Brezjnev's Blog

Icon

Just another WordPress.com site

Undervattensrobotar genomgår test på B-90 “Sarov”

Den 26 december dök det upp på flot.com en kort notis om att den icke-atomdrivna djuphavsubåten B-90 “Sarov” (projekt 20120) genomförde tester av undervattensrobotar . Flera ryska mediasajter har i princip samma innehåll angående detta. Ursprungskällan anges i flot.coms artikel till RIA Novostis text “Undervattensrobotar testas på ubåten Sarov”. I artikeln citeras en högt uppsatt källa inom det militärindustriella komplexet:

“Ubåten är till för att testa “militära och icke-militära obemannade farkoster, och olika typer av vapen och beväpning på olika varianter av undervattensteknik, deras prototyper, praktiska modeller (förserier), samt deras utsläpp via utsläppsanordning.””

Det som är kul med B-90 “Sarov” är att ubåten är den enda av projekt 20120, sjösattes 2007 och uppgick i ryska flottan 2008. Ubåten bygger på ett tidigare projekt av konstruktionsbyrån Rubin. Visserligen påbörjades bygget redan 1988 och ubåten var vid ett tillfälle klar till 40%. Dock uppstod pengabrist varvid bygget frös inne, men bygget återupptogs 2003. 2010 renoverades och moderniserades ubåten enligt följande artikel hos Vpk “På hemlig ubåt tillhörande VMF påbörjas påföljande modernisering”. I denna artikel kan man läsa att mycket litet är känt om B-90 “Sarov”, dock moderniserades den av firman Zvezdotjkas industrier i Severdvinsk samt att ubåten är till för utprovning av nya eller moderniserade varianter av beväpning och stödjande fartygssystem. Framdrivningen av ubåten är icke-nukleär och här nämns elektrokemisk generator vid namn Kristall-27. Ubåten har enligt en uthållighet på 90 dygn.
Vidare nämns att ubåten kan komma att härbärgera för test en ny typ av atomreaktor. Enligt Vpk påminner ubåten mycket om ubåtar projekt 877 “Paltus”, källa “Hemlig info om ny ubåt hamnade på internet”, men med ett 900 ton tyngre deplacement.

Enligt infosida om B-90 på militaryrussia.ru kan B-90 vara testrigg för AIP-maskineri avsedd för projekt 677 “Lada” och/eller projekt 1650 “Amur”. Enligt en artikel från 26 december på flot.com har konstruktionsbyrån Rubin byggt en fungerande “prototyp” av AIP-maskineri som avses under 2015 byggas in på en ubåt typ 677 “Lada”. Enligt artikeln kan Ryssland komma att exportera AIP-ubåtar.

Deep Storm har också en sida på ryska om B-90, kallad projekt 20120 “Sargan”.

Filed under: rysk politik, rysk teknologi, Suomi/Finland, Sverige, VMF

“…närvaron av de ryska ubåtarna har ökat under de senare åren.”

På ryska flot.com kan man läsa en kort artikel publicerad den 23 december om att finländska marinen utökar sin patrullering på grund av rysk aktivitet, “Finland förstärker patrulleringen av Finska viken p.g.a rysk aktivitet”. Flot.com hänvisar till yle. Artikeln “Marinens identifieringsuppgifter har märkbart ökat i närområdet” på yle.fi publicerades den 22 december och har en ingress med följande lydelse:

“Finländska marinen har märkbart intensifierat bevakningen i finländskt närområde på grund av ryska arméns ökade sjötrafik. Detta året har marinens identifieringsuppgifter varit inemot 70% fler än förra året.”

Sedan kan man med behållning lyssna på en intervju med kommendören för Finska vikens marinkommando, Kari Aapro, gjord den 20 oktober 2014. Intervjun och artikeln finns på svenska yle.fi under rubriken “Vi brukar inte berätta om våra ubåtsiakttagelser”

Filed under: Estland/Viro, Suomi/Finland, Sverige, VMF

Undervattenspetsnaz erhåller “Amfora”

Tvzvezda har ett kort inslag från 18 december om undervattenspetsnaz tillhörande Kaspiska flottiljen, som tillförs dykardräktssystemet “Amfora”.

Vidare kan man notera att Murmansk Nyhetsblad den 12 december hade en kul nyhet angående bevakningen av flottbaser och kustavsnitt. Ingressen på artikeln med rubriken “Nordflottans underavdelningar för antidiversionsbekämpning har påbörjat stridsövning…” börjar med:

“Under innevarande övningsår har Nordflottans undervattensdiversant-styrkor och medel (PDSS) kompletterats med reguljära specialgrupper för patrullering av basområden för örlogsfartyg och ubåtar.”

Vidare kan man i texten läsa:

“…från första december har delar av PDSS påbörjat genomförande av standarduppgifter enligt övningsplan. Där ingår bevakning och försvar av kustremsa och basområde för stridskrafter tillhörande Nordflottan, samt övervaka säkerheten vid anlöp och utlöp av Nordflottans ubåtar…Avdelningar för strid med PDSS är formerade vid marina baser tillhörande Nord-, Stillahavs-, Svartahavs- och Östersjö-flottan samt Kaspiska flottiljen och består, rätteligen, av underavdelningar med röjdykare, attackdykare och radiotekniker.”

Filed under: Kärnvapen, spetsnaz, Suomi/Finland, Sverige, VMF