Brezjnev's Blog

Icon

Just another WordPress.com site

Undervattenspetsnaz erhåller “Amfora”

Tvzvezda har ett kort inslag från 18 december om undervattenspetsnaz tillhörande Kaspiska flottiljen, som tillförs dykardräktssystemet “Amfora”.

Vidare kan man notera att Murmansk Nyhetsblad den 12 december hade en kul nyhet angående bevakningen av flottbaser och kustavsnitt. Ingressen på artikeln med rubriken “Nordflottans underavdelningar för antidiversionsbekämpning har påbörjat stridsövning…” börjar med:

“Under innevarande övningsår har Nordflottans undervattensdiversant-styrkor och medel (PDSS) kompletterats med reguljära specialgrupper för patrullering av basområden för örlogsfartyg och ubåtar.”

Vidare kan man i texten läsa:

“…från första december har delar av PDSS påbörjat genomförande av standarduppgifter enligt övningsplan. Där ingår bevakning och försvar av kustremsa och basområde för stridskrafter tillhörande Nordflottan, samt övervaka säkerheten vid anlöp och utlöp av Nordflottans ubåtar…Avdelningar för strid med PDSS är formerade vid marina baser tillhörande Nord-, Stillahavs-, Svartahavs- och Östersjö-flottan samt Kaspiska flottiljen och består, rätteligen, av underavdelningar med röjdykare, attackdykare och radiotekniker.”

Filed under: Kärnvapen, spetsnaz, Suomi/Finland, Sverige, VMF

One Response

  1. jan-olov says:

    Bra tack för sakupplysningarna

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: