25:e april vid namn “Femte generationens jaktflyg tillförs VVS under 2016”. Den artikeln börjar med ett citat av Vladimir Putin:

“Femte generationens flygplan T-50 måste börja gå i serieproduktion samt inträda i tjänst till 2016”.

Vidare säger RIA Novosti att Putin underströk att flygplanet avseende många parametrar kommer att överträffa sina huvudkonkurrenter och i en bisats till den meningen nämns amerikanska F-35.

Och som vanligt har strutsfarmen förlåt jag menar försvarsutskottet troligtvis ingen aaaning om sådana petitesser. Och eftersom det är löningshelg kom jag å tänka på Bellman.

“Säg är du nöjd? min granne säg,
Så prisa värden nu til slut;
Om vi ha en och samma väg,
Så följoms åt; drick ut.
Men först med vinet rödt och hvitt
För vår Värdinna bugom oss,
Och halkom sen i grafven fritt,
Vid aftonstjernans bloss.”

P.S
Ytterligare en notering från on-lajn-tidningen newsbalt.ru som den 22:a april i artikel “Journalist: ryska flygplan övade attack mot Sverige” nämner att att Sverige drabbats av “polsk infektion”. De föreslår att övningsattacken kan vara ett svar på det krigsspel som Polen under flera månader spelat med Vitryssland och Ryssland som motståndare. Alltså, en Pölse-effekt 2.0.
D.S

Filed under: rysk teknologi, Suomi/Finland, Sverige, VVS

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: