Brezjnev's Blog

Icon

Just another WordPress.com site

VDV förstärks med fler spetsnaz-kompanier

Interfax-AVN publicerade igår den 30:e juli en artikel med rubriken “Man kan komma att sätta upp ett desant-stormregemente på Krim enligt Sjamanov”. I artikeln citeras chefen VDV Vladimir Sjamanov.

I artikelns första stycke talas om diskussioner mellan ledningen för VDV och Generalstaben om att utöka två-regementesförband till tre-regementesförband t.ex. 7:e i Novorossijsk och där det tredje regementet skulle hamna på Krim i Dsjankoj.

Längre ner i artikeln står följande:

“Enligt V.Sjamanov, under organisationsförändringar i VDV-enheter har fem stycken spanbataljoner formerats.”Till årets slut har ytterligare tre spanbataljoner formerats, meddelade han”.”

Sista stycket inleds med:

“V.Sjamanov tillade, att första kompaniet i spanbataljoner är ett spetsnazkompani”

På sajten desantura.ru kan man läsa om att de två förband som föreslås erhålla ett tredje regemente är 7:e i Novorossijsk och 76:e i Pskov.

Filed under: spetsnaz,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: