Brezjnev's Blog

Icon

Just another WordPress.com site

Utökad närvaro i Arktis, en av huvuduppgifterna för Nordflottan 2014

Informationsagenturen “Rysslands försvar” publicerade den sjätte januari en artikel med rubriken “En av Nordflottans huvuduppgifter under 2014 – utökad närvaro i Arktis“. Enligt artikeln kommer denna information från Västra militärområdets presstjänst. Ingressen, första och andra stycket till artikeln lyder:

“Under år 2014 kommer marinflyget, Nordflottans örlogsfartyg och bevakningsbåtar att utöka sina aktiviteter i nya sjöfartsområden i Arktis.

Planenligt kommer flera grupper av Nordflottans örlogsfartyg och fartyg under sommarperioden 2014 att genomföra färder i områden tillhörande Karahavet och Laptevhavet, för att fortsätta under 2012 påbörjat arbete med undersökning av nya sjöfartsområden i Norra ishavet.”

“En rad undersökningar planeras att genomföras i området runt ögruppen Norra landet“.

I artikeln “Ryska flottan: Nordflottan fortsätter regelbunden patrullering över Arktis 2014” från femte januari meddelar informationsagenturen “Rysslands försvar” bl.a. följande:

“Man förväntar sig att under 2014 kommer nordflottans marinpiloter att betydligt utöka det geografiska området för sina flygningar, bl.a. med hjälp av den arktiska flygplatsen Temp på de Nysibiriska öarna.”

Artikeln nämner i ingressen att det var under 2013 som Nordflottans marinflyg återupptog regelbunden patrullering i Arktis, bl.a. genomfördes 30 patrulleringar med antiubåtsflyg som Tu-142 och Il-38.

Förresten, en kul grej med Laptevhavet är att det även kallas Nordenskölds hav till ära av Nils Adolf Erik Nordenskiöld, Nordostpassagens betvingare.

Rent definitionsmässigt tillhör delar av Norrbottens län, finska Lappland och Nordnorge Arktis, om man räknar polcirkeln som gräns. Det var ett stort misstag att lägga ned I22/Fo66. Svenska Arktis behöver mer svensk militär närvaro med subarktisk förmåga, hemvärnet räcker inte. Det är inte rimligt att allt ska falla på I19 Boden, sträckan Boden-Kiruna är drygt 35 mil.

Filed under: rysk politik, rysk teknologi, Suomi/Finland, Sverige, VMF

2 Responses

 1. JAL says:

  Det torde vara så att förband av den typ som utbildades i Kiruna tveklöst var den mest kostnadseffektiva typen av förband som överhuvudtaget funnits i Sverige, med överlägset mest “pang för pengarna”. Utöver detta så utgjorde förbandets närvaro i Kiruna ett tydligt bevis för Sveriges intresse av att försvara den delen av landet. Att under hela utbildningstiden utbildas i subarktisk miljö ger soldaterna en förmåga, framförallt till vinterstrid, som vida överstiger kompetensen hos andra förband i landet. Att ha “uthärdat” en eller annan vecka på ett vintrigt skjutfält i mellan-Sverige ger inte den förmågan.

  Vill man ha den förmågan måste den övas på plats och över lång tid med en utbildningsorganisation som till fullo förstår problemen men också ser möjligheterna med att kunna strida i denna unika del av landet!

  Att I22/fo66 lades ner var ett felaktigt beslut anser jag, ett beslut som borde omprövas inte minst mht det ökade intresset för arktiska området hos våra grannländer.

  • brezjnev says:

   Rigth on target…

   Men det är inte bara I22 som behöver komma tillbaks i nån konkret form, även fler subarktiska ingenjörsförband måste skapas i f.d. MILO ÖN och NN för att kunna förflytta pansar- och artilleriförband. Fler flygbasbataljoner måste skapas för f.d. MILO ÖN och NN,..fler lokalförsvarsförband måste upprättas för att skydda och försvara skyddsobjekt som mobilmaster, vägbroar, älvbroar, trafo:s, vattenanläggningar….civilförsvaret samt försörjningssäkerhet måste bli värd namnet…bristerna är så många att jag icke kan uppräkna dem alla.

   Även om I22 var kostnadseffektivt på flera sätt måste nationens säkerhet få kosta pengar. Politikerna försöker smita undan genom att babbla ekonomi. Men det är så enkelt att varje land har en armé, sin egen eller någon annans. Och när det kommer till kritan räcker det inte att bara återrusta Gotland.

   Ett snabbt sätt att skaffa pengar är att sänka medlemsavgiften till EU. Sverige nettoinbetalar miljarder i EU-systemet, vilket inte ger någon som helst försvarseffekt överhuvudtaget. Det är dags att prioritera oss själva och inte EU-projekt i Spanien eller Grekland. Dessa EU-projekt kommer inte att projicera militära förband varken i Norrbotten eller på Gotland.

   Alltså, det är dags att prioritera, vad är viktigast storvulna EU-vägprojekt i Rumänien och Grekland eller vinterstrid med större förband i väglös subarktisk terräng väst Tärendö med tillhörande fördröjningsstrid från finska gränsen till Tärendö.
   Eller överhuvudtaget militärt och civilt kunna hålla ihop fyrkantenområdet Lule-Pite-Boden-Älvsbyn i två veckor.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: