Brezjnev's Blog

Icon

Just another WordPress.com site

102:a PDSS övade neutralisering av fientliga attackdykare i basområdet

Tvzvezda publicerade den 24 april  ett 30-sekundersinslag om en övning där 102:a PDSS övade försvar av Svarta-havsflottans basområde i Sevastopol-bukten. Enligt övningsupplägget larmades PDSS efter att okända attackdykare försökt tränga in i Sevastopol-bukten. Enligt den korta artikeltexten genomfördes eldöppning mot övningsmål på 15 meters djup varvid alla mål bekämpades. Rubriken på inslaget hos tvzvezda lyder: “Finn fienden under vattnet: i Sevastopol genomfördes försvarsövning av flottbas”.

RIANovosti gjorde ett reportage 2012 om hur  dykare neutraliserade “diversanter” och oskadliggjorde minor under en övning med Svartahavs-flottan i Tsemesskoj-bukten. Det borde ha involverat folk från något PDSS-förband, se inslaget längst ned.

ПДСС/PDSS = Protivo-Diversionnich Sredstva i Sily, snabböversatt till “anti-sabotage-medel och förband”.

Filed under: Kalla kriget, Ryssland, spetsnaz, svenska marinen,

22:a spetnazbrigaden tillhörande GRU har tillförts nya MRAP

Flera nyhetssajter har de senaste 48 timmarna annonserat nya leveranser av MRAP typ Taifun till ett spetsnazförband baserat i länen Rostov och Krasnodar d.v.s. Södra Militärområdet. På sajten desantura.ru berättas i artikeln “Till Södra militärområdets spetsnaz har anlänt nästa parti Taifun”. I artikeln nämns att det rör sig om cirka 30 stycken Taifun. På wikipedia kan man läsa om fordonet som  kommer från Kamaz, Kamaz-63968 “Taifun”. Fordonet är en MRAP, Mine Protected Ambush Resistant, och uppfyller nivå STANAG 4569 3b samt 4.  Fordonet har keramiskt pansar och kan utrustas med en fjärrstyrd vapenstation, en kort förklaring pm det ryska Taifun-programmet kan läsas på engelska wikipedia. En kul grej är att fordonen uppges ha fem videokameror för observation runtom fordonet.

Ryska federationens försvarsministerium har också en artikel med samma rubrik och innehåll som desantura.ru. det man kan notera är att spetsnaz-förbandet som avses har verksamhet i Rostov- och Krasnodar län. Det skulle kunna röra sig om 22:a spetsnazbrigaden tillhörande GRU som har verksamhet i dessa län. I Batajsk finns avdelningarna 108:e och 173:e och i Stepnoj 305:e och 411:e, belägna i länet Rostov (länets centrum Rostov-vid-Don). En skolfunktion i form av 56:e finns  Krasnaja Poljana, området Azov. Båda länen gränsar mot Azovska sjön, som avgränsas av ryska Taman-halvön och sydästra delen av Krim i form av Kertj-halvön. Allt enligt den ryska wikipediasidan om 22:a

Nedan ett kort inslag om en variant av Taifun från tvzvezda på dutube.

I artikeln kan man läsa att förbandet genomför träning på fordonen under fältövning på övningsområdet, träningen omfattar tekniskt underhåll, träning i autodrom, träning i att köra i vägnätet samt ingå i kolonn med max eller minimal hastighet.

Det kan noteras att förbandet grundades den 24:e juli 1976 i Kazahkiska SSR, som resultat av omorganisering av militära formeringar i  mellersta Asien efter oenigheter mellan Sovjet och Kina.  22:a har varit med i flera konflikter som kriget i Afghanistan, när Röda Armén återtog Baku 19-20 januari 1990 (Blodiga januari/svarta januari), konflikten i Nagorno-Karabach 1990-91, konflikt i Nordossetien 1992, första Tjetjenien-kriget 1996 (Terroristerna i Kizljar), aktion i Tjetjenska republiken 1999, insatser i kriget i Georgien 2008. Detta enligt ryska wikipedia, vidare har mellan åren 1985 och till dags dato 500 krigstjänstgöranden i förbandet erhållit statlig medalj varav 8 den högsta utmärkelsen Ryska Federationens hjälte. Dessutom, var 22:a det första förbandet sen det Stora Fosterländska kriget att erhålla utmärkelsen/tillnamnet gardes i förbandsnamnet den 3:e mars 2001. Detta skedde på ukaz av Ryska federationens president Vladimir Putin, orsaken angavs till “…massiv heroism och mod, ståndaktighet och djärvhet…” 

Filed under: Kalla kriget, spetsnaz, Suomi/Finland, Sverige