Brezjnev's Blog

Icon

Just another WordPress.com site

Närskyddet av 54:e gardesraketdivisionen tillförs “Taifun-M”

Både tvzvezda.ru och RIA Novostis kanal på dutube har varsitt inslag om “Taifun-M”, som kommer att tillföras närskyddet av mobila kärnvapenramper typ Jars/SS-29 i slutet av oktober 2013. Basen för Taifun-M är en modifierad BTR-80 (BTR-82 med bokstavsprefixet BPDM)) där man har lagt på värmekameror, nytt stabiliserat sikte TKN-4GA, markradar(Kredo-1) förutom GPS och möjligheten att skicka upp ett litet spaningsplan (med en räckvidd på 20 km). Under optimala förhållanden kan spaningsradarn på “Taifun-M” se upp till 6 kilometer och upptäcka fordon och soldater dag som natt. Fordonet har givetvis en tornmonterad 3 cm kanon typ 2A72. Taifun-M tillförs först till 54:e gardesraketdivisionen i Tejkovo. Förbandet tillfördes den nya ICBM:en typ RS-24 “Jars” under 2010.. RS-24 “Jars” är en interkontinental ballistisk missil med en vapenlast bestående av multipla kärnvapenladdningar (MIRV).

—-Uppdatering kl.1945—————————–

BPDM = Bojevaja ProtivoDiversjonnaja Masjina i.e antidiversions-stridsfordon.

——————————————————-

.
.

Телеканал “Звезда”

Войска РВСН получили на вооружение противо-диверсионные машины «Тайфун-М»

30 августа 2013, 09:27

Новые противо-диверсионные машины поступят на вооружение ракетных войск стратегического назначения в октябре. «Тайфуны» способны вести огонь по воздушных целым прямо на ходу, а также охранять установки «Ярс». … Подробнее »

Filed under: Kärnvapen, Radar, rysk politik, rysk teknologi

Marinflygsamövningen på Kola-halvön involverar flygvapenresurser

Sen några dagar pågår en samövning mellan marinflyget och luftvärnsresurser på Kola-halvön enligt rian.ru. Tvzvezda.ru publicerade ett nyhetsinslag om detta nu på morgonen och där meddelas att även resurser från flygvapnet deltar. I inslaget intervjuas en divisionschef Miroslav Koroljkov och han säger bl.a. att:

“Det är en tillräckligt stor övning som iordningställts för våra formeringar och på sovjettiden genomfördes inte sån här övning i vår nordvästliga riktning”. Därför är det viktigt att träna samhandling och att lösa sådana uppgifter som nu kan komma att utvecklas i nordvästlig riktning samt att träna med tillförd navigationsteknik…det här är en särskild förberedelsefas under övningsåret.

Bildtexten till inslaget lyder:

“Under flygningarna tränar flygförarna att genomföra spaning, träffa landmål, “intercept” av motståndarens flyg. Enligt en divisionschef har en sådan övning på Kola-halvön inte genomförts på flera decennier och för ekipage tillhörande Nordflottans marinflyg är flygningarna en förberedelse inför större övningar. I vilka det kommer att delta övervattensfartyg, ubåtar och kusttrupperna”

Телеканал “Звезда”

Авиация Северного флота проводит масштабные учения

26 августа 2013, 09:27

В Мурманской области начались крупные авиационные учения, в которых участвуют подразделения Северного флота, ВВС и ПВО. Экипажи истребителей Су-33 и Су-27 учатся вести бой как по одиночке, так и в составе группы самолетов. … Подробнее »

Filed under: PVO, rysk politik, Suomi/Finland, Sverige, VMF, VVS

Nordflottans marinflyg och luftvärnsresurser i samövning på Kola-halvön

RIA Novosti meddelade igår den 23:e augusti i artikeln “Marinflyg och luftvärn tillhörande Nordflottan genomför övning ovanför Polcirkeln”. I artikeln citeras en presstalesman för Västra militärområdet, kapten av andra rangen Jevgenij Kirillov:

“Flygförare tillhörande Nordflottans marinflygs avdelta fartygsluftjakt-regemente och luftvärn ur 1:a luftstridskommandot tillhörande PVO har inträtt i den avslutande fasen av luft-taktisk övning på Kola-halvön. Idag kommer luftekipagen ingå i blandade grupper vid övning av gruppföretag över Barents hav med start från Severomorsk-3.”

Det kan noteras att på den kustnära flygbasen Severomorsk-3 (drygt 3 mil öst Murmansk) finns baserat ur 1:a kommandot tillhörande PVO dess 1:a brigad utrustade med S-300PM pch S-300PS. Vidare finns 279:e avdelta fartygsluftjakt-regemente (OKIAP) och 279:e avdelta marinattackluft-regementet (OMSjAP). Jakteregementet är utrustad bl.a. med Su-27 och Su-33 och attackregementet med bl.a. Su-25, enligt ryska wikipedia. I artikeltexten nämns både Su-33 och Su-27.
Hangarfartyget “Admiral Kuznetsov” kan bära 10-14 jaktplan typ Su-33.

Det går att söka på Severomorsk-3 på google-maps, flygfältet ligger strax söder om bosättningen Severomorsk-3.

Filed under: PVO, VMF

Sänkningen av slagskeppet “Novorossijsk” 29 oktober 1955

Tvzvezda.ru publicerade 22 augusti ett inslag på sin sajt, “Linkor “Novorossijsk” förstördes av italienarna”, som handlar om sänkningen av slagskeppet Novorossijsk den 29 oktober 1955. I texten till inslaget citeras en veteran från 10. Flottiljen MAS, Ugo D´Esposito:

“Folk från 10. Flottiljen gjorde allt och förstörde Novorossijsk”

Slagskeppet började sin bana i Italienska flottan under namnet Giulio Cesare (Julius Caesar). Örlogsfartyget lämnades över till Sovjetunionen 1949 och döptes om samt blev Svartahavsflottans flaggskepp. Hon sjönk i Sevastopol-bukten efter en explosion natten den 29 oktober 1955. Den officiella sovjetiska versionen var att explosionen orsakats av en gammal tysk magnetmina med en ekvivalent på 1-2 ton TNT. Dock hade flera fartyg ankrat på samma ställe i bukten utan att utlösa minan samt att kratern på botten var för liten med tanke på en tysk magnetmina.

Enligt tvzvezda.ru anlände i lastrummet till en italienskt ångfartyg diversanter och miniubåt som sen trängde in i hamnen (tvzvezda använder explicit ordet miniubåt i bildtexten) och minerade slagskeppet.

Det finns två dagsgamla artiklar , den ena på italienska,“Ugo D’Esposito: la Novorossiysk affondata nel ’55 da incursori della Xa MAS”, och den andra på ukrainska (som har några relevanta foton bl.a. en på Maiale) I den italienska artikeln nämns underavdelningen hos 10.Flottiljen som utförde uppdraget: “Gamma”.

Телеканал “Звезда”

Линкор «Новороссийск» был уничтожен итальянцами

22 августа 2013, 22:30

Тайна гибели линкора «Новороссийск» почти 60 лет назад в Севастополе, возможно, раскрыта. Стало известно, что итальянский пенсионер в интервью одному римскому изданию признался, что лично участвовал в подготовке диверсии по уничтожению корабля, отвоеванного Советским Союзом у Италии…. Подробнее »

Linkor= är en rysk förkortning av linjeskepp, det finns två varianter av linkor, dels de gammeldags med segel och dels de moderna bepansrade och utan segel:-)

—–Uppdatering———
Kom å tänka på en viss Lionel Crabb och kryssare av typen Sverdlov.

Filed under: Kalla kriget, VMF

Ryska flottövningen i Japanska sjön eskalerar

Den nionde augusti startade Rysslands Stillahavsflotta en stor övning i Japanska sjön, som nämndes på denna sajt i texten “Ryska Stillahavsflottan övar stort i Japanska sjön”. Då rapporterades övningen omfatta fler än 40 fartyg och drygt 3.000 krigstjänstgörande samt 20 flygplan. Idag rapporterar RIA Novosti att övningen eskalerat till 5.000 militärer och upp till 50 fartyg. Detta står att läsa i artikeln “Fler än 5.000 personer deltar i stillahavsflottanövning” Övningsområdet verkar också ha utvidgats från Japanska sjön och Avatjabukten till att inkludera delar av även Okhotska havet.

I RIA Novostis artikel nämns att marininfanteri transporterats till Sachalin via järnväg/transportfartyg. På plats har man övat befrielse av kustområden. Syftet med övningen är beredskapskontroll, kamp mot terrorism till lands och sjöss samt försvar av landets naturresurser.

Filed under: rysk politik, rysk teknologi, VMF, VVS

Nya leveranser av attackhelikoptrar och attackplan till Västra militärområdet

RIA Novosti publicerade nionde augusti en kort artikel om att ett par attackhelikoptrar typ Mi-28 “Nattjägare” förflyttats till sin huvudbas i området kring Pskov, Västra militärområdet. Det kan noteras att ryska wikipedia anger att totalt 67 stycken Mi-28 N levererats på drygt 10 år varav drygt hälften av dess under 2011-2012.

Ovanstående artikel slutar med ett kort stycke om att Västra militärområdet under 2013 kommer att erhålla 70 enheter flygande teknik bl.a. Mi-28N (attackhelikopter, N=Natt), Mi-35 (exportversion av attackhelikopter Mi-24 “Hind”), tung transporthelikopter Mi-26 “Halo” samt attackhelikopter Ka-52 “Hokum A”. Till detta kommer ett antal attackplan typ Su-34 “Fullback” samt moderniserade jaktplan typ Mig-31BM “Foxhound”.

Från politiskt håll i Sverige säger man att attackhelikoptrarna kommer på en så “låg nivå” att helikoptrarna är att betrakta som jordbruksredskap. Enligt en känd professor i ekonomi förekom flera helikopterkrascher på 1960-talet varför det är omöjligt att man kan bygga helikoptrar i Ryssland idag.

Bitter, sarkastisk ? Njaee, inte mer än vanligt.

Filed under: Suomi/Finland, Sverige, VVS

Gardesraketkryssaren “Moskva” har passerat Panamakanalen

Tvzvezda publicerade idag den 12 augusti ett inslag om hur stora gardesraketkryssaren “Moskva” passerar Panamakanalen in i Stilla havet. Nästa anhalt för “Moskva” är Nicaragua.

Det var i början av juli som “Moskva” började en tremånadersfärd, nämnde det kort i “Raketkryssaren “Moskva” på atlantisk tremånadersfärd” och “Gardesraketkryssaren “Moskva” övade sjöstrid i Atlanten”.

Panamakanalen passerades både 2006 och 2008 av över 14.000 fartyg, enligt svenska och engelska wikipedia.

Телеканал “Звезда”

Ракетный крейсер «Москва» прошел Панамский канал и вышел в Тихий океан

12 августа 2013, 09:24

Флагман Черноморского флота первым из российских боевых кораблей прошел Панамский канал и вышел в Тихий Океан. Вся дорога из Атлантического в Тихий океан заняла 9 часов, и обогнув с правого борта столицу Панамы, крейсер «Москва» взял курс на Никарагуа. … Подробнее »

Filed under: rysk politik, VMF

Ryska Stillahavsflottan övar stort i Japanska sjön

RIA Novosti publicerade idag en artikel vid namn “Stillahavsflottan påbörjar storövning i Primorje och på Kamtjatka”. Övningen påbörjas idag och sträcker sig över 15 dagar i vilket deltar över 40 örlogsfartyg och hjälpfartyg, 20 flygplan och helikoptrar samt 3.000 krigstjänstgörande. Kaptenen av första rangen Roman Martov citeras i artikeln:

“Det huvudsakliga övningsmålen är att utröna beredskapen hos flottstridskrafter, strid mot terrorism till lands och sjöss samt försvar av landets naturresurser. Övningen genomförs i två etapper under 15 dygn i Japanska sjön och Avatjabukten. Sammanlagt i övningens aktiva fas kommer upp till tio lokala övningar att genomföras.”

Roman Martov ska enligt RIA Novostis artikel ha understrukit att övningen också handlar om samverkan med Inrikesministeriet, Räddningsministeriet, Säkerhetstjänsten (FSB), Transportministeriet och andra strukturer. Martov citeras därefter enligt följande:

“Tillsammans med flottan sker samverkan avseende frågor om eliminering av följderna av terroristdåd, olyckor av teknologisk karaktär på statliga objekt, övervakning av säkerhet för sjöfart samt ge hjälp till fartyg i nöd.

Härligt och trevligt och som av en tanke kan man fundera på Nordstream och Arctic Sea. följande kan man läsa om “stölden” av Arctic Sea på ryska wikipedia.

“24 juli på svenskt territorialvatten mellan öarna Öland och Gotland i Baltiska havet blev fartyget attackerat av en grupp människor som utgav sig för att vara svensk polis. De genomsökte fartyget under 12 timmar…”

Och från Försvarsberedningen och Moderaterna meddelas att Japanska sjön ligger långt från Sverige och att det dessutom är låg nivå på Japanska sjön så här års.
För övrigt har försvarsministern låtit meddela om stora satsningar på den av värnpliktiga omtyckta badplatsen Aldersjön på Bodens Södra skjutfält, satsningen kommer alltså både armé och flotta samt KA tillgodo.
OBS! ovanstående rader kan innehålla spår av sarkasm med smak av viss bitterhet.

Filed under: rysk politik, Suomi/Finland, Sverige, VMF

Nödsituation-2013

Denna korta text handlar inte,som man kan tro på rubriken, om nödläget som uppstått i försvarsberedningen samt hos dess ordförande Cecilia Widengren efter den gigantiska ryska beredskapskontrollen i juli månad involverande 160.000 man samt 5.000 stridsvagnar och stridsfordon. Denna text berör i korthet den övning som utspelat sig i Murmansk län, i närheten av Olenegorsk, den 5:e och 6:e augusti avseende likvidering av radioaktivitet i samband med tänkbara olyckor vid transport/förflyttning av klyvbart materiel i olika former på järnväg, på landsväg m.m.

I denna övning deltog mer än 2.000 soldater/personer från Västra militärområdet samt ryska räddningsministeriet m.m. och drygt 140 fordon samt helikoptrar, fartyg från Nordflottan men även förarlösa flygande apparater. RIA Novosti citerar övningsledaren generalöverste och ställföreträdande chef Ryska generalstaben Aleksander Postnikov i artikeln “Tvåtusen militärer kommer att öva likvidering av radioaktivt…”

“Vi övar samhandling mellan sök-räddningsformeringar tillhörande försvarsministeriet, vapenslag och trupper tillhörande Västra militärområdet samt intresserade ministerier och departement i likvidering av konsekvenserna av tänkbara nödlägen med klyvbart materiel. Målet med övningen är att utvärdera ledningsorganens styrning i olika situationer samt öva nya sätt att organisera tjänsten vid likvidering av olyckan.”

Enligt vpk.ru, “Nödsituation-2013…” var 2004 senaste gången man genomförde en sådan här övning i denna skala. Notera gärna hur man i inslaget visar hur generalöverste Postnikov avrapporterar på olycksplatsen via videolänk till centrala kommandot i Moskva där försvarsministern presiderar. Notera också eldöverfallet på landsvägstransporten samt motanfallet med stridsfordon och eldunderstöd från helikopter.

Tvzvezda.ru har ett inslag från övningen.

Телеканал “Звезда”

В Мурманской области завершился один из этапов учений «Авария-2013»

6 августа 2013, 13:34

На территории Оленегорского района Мурманской области под руководством заместителя начальника Генштаба Александра Постникова состоялись специальные комплексные учения по организации совместных действий аварийно-спасательных формирований. … Подробнее »

En kul grej är att i Södra militärområdet påbörjades den 5:e augusti en specialövning med järnvägstrupperna. I denna taktiska övning kommer järnvägstrupperna att säkra en ca 5 km lång järnvägssträcka där en motståndare använt kemiska stridsmedel, “Militärer från Södra…”.

Filed under: Kärnvapen, rysk teknologi, ryska armén, Ryssland, Suomi/Finland, Sverige, VMF

Fallskärmsövning med VDV-spetsnaz

VDV genomför en tredagarsövning 3-5 augusti avseende fällning av manskap och materiel från 106:e luftlandsättningsdivisionen samt 45:e avdelta VDV-spetsnazregementet, enligt artikel från RIA Novosti “VDV genomför fällning…”.

Övningens största nyhet är att dels fälls 100 soldater från VDV:s avdelta spetsnazregemente och dels nyttjas för första gången i större skala det nya reaktiva fallskärmssystemet Arbalet/Arbalet-2. Arbalet gör att grupper av soldater fälls med komplett vapenutrustning och materiel. Uthopp kan ske från transportplan, som har en hastighet på upp till 350 km/h. Vidare kan man från lämplig höjd och vindförhållanden glida upp till 50 km. ( RIA Novosti har rörliga bilder på demonstration av Arbalet från 29:e juli då ett gäng kinesiska desanter var på besök i Rjazan)

Övningen involverar ilastning på flygbasen Djagilevo, länet Rjazan något syd Moskva län. Därefter lufttransport och fällning över länet Belgorod ca 60 mil syd Moskva, nära bosättningen Prochorovka (ja, samma Prochorovka som avses i de stora slaget om Kursk).

Övningens “grande finale” blir den 5:e augusti med fällning av bl.a. 100 VDV-spetsnaz, som ska spana och inhämta underättelser om en förstärkt fiende. Efter detta fälls sannolikt alla stridsfordon tillhörande 45:e (15 BTR-80) och det fientliga objektet tas m.h.a. flygunderstöd från attackplan tillhörande Frontflyget och arméflyget.

Noterar att Prochrovka är en järnvägsstation på sträckan Moskva-Charkov-Sevastopol och är således en del av den Syd-Östra järnvägen som omfattar 365 mil järnväg, 257 stationer och 13 bangårdar. Genom Belgorods län går den federala motorvägen M-2 (Moskva-Simferopol (Krim)) som är en del av E105.

Fallskärmsövningen vid Prochorovka sker, enligt RIA Novosti, till 70-års-minnet avseende slaget vid Kursk samt befrielsen av staden Belgorod från tysk-fachistiska ockupanterna.

Glöm inte att fira Desanternas dag idag den 2:a augusti, desanter kommer snart att landa på ett fält nära dig, men dock från en mycket “låg nivå”. Trots allt har VDV bara 35.000 krigstjänstgörande (4000 officerare, 7.000 krigstjänstgörande på kontrakt samt 24.000 värnpliktiga, sen tillkommer massor med civilanställd personal).
Varning!! Textstycket ovan kan innehålla spår av sarkasm.

Filed under: Estland/Viro, rysk politik, rysk teknologi, spetsnaz, Suomi/Finland, Sverige, VDV