Brezjnev's Blog

Icon

Just another WordPress.com site

Ryska ubåtstester i Östersjön eller hände något nära Lettlands territorialvattengräns

Ryska sajten flotcom skriver att Lettiska försvarsmakten under natten mot fredagen den 7 november upptäckt två fartyg tillhörande Ryska federationens flotta drygt 10-15 sjömil från Lettlands territorialvattengräns. Källan anges till följande artikel “Vid gränsen till Lettland uppmärksammades två fartyg tillhäran ryska VMS” på sajten rus.delfi.lv. Delfi anger i sin tur sin källa som ett twitter av Lettlands försvarsmakt

Enligt flot.com rörde det sig om två stödfartyg tillhörande ryska flottan, det ena ett icke namngivet fartyg av klass Björken (används bl.a. för avmagnetisering), det andra ett räddningsfartyg tillhörande Östersjöflottan med beteckningen SS-750. I artikeln nämns att SS-750 tidigare i år använts vid test av djuphavsapparaten/miniubåten “Bester-1”. Artikeln hos flot.com avslutas med att man uppmärksammar ubåtstester av den nya ubåten av Warsjavjanka-klass projekt 636, “Rostov-na-Don” som ska levereras till VMS i närtid.

Dessutom, den 27 oktober rapporterade delfi om hur SS-750 under natten till 6 oktober lyft ombord en miniubåt inte långt från Lettlands territorialvattengräns samt att under dagen dök den ryska fregatten Stereguschtji upp i sällskap med en ubåt typ “Kilo”.

Det var i april i år som SS-750 lastade en miniubåt typ “Bester-1” (projekt 18271) och genomförde, enligt flotcom, ett testprogram I Östersjön som varade i drygt 40 dygn fördelade på tio testmoment. Testerna innefattade bl.a. hastighet, manövrering av miniubåten samt undervattensarbete. Vid testerna närvarade ubåtens båda besättningar samt folk från konstruktionsbyrån “Lazurit”, Sankt-Petersburg. Artikeln på flot.com heter “Tester av “Bester-1″ har påbörjats”.

Enligt vpk-news.ru sjösattes en Bester-1, projekt 18271, under 2013 avsedd för räddningsfartyget Igor Belouzov. Sen tidigare finns projekt 18270.

Nedan ett inslag upplagt på “dutube” den 2 mars 2014 om ett övningsräddningsuppdrag med miniubåten AS-34 typ projekt 1855 “Priz” nära Fiskar-halvön, uppe i Barents hav,. Målet för uppdraget dieselubåten Magnitogorsk. Notera mot slutet hur lätt man skulle kunna dölja farkosten ombord på det mindre räddningsfartyget.

Filed under: Estland/Viro, rysk teknologi, spetsnaz, Suomi/Finland, Sverige, VMF

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: