Brezjnev's Blog

Icon

Just another WordPress.com site

Midsommarafton kl.07.00 den 23 juni

Den 22 juni 1944 ankom svenskspråkiga infanteriregemente 61 (IR61) till Tienhaara, Nordväst Viborg. Kl.15.00 övertog man frontansvaret vars högra gräns var bäcken Ykspää och dess vänstra gräns följde viken Suomenvedenpohjas strand. Till höger fanns ett regemente frivilliga från Estland IR200 och till vänster svenskspråkiga IR13. Kl.07.00 den 23 juni inledde ryssarna eldförberedelser inför storanfallet som kom kl.08.30 den 23 juni.

Den finländska armén påbörjade sin mobilisering den 17 juni 1941, däribland IR61, inför den väntade brytningen mellan Tyskland och Sovjet. IR61 hämtade sitt folk från svenska Österbotten, från svensktalande kommuner som Kronoby i norr till Sideby i söder. Totalt uppgick IR61 till 3606 man vid mobilisering (enligt boken “Sextiettan Infanteriregemente 61 1941-1944” av Nils-Erik Nykvist). Enligt samma källa upptar förteckningen över antalet stupade och avlidna 605 man.

Den försvarsuppgift som tilldelades IR 61 NV om Viborg var en av de svåraste och samtidigt en av de allra viktigaste. Trycket på regementet, liksom på grannförbanden till vänster, var oerhört starkt. En bruten frontlinje skulle ha öppnat upp vägen västerut mot landets kärnområden.
Det läge, i vilket regementet övertog frontansvaret vid Tienhaara, kunde inte ha varit sämre. Under frammarschen mötte våra män soldater från sönderslagna och upplösta enheter. Ibland hördes sådana tillrop som “sodanjatkajat”. Det tog hårt på de psykiska krafterna. Genast från början gällde det att stå mot hårda anfall som skedde med stora insatser av artilleri och flyg. Fiendens övermakt i trupper och materiel var förkrossande. Trots mycket stora förluster kunde regementet driva tillbaka fiendeavdelningar som bitit sig fast V om Viborgska viken. Småningom avtog anfallen. Vägen västerut var stängd – slutligt.”

s.432 ur “Sextiettan Infanteriregemente 61 1941-1944”

SMB publicerade ifjol följande artikel “Finlands lås höll vid Tienhaara”.

Filed under: Ryssland, Suomi/Finland, Sverige

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: