Brezjnev's Blog

Icon

Just another WordPress.com site

29:e spetsnaz-ubåtsbrigaden i Olenja Guba

Noterar att tvzvezda.ru har ett textreportage från den 15 oktober med titeln “Avhemligat data om världens minsta atomubåt “Losjarik””. Det handlar om en ubåt/undervattensstation vid namn AC-12 “Losjarik”, kodnamn inom NATO X-Ray d.v.s. som översätts med “röntgen” i den ryska texten. Bäraren av AC-12 är spetsnazubåten BS-136 “Orenburg”, projekt 09786. Ursprungsbeteckningen på ryska säger AGS-atomdjuphavsstation men den benämns också som en djupgående atomubåt.

Ett stycke mot slutet av artikeln lyder:

“Vad gör AS i det ogenomträngliga mörkret i oceanernas djup ? Väldigt mycket ! Man kan koppla in sig på undervattenskablar och ladda ned information, under flera månader liggandes på botten (period av autonomt uppträdande upp till ett halvår). På liknande sätt kan dessa småttingar genomföra operationer där man hämtar hemlig utrustning från i havet sjunkna flygplan och helikoptrar tillhörande NATO. De var först med att undersöka vrakplatsen för “Kursk”, efter detta beslutades det att anlita utländska experter till räddningsoperationen. Detta och mer finns att berätta, om vilket det är bästa att tiga… “

Noterar också följande passus i artikeln:

Tyngden av att tjänstgöra ombord på miniubåtar år inte svårt att föreställa sig. Man ska dock veta att chefen för 29:e avdelta spetsnaz-ubåtsbrigaden konteramiral Vladimir Dronov samt fler än 10 officerare erhållit utmärkelsen Rysslands hjälte.

På ryska wikipedia finns följande artikel om 29:e i Olenja Guba, där finns en tabell över 8 ingående enheter.

Namnet “Losjarik” på AS-15 kommer från en barnfilm från 1970-talet om en liten häst, konstruerad av bollar/kulor/sfärer.

Filed under: rysk teknologi, spetsnaz

8 Responses

 1. jan-olov holm says:

  Synnerligen intressant.Tack!

 2. Jägarchefen says:

  Du har inte en skärmdump på texten, då Tvzvezda kräver inloggning till den?

 3. ano says:

  Om Delta III är bäraren kan det ju förklara att den byggs om och används för “annat” när Borej klivit in i tjänsten.
  Tämligen intressant. Förmodligen inte många länder som kan utföra liknande verksamhet.

 4. Lennart Alvhult says:

  Tack för intressant information.
  Alvhult

 5. Lennart Alvhult says:

  Undrar om det släpper något om Paltus och X ray också?
  Alvhult

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: