Brezjnev's Blog

Icon

Just another WordPress.com site

Fallskärmsövning med VDV-spetsnaz

VDV genomför en tredagarsövning 3-5 augusti avseende fällning av manskap och materiel från 106:e luftlandsättningsdivisionen samt 45:e avdelta VDV-spetsnazregementet, enligt artikel från RIA Novosti “VDV genomför fällning…”.

Övningens största nyhet är att dels fälls 100 soldater från VDV:s avdelta spetsnazregemente och dels nyttjas för första gången i större skala det nya reaktiva fallskärmssystemet Arbalet/Arbalet-2. Arbalet gör att grupper av soldater fälls med komplett vapenutrustning och materiel. Uthopp kan ske från transportplan, som har en hastighet på upp till 350 km/h. Vidare kan man från lämplig höjd och vindförhållanden glida upp till 50 km. ( RIA Novosti har rörliga bilder på demonstration av Arbalet från 29:e juli då ett gäng kinesiska desanter var på besök i Rjazan)

Övningen involverar ilastning på flygbasen Djagilevo, länet Rjazan något syd Moskva län. Därefter lufttransport och fällning över länet Belgorod ca 60 mil syd Moskva, nära bosättningen Prochorovka (ja, samma Prochorovka som avses i de stora slaget om Kursk).

Övningens “grande finale” blir den 5:e augusti med fällning av bl.a. 100 VDV-spetsnaz, som ska spana och inhämta underättelser om en förstärkt fiende. Efter detta fälls sannolikt alla stridsfordon tillhörande 45:e (15 BTR-80) och det fientliga objektet tas m.h.a. flygunderstöd från attackplan tillhörande Frontflyget och arméflyget.

Noterar att Prochrovka är en järnvägsstation på sträckan Moskva-Charkov-Sevastopol och är således en del av den Syd-Östra järnvägen som omfattar 365 mil järnväg, 257 stationer och 13 bangårdar. Genom Belgorods län går den federala motorvägen M-2 (Moskva-Simferopol (Krim)) som är en del av E105.

Fallskärmsövningen vid Prochorovka sker, enligt RIA Novosti, till 70-års-minnet avseende slaget vid Kursk samt befrielsen av staden Belgorod från tysk-fachistiska ockupanterna.

Glöm inte att fira Desanternas dag idag den 2:a augusti, desanter kommer snart att landa på ett fält nära dig, men dock från en mycket “låg nivå”. Trots allt har VDV bara 35.000 krigstjänstgörande (4000 officerare, 7.000 krigstjänstgörande på kontrakt samt 24.000 värnpliktiga, sen tillkommer massor med civilanställd personal).
Varning!! Textstycket ovan kan innehålla spår av sarkasm.

Filed under: Estland/Viro, rysk politik, rysk teknologi, spetsnaz, Suomi/Finland, Sverige, VDV

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: