Brezjnev's Blog

Icon

Just another WordPress.com site

VDV förstärks med fler spetsnaz-kompanier

Interfax-AVN publicerade igår den 30:e juli en artikel med rubriken “Man kan komma att sätta upp ett desant-stormregemente på Krim enligt Sjamanov”. I artikeln citeras chefen VDV Vladimir Sjamanov.

I artikelns första stycke talas om diskussioner mellan ledningen för VDV och Generalstaben om att utöka två-regementesförband till tre-regementesförband t.ex. 7:e i Novorossijsk och där det tredje regementet skulle hamna på Krim i Dsjankoj.

Längre ner i artikeln står följande:

“Enligt V.Sjamanov, under organisationsförändringar i VDV-enheter har fem stycken spanbataljoner formerats.”Till årets slut har ytterligare tre spanbataljoner formerats, meddelade han”.”

Sista stycket inleds med:

“V.Sjamanov tillade, att första kompaniet i spanbataljoner är ett spetsnazkompani”

På sajten desantura.ru kan man läsa om att de två förband som föreslås erhålla ett tredje regemente är 7:e i Novorossijsk och 76:e i Pskov.

Filed under: spetsnaz,

ASM-DT för undervattensspetsnaz

Hittade följande inslag daterat till 2012 på “dutube”, som handlar om undervattenskarbin ASM-DT. Inslaget kommer från programmet “Voennaja Tajna” hos ryska RenTV. I inslaget intervjuas konstruktören Jurij Danilov.

Sen finns följande korta inslag om gamla hederliga APS:

Filed under: spetsnaz,

Ursäkta herr Vasilij Filippovitj eller vad har PDP 137 gjort sistledes

Noterar att den 23 juli publicerades på sajten twower.livejournal en kort artikel om att 137:e PDP tillhörande VDV:s 106:e i Tula erhållit tillnamnet “av Rjazan” tack vare :

“..massiv heroism och djärvhet, uthållighet och manlighet uppvisad av regementets personal under stridshandlingar vid försvar av faderslandet och statens intressen under väpnade konflik-förhållanden”.

Noterar två saker, dels följande inslag som postats på “dutube” för åtta månader sen då 137:e var stationerad vid Ukrainas gräns i november 2014, och dels var 137 PDP med  i övningen som Jägarchefen har skrivit om under rubriken “Två dygn i juli”.
Enligt twower har luftvärnsrobotregemente nr 4 tillhörande 76:e i Pskov erhållit tillnamnet “Gardes”.

Enligt följande hyllningsinslag till 137:e på “dutube” har man stupade från  Tjetjenien i början av 2000-talet. Nyaste datumet på en gravsten som skymtar förbi är dock 2005.

Mer om Vasilij Filippovit Margelov finns på wikipedia.

Filed under: spetsnaz,

PDSS avvärjde attackdykare i Severomorsk

Den 15  juli publicerade tvzvezda.ru en artikel med rubriken “Nordflottans matroser avvärjde anfall av attackdykare”, denna artikel fick sen en uppföljare den 20 juli då med rubriken “Matroser avvärjde attack av “terrorister” i Severomorsk”.

Kort inslag från tvzvezda om det hela, utlagd på “dutube”:

Redan den 14 juli publicerade emellertid SeverPost.ru en artikel med rubriken “BPK “Admiral Levtjenko” avvärjer överfall av attackdykare – övning””

Första stycket i artikeln lyder:

“Idag i Nordflottans huvudbas – staden Severomorsk – påbörjades metod-övnings-möte för ledningsstaber tillhörande VMF Ryssland avseende organisation av försvar av baseringspunkter för övervattensfartyg och undervattensbåtar.

Samlingen genomförs under handledning av Ryska flottans högsta chef Viktor Tjirkov”. Tillsammans med honom deltar flott- och samordnings-staber samt också styrkeschefer samt ledningschefer tillhörande Nord-, Stillahavs-, Svartahavs-, Baltiska-flottan samt Kaspiska flottiljen.”

Vidare står i artikeln och sagesmannen anges till Nordflottans presstjänst överste av första rangen Vadim Serga:

“Särskild uppmärksamhet under genomförandet av samlingen kommer att ges frågor visavi fiendens PDSS. Den praktiska delen av mötet kommer att idag utföras ombord på stora ubåtsjaktfartyget “Admiral Levetjenko”. Besättningen kommer tillsammans med egna PDSS-enheter att demonstrera sin skicklighet i en fartygsövning att utföra åtgärder under förhöjd beredskap och snabbt avvärja anfall av attackdykere, samt begränsa följderna av dess verkan.”

Texten i SeverPost står i kontrast till “terroristerna” i uppföljningsreportaget hos tvzvezda den 20 juli.

Enligt ryska wikipedia finns två stycken PDSS-enheter i området:

160:e OOB PDSS i Vidjajevo.
269:e OOB PDSS i Gadschijevo, staden känd under namn som Skalistij och Murmansk-130.

På “dutube” finns följande inslag av okänt märke från augusti 2011 som påstås härröra från 160:e.

Filed under: spetsnaz, Uncategorized, VMF

VDV satsar på attackdykare

Idag den andra juli kan man hitta en trevlig och somrig artikel på tvzvezda.ru med rubriken “VDV:s attackdykare “neutraliserar” fienden under vattnet.”  I texten kan man utläsa att man kommer att finna attackdykare inte bara i flottan utan också inom VDV.

“Spaningsdykare från en underavdelning tillhörande VDV har redan genomfört undervattenssamträning med vitryska desanter. Militärer från de två länderna tränade handgemäng under vattnet utnyttjandes specialutrustning…”

På sajten desantura.ru kan man i en artikel publicerad den 29 juni läsa om ett fördubblat intag av studenter till VDVs eget högre läroverk i Rjazan, från drygt 400 till 800 studenter. Orsaken anges till följande:

“Detta orsakas av den utökade geografiska verkansområdet för VDV från söder till arktiska breddgrader samt betydande ökning av behovet av kvalificerade specialister.”

Utbildningsprogrammen i Rjazan förändras och förnyas, nya kul grejer att studera introduceras t.ex. i- och ur-lastning på stora landstigningsfartyg, undervattensarbete i sjöar och vattendrag, ta  och hålla del av kustnära zon.

 Artikeln hos tvzezda ackompanjerades av följande inslag;

Sen finns följande hemmasnickrade “inslag” som påstås komma från Rjazan och publicerades fär 10 månader sedan. Rubriken anges till “Förberedelse av attackdykare hos VDVs läroverk i Rjazan”

Filed under: arktisk brigad, spetsnaz,