Brezjnev's Blog

Icon

Just another WordPress.com site

Svenskt och finskt närområde 10-11 juni 2013

Varit borta ett tag men dristar mig till att nämna två artiklar från RIA Novosti från den 11-12:e juni, annars har Observationsplatsen redan berört det hela på ett utmärkt sätt “Risk för att ny normalbild etableras”.

I artikeln “Kontrollen av militär beredskap av flygbaser tillhörande Västra Milo fortsätter på tisdag”. I artikeln står att flygbaser i Karelen samt Leningrads och Murmansk län sattes i larmberedskap av chefen för ryska generalstaben inom ramen för en utomstående utvärdering av militär beredskap enligt nyheter från Milo Väst. Följande citat från nyhetsförmedlare inom Milo Väst återges:

“Den 11:e juni erhöll flygförare order om att uppfylla uppgifter av krigsövningsnatur vid tjänst i obekant område. Flygförare från flygbasen Montjegorsk genomförde igår ombasering till flygplatsen Besovets med uppdrag att spana, upptäcka och förinta motståndare.”

Vidare meddelade RIA Novosti att attackplan av typ Su-24 under skydd av jakt-intercept Su-27 utfört bomb- och raket-anfall mot markmål i övningsområdet. Vidare, militära transporthelikoptrar av typen Mil-8 utförde taktiska luftlandssättningar i oförsvarade områden med understöd av attackhelikoptrar typ Mil-24.

Enligt ryska wikipedia finns delar av 7000:e flygbasen på den militära flygbasen Montjegorsk med bl.a. Su-24, Su-25, Mig-31 och helikoptrar typ Mil-8.En kul grej är att den lilla staden Montjegorsk ligger i närheten därav namnet. Vidare ligger marinflygbasen Oljenja inte långt ifrån typ ca 20 km. Olenja har en sjysst “runway” på 3500 meter. Enligt ryska wikipedia ska Tu-22M3 husera på Olenja.

I artikeln “Försvarsministeriet: flygplan från Ryska Federationen bröt inte finskt luftrum” citeras en viss major Vladimir Drobysjevskij från presstjänsten tillhörande Milo Väst. I artikeln citeras majoren:

“Flygplan från Milo Väst har inte brutit finskt luftrum i området kring Finska viken. En flygning med fjärrflygets Tu-22:or som eskorterades av Su-27:or genomfördes inom ramen för planerad militär förberedelse.”

Dock följs citatet av ett stycke där det står att finska försvarsministeriet meddelat att två ryska flygplan medvetet brutit finskt luftrum i området kring Finska viken. Samt efterföljande stycke går in på beredskapskontrollen.

Det kan noteras att i beredskapskontrollen ingick 20 flygplan och helikoptrar tillhörande 1:a flygkommandot tillhörande Milo Väst.

Filed under: Suomi/Finland, Sverige, VMF, VVS

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: