Brezjnev's Blog

Icon

Just another WordPress.com site

PDSS avvärjde attackdykare i Severomorsk

Den 15  juli publicerade tvzvezda.ru en artikel med rubriken “Nordflottans matroser avvärjde anfall av attackdykare”, denna artikel fick sen en uppföljare den 20 juli då med rubriken “Matroser avvärjde attack av “terrorister” i Severomorsk”.

Kort inslag från tvzvezda om det hela, utlagd på “dutube”:

Redan den 14 juli publicerade emellertid SeverPost.ru en artikel med rubriken “BPK “Admiral Levtjenko” avvärjer överfall av attackdykare – övning””

Första stycket i artikeln lyder:

“Idag i Nordflottans huvudbas – staden Severomorsk – påbörjades metod-övnings-möte för ledningsstaber tillhörande VMF Ryssland avseende organisation av försvar av baseringspunkter för övervattensfartyg och undervattensbåtar.

Samlingen genomförs under handledning av Ryska flottans högsta chef Viktor Tjirkov”. Tillsammans med honom deltar flott- och samordnings-staber samt också styrkeschefer samt ledningschefer tillhörande Nord-, Stillahavs-, Svartahavs-, Baltiska-flottan samt Kaspiska flottiljen.”

Vidare står i artikeln och sagesmannen anges till Nordflottans presstjänst överste av första rangen Vadim Serga:

“Särskild uppmärksamhet under genomförandet av samlingen kommer att ges frågor visavi fiendens PDSS. Den praktiska delen av mötet kommer att idag utföras ombord på stora ubåtsjaktfartyget “Admiral Levetjenko”. Besättningen kommer tillsammans med egna PDSS-enheter att demonstrera sin skicklighet i en fartygsövning att utföra åtgärder under förhöjd beredskap och snabbt avvärja anfall av attackdykere, samt begränsa följderna av dess verkan.”

Texten i SeverPost står i kontrast till “terroristerna” i uppföljningsreportaget hos tvzvezda den 20 juli.

Enligt ryska wikipedia finns två stycken PDSS-enheter i området:

160:e OOB PDSS i Vidjajevo.
269:e OOB PDSS i Gadschijevo, staden känd under namn som Skalistij och Murmansk-130.

På “dutube” finns följande inslag av okänt märke från augusti 2011 som påstås härröra från 160:e.

Filed under: spetsnaz, Uncategorized, VMF

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: