Brezjnev's Blog

Icon

Just another WordPress.com site

Het sommar för Baltiska flottan

RIA Novosti citerar i artikeln “Baltiska flottan deltar i 20 övninger sommaren 2013” från 15:e maj befälhavaren för Baltiska flottan amiral Viktor Petrovitj Kravtjuk,

“Krigstjänstgörande i Baltiska flottan står inför ett deltagande i fler än 20 övningar under vilket man kommer att träna praktiskt handlande med fartygsstyrkor, kusttrupperna samt marinflyget. I den avslutande etappen kommer styrkor från flottan att delta i den stora händelsen avseende militär förmåga under 2013 – den storskaliga operativ-strategiska övningen Zapad-2013″.

Enligt RIA anmärkte amiralen att under vinterperioden har fartygs- och kust-enheter tillhörande Baltiska flottan genomfört omkring 30 praktiska övningar med raket- och torped-vapen samt artilleri mot olika mål. Flottans fartyg och båtar har tillryggalagt 25.000 sjömil, genomfört 350 utlöpningar till havs för att träna uppgifter avseende militär förmåga.

Filed under: Suomi/Finland, Sverige, VMF

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: