Brezjnev's Blog

Icon

Just another WordPress.com site

Enheter ur 80:e arktiska brigaden har landstigit, taktisk övning med VDV-spetsnaz

Tvzvezda.ru rapporterade den 24:e augusti att första etappen av övningen där enheter ur 80:e arktiska brigaden deltar i är avklarad, nämligen landstigning på Jenisejs stränder i norra delen av av regionen Krasnojarskij Kraj. Inblandade landstigningsfartyg var “Georgij Pobedonosets” och “Kondapoga”.

Enligt en artikel på sajten Voennoe.rf från 27:e augusti kommer i Norilsk-området  genomföras en taktisk övning med Nordflottans arktiska brigad, spetsnazenheter från VDV samt specialoperationsstyrkor från Centrala militärområdet.

Ett särskilt moment kommer under övningens gång att involvera underenheter ur VDV och spetsnaz vars uppgift blir att binda och störa motståndaren.

Vidare enligt artikeln: “Grupper av spetsnaz tillhörande specialstyrkorna kommer under övningens gång att träna spaning, upptäckt och attack på kritiskt viktiga objekt tillhörande motståndaren…”

Nedan inslag om landstigningen från tvzvezda.ru.

Filed under: arktisk brigad, spetsnaz, ,

80:e arktiska brigaden övar landstigning

Noterar att tvzvezda.ru har publicerat inslag om hur delar av 80:e arktiska brigaden övar ilastning fordon på stort landstigningsfartyg BDK-45 “Georgij Pobedonosets”. På “dutube” finns sen 10.e augusti inslag från tvzvezda.ru om hur man lyckas lasta bandvagnar och hjulfordon på 20 minuter.

På tv21.ru finns en artikel från 7:e augusti med titeln “Förare från arktiska brigaden…” som omtalar hur enheter ur Nordflottans arktiska brigad förbereder sig för en storövning i Arktis.  I förberedelser inför övningen ingår ilastning på stora landstigningsfartyg typ Ropucha, “Georgij Pobedonosets” och “Kondapoga” för att sen inom kort utföra transport till övningsområde i Arktis. I denna artikel omnämns samövning med VDV och spetsnaz bl.a. på Putaranaplatån nord Norilsk. Enligt artikeln har enheter ur 80:e tränat lastning av fordon och soldater i en hel vecka inför övningen.

Den 21:a augusti publicerades på tvzvezda.ru följande inslag “Nordflottans motorskytte landstiger för första gången på sibiriska öar”. I den korta texten omnämns att desanter från 80:e finns ombord på flaggskeppet BPK “Severmorsk” men i filmsinslaget syns BDK-45 “Georgij Pobedonosets” samt att en konvoj med fartyg stävar mot porten till Karahavet via norra Ishavet med målet Sibiriska öarna.

Filed under: arktisk brigad, spetsnaz, ,

Hydroakustiskt komplex MGK-608M

Sajten flotprom.ru publicerade idag den 11:e augusti en artikel med rubriken “Nordflottan kommer att erhålla ett andra stationärt hydroakustiskt komplex.”. Flotprom hänvisar till sajten gosinköp, parterna i affären är Försvarsministeriet och “Vetenskaps- och forsknings-institutet Atoll” (NII Atoll). På institutets hemsida kan man läsa följande om det passiva stationära hydroakustiska komplexet MGK-608E:

  • Upptäcka i det hydroakustiska fältet under- och över-vattensobjekt.
  • Hydroakustisk övervakning för att kunna fastställa kurs, hastighet och rörelsemönster hos undervattens- och övervattens-objekt.
  • Automatisk klassificering av objekt via bullersignatur.
  • Dokumentera och arkivera information om funna objekt.
  • Automatisk diagnostisering av teknisk status på hydroakustiskt komplex “MGK-608E” vid start samt funktionskontroll under drift.
  • Automatisk informationsutsändning av upptäckta objekt.

På institutets hemsida kan man läsa att antal antenner i komplexet är upp till 60 st samt att systemet kan placeras upp till 20 mil från kusten på ett djup upp till 1000 meter.

Filed under: rysk teknologi,

Landstigningsövning i Kaliningrad

Sajten flot.com har en artikel från 7:e augusti med titeln “Stor övning i landsättning av marininfanteri kommer att genomföras nästa vecka i Kaliningrads län”. I övningen kommer 10 örlogsfartyg, båtar och bevakningsfartyg att ingå samt 500 soldater och drygt 40 stridsfordon från Kusttrupperna bl.a. nya BTR-82A. Datum till övningsstart anges till 13:e augusti, övningsområde Chmelevka och avser landsättning i oförsvarad kustzon. Landsättningen kommer dels att ske från minst två landstigningsfartyg och dels medelst fallskärm från transportplan tillhörande det militära transportflyget.

Noterar också att tre stycken mindre landstigningsfartyg typ projekt 21820 “Dugong” upptagits i Baltiska flottan, “Denis Davydov”, “Lejtenant Rimskij-Korsakov” och “Mitjman Lermontov”, också enligt artikel på sajten flot.com från andra juli 2015. Enligt artikeln är projekt 21820 avsett för att snabba landsättningar i oförsvarad kustzon.

Nedan ett amatörupptag från vad som anges vara motsvarande övning ifjol den 25:e augusti i övningsområde Chmelevka.

Filed under: ryska marinen, spetsnaz,