Brezjnev's Blog

Icon

Just another WordPress.com site

Svenskarna testar T-72

Någon vänlig rysk själ har lagt upp ett klipp på vintertest av T-72 med rubriken “Svenskarna testar T-72”. Enligt boken “Svenskt Pansar” av Rickard Lindström och Carl-Gustaf Svantesson överträffade vagnarna (5 stycken köptes in 1991) förväntningarna, på s.228 i boken står att läsa:

“T-72 och MT-LB visade sig ha framkomlighet i övre Norrland som överträffade förväntningarna (eller farhågorna). Försöken innebar en vändpunkt för värderingen av hotet mot norra Skandinavien. Bedömningen av vad som var hindrande terräng för Warzawapaktens stridsvagnar och pansarskyttefordon krävde omvärdering.” 

Inför beslutet om ny stridsvagn togs två T-80U till Sverige som testades 1993-94. Angående T-80 finns en bildtext i boken på s.226:

“…, våra värsta farhågor besannades – vagnarna tog sig fram i obanad terräng och djup snö.”

Filed under: rysk teknologi, ryska armén,

Delar av arktisk brigad övade avvärjning av landstigning

Tvzvezda.ru och flot.com har två artiklar, “Het strid på permafrosten: arktisk brigad…”  resp. “Arktis brigad…”, om att delar av Nordflottans arktiska brigad övat  försvarsstrid vid fientlig landstigning på Kotelnij, en ö i Nysibiriska arkipelagen.

Artikeln från tvzvezda.ru publicerades den 21 september och ackompanjerades av följande inslag.
Notera de tre radomerna som skymtar förbi 21 sekunder in i klippet.

Tidigare har tvzvezda publicerat ett inslag den 16 september om att 230 marininfanterister och 30 fordon landstigit på ön Kotelnij.

Filed under: arktisk brigad, Radar, ,

Fregatt “Admiral Gorsjkov” på test i Finska viken

Flot.com har en artikel från 14 september om att fregatt projekt 22350 “Admiral Gorsjkov” den 11 september genomfört ett dygnslångt test i Finska viken. Efter Finska viken väntas Baltijsk och fler tester.

Enligt följande filmklipp dök fregatten upp i Kronstadt den 7 september.

Nedan , fregatten återvänder efter tester i Finska viken den 11:e september.

Filed under: Uncategorized,

Marininfanterister i dold uppmarsch i Kaliningrads län

Flot.com har en kort artikel från 11 september, “På ett dygn…” som berättar att marininfanterister från Baltiska Flottan genomfört en dold 10-mila marsch på 24 timmar i Kaliningrads län. Marschen gick på olika rutter och omfattade 500-man samt 80-fordon och avslutades om natten. Vid framkomsten till koncentreringsområdet stridsgrupperade förbandet, satte upp kommunikationspunkter med mera. Övningen ingår som en del i den ryska-vitryska operativa övningen “Unionsskölden 2015” som avslutas den 16 september.

Filed under: spetsnaz,

VDV larmar drygt 10.000 desanter

Sajten desantura.ru har en artikel  från 10 september med rubriken “Tre VDV-formeringar har satts i full stridsberedskap”. I artikeln står att drygt 10.000 desanter under de närmaste dygnet kommer att beröras av den stora beredskapsutvärderingen som startades i måndags i Centrala militärområdet. VDV-enheter som berörs är baserade i Ivanovos-, Uljanovsks- och Volgograds-län. Desanter från Uljanovsk och Ivanovo kommer att lufttransporteras från flygplatserna “Östra” respektive “Norra” medelst 40 transportflygningar med Il-76. Vidare kommer desanter från Uljanovsk och Volgograds län att transporteras i två järnvägsechelonger.

Tvzvezda.ru rapporterar också om detta i artikeln “10.000 desanter har larmats”  och den statliga kanalen “Första kanalen” har ett inslag publicerat på “dutube”  den 9 september som nämner dessa 10.000 desanter men även hur förband med Iskander fältgrupperats.

På “dutube” finns postat ett kort inslag från 10 september från tvzvezda.ru som visar lastning av VDV-grejer på järnväg.

Filed under: Kalla kriget, spetsnaz, ,

Test av beredskap i Centrala militärområdet, VDV ilastar på flygplatser…

En massiv beredskapsutvärdering utvecklas sen i måndags i Centrala militärområdet, enligt artikeln från tvzvezda.ru den 8:e september “Alla sorters truppslag i alarmberedskap i Centrala militärområdet”. I artikeln nämns att luftlandsättningsförband desanteras samt tillhörande tung materiel i marsch mot okända övningsområden. 28:e motorskyttebrigaden i Jekaterinburg skickas till länet Tjeljabinsk och övningsområdet Tjerbakul. Artikeln avslutas med att påpeka att utvärderingen omfattar 95.000 man och 7.000 enheter teknik t.ex. flyg, artilleri och luftvärn.

På desantura.ru kan man i artikeln “Till  beredskapstest i Centrala militärområdet..”  från 8:e september läsa att enheter ur 98:e luftlandsättningssdivisionen baserat i Ivanovo och Kostroma rör sig mot flygplaster för ilastning. I artikeln står:

“Enheternas bemanning har erhållit reglementerad beväpning och utrustning, förberett fordon och vapensystem för att fullfölja marsch samt fällning. Sammansatta grupper har genomfört und-span och anti-diversions-uppgifter samt luftförsvar av marschrutterna till ilastning på flygplats.”

På desantura.ru kan man i artikeln “Enheter ur 56:e desant-storm-brigaden…” från 8:e september om hur enheter ur 56:e genomför marsch medelst tåg och fordon på minst 100 mil. Man förflyttar sig från Volgograds län till Orenburgs län. I slutet av denna artikel står att utvärderingen pågår till den 12:e september samt också involverar 170 flygplan.

Filed under: Artilleri, ryska armén, ,

85 år sen VDV grundades – inga, förutom oss.

Tvzvezda.ru har ett eget program på webben avseende militär spörsmål kallat “Voennaja  priemka”. Ett av programmen publicerades 2 augusti 2015.

Filed under: spetsnaz,

Fällning av spetsnaz i samövningen “slaviskt broderskap”

Tvzvezda.ru rapporterar den 3 september om en samövning med spetsnaz från Vitryssland, Serbien och Ryssland i artikeln “Ryska, vitryska och serbiska desanter stormar sydlig himmel”. I artikeln kan man läsa att 700 desanter från ryska 7:e desant-storm-divisionen tillsamman med avdelta spetsnazkompanier från Serbien och Vitryssland samövar, totalt 700 man och 20 flygplan/helikoptrar samt drygt 100 fordon.

I artikeln “Fler än 250 övningsdeltagare i “Slaviskt broderskap” fälldes  på torsdagen i Krasnodar-området”  på sajten desantura.ru kan man få sig till livs att vid en övning mellan 2 och 5 september  deltar från Ryssland en förstärkt bataljon ur 7:e gardes-desant-storm-divisionen, från Serbien ett kompani spetsnaz samt från Vitryssland två kompanier spetsnaz. Totalt 700 man och 20 flygplan och helikoptrar. För fällning nyttjas tio stycken Il-76 från flygregementen i Pskov och Taganrog, samt även ett gäng Mi-8.

Under onsdagen fälldes 250 övningsdeltagare i Krasnodar-området. En massdesantering planerades till 3 september involverande flygfälten “Krimsk” och “Krasnodar” med landsättning på “Röda Oktober”.Under fredagen kommer ryska och vitryska spetsnazgrupper att fällas  med landningszon Rajevsk.

Nedan ett inslag från tvzvezda.ru postat på “dutube”:

Filed under: spetsnaz,