Brezjnev's Blog

Icon

Just another WordPress.com site

Glöm inte att GRU-spetsnaz fyller år idag

Tvzvezda.ru har två reportage om spetsnaz på sin hemsida, det ena reportaget heter “Ryska spetsnaz fyller 64 år” och det andra heter “Journalist tillbringade flera dagar med hemlig spetsnazunderavdelning”.

Artikeltexten till första reportaget nämner ordern om upprättandet av 40 spetsnazkompanier från den 24 oktober 1950 på befallning av Sovjetunionens krigsminister Aleksander Vasilevskij. Enligt artikeln var basen för dessa kompanier GRU-spetsnaz och artikeln nämner de förlösande orden “Ryska Generalstabens GRU-spetsnaz”. Det andra reportaget visar VDV-spetsnaz (från 45:e VDV-regementet) på övning, videoklippet om GRU-spetsnaz är en delmängd från videoklippet om VDV-spetsnaz.

Ett helt program i serien “Krigshemligt” från ryska rentv handlar om GRU-spetsnaz vid dess 60-års-minne/firande 2010. Uppklippt i fyra delar på “dutube”.

Avsnittet nedan tar sin början med räden I Afganistan 1979, vid 09.30 dyker grodmännen upp lite kort.

Avsnittet nedan handlar om vapen.

Avsnittet nedan handlar om närstrid.

Filed under: Kalla kriget, rysk politik, ryska armén, Ryssland, spetsnaz, Suomi/Finland, Sverige, VDV

29:e spetsnaz-ubåtsbrigaden i Olenja Guba

Noterar att tvzvezda.ru har ett textreportage från den 15 oktober med titeln “Avhemligat data om världens minsta atomubåt “Losjarik””. Det handlar om en ubåt/undervattensstation vid namn AC-12 “Losjarik”, kodnamn inom NATO X-Ray d.v.s. som översätts med “röntgen” i den ryska texten. Bäraren av AC-12 är spetsnazubåten BS-136 “Orenburg”, projekt 09786. Ursprungsbeteckningen på ryska säger AGS-atomdjuphavsstation men den benämns också som en djupgående atomubåt.

Ett stycke mot slutet av artikeln lyder:

“Vad gör AS i det ogenomträngliga mörkret i oceanernas djup ? Väldigt mycket ! Man kan koppla in sig på undervattenskablar och ladda ned information, under flera månader liggandes på botten (period av autonomt uppträdande upp till ett halvår). På liknande sätt kan dessa småttingar genomföra operationer där man hämtar hemlig utrustning från i havet sjunkna flygplan och helikoptrar tillhörande NATO. De var först med att undersöka vrakplatsen för “Kursk”, efter detta beslutades det att anlita utländska experter till räddningsoperationen. Detta och mer finns att berätta, om vilket det är bästa att tiga… “

Noterar också följande passus i artikeln:

Tyngden av att tjänstgöra ombord på miniubåtar år inte svårt att föreställa sig. Man ska dock veta att chefen för 29:e avdelta spetsnaz-ubåtsbrigaden konteramiral Vladimir Dronov samt fler än 10 officerare erhållit utmärkelsen Rysslands hjälte.

På ryska wikipedia finns följande artikel om 29:e i Olenja Guba, där finns en tabell över 8 ingående enheter.

Namnet “Losjarik” på AS-15 kommer från en barnfilm från 1970-talet om en liten häst, konstruerad av bollar/kulor/sfärer.

Filed under: rysk teknologi, spetsnaz