Brezjnev's Blog

Icon

Just another WordPress.com site

Epilog Vostok-2018: 6.000 man inkl. 22:a spetsnazbrigaden övar stridsspan/und

Den 15 september står i artikeln “Fler än 2.000 span/und-soldater i Södra Militärområdet genomfört fallskärmshopp under lägersamling”(desantura.ru)  att på 11 övningsområden i Södra Militärområdet( länen Rostov, Volgograd, Astrakhan, Stavropolterritoriet, Adygeiska republiken, Nordossetien, Karatjajevo-Tjerkessien och på Krim) kommer att påbörjas lägerverksamhet för underavdelningar till militärområdets span/und-förband.

I lägerverksamheten kommer fler än 2.000 soldater och fler än 200 fordon och annat specialteknik att användas b.l.a.  pansarbilar typ Tiger och Lo(Lynx), stridsfordon BMP-3, pansarbuss BTR 82-A, bepansrade lastbilar KamAZ “Mustang“, spaningsutrustning samt lednings- och sambands-utrustning typ KRUS “Strelets(skytt).

Huvuduppgifterna under träningslägret  är förberedelse för luftlandsättning medelst fallskärm samt genomföra hopp från helikopter. Varje deltagare ska  hoppa minst sju ggr och genomförs  med full utrustning. Hoppen genomförs under varierande väderlek, dag som natt. Särskild uppmärksamhet under övningen blir att tillägna färdighet på moderna vapen samt använda taktiska metoder under genomförande av stridsspan/und-uppgifter. Soldaterna övar deltagande i span/und-patrull t.e.x. ta ur drift fiendens kommunikationer, sök, eldöverfall och överfall(fångsnappning), tillämpa moderna navigations- och optisk-utrustning. Vidare kommer man att nyttja spaningsutrustning SBR-3 samt att träna med ljuddämpande vapen som prickskyttegevär “Vintorez”, automatkarbin “Val” samt pistol “PSS”.
Efter att lägerverksamheten kommer  en större taktikövning att genomföras i Södra Militärområdet på 14 platser med drygt 6.000 span/und-soldater samt 700 fordon och annan teknik.

Noterar att tygmärket som ackompanjerar artikeln tillhör 22:a spetsnazbrigaden tillhörig GRU med placeringsort Rostov.

Filed under: ryska armén, spetsnaz

Vostok-2018: VDV deltar med 6.000 man (uppdatering)

—–uppdatering 2018-09-16——–

Hittade följande två inslag på dutube som visar ilastning av stridsfordon i transportplan men även  pickupper(technicals)/fyrhjulingar i helikoptrar Mi-26 samt syns även transport av “technicals” som hänglast under Mi-8:or.

———————————-

Läser på desantura.ru i artikeln “I delövningar till Vostok-2018…” från 13 september att omkring 6.000 man deltar från tre av VDVs stormluftlandsättningsbrigader, 31:a, 11:e och 83:e samt delar personal och specialteknik ur VDV:s 38:e sambandsregemente.

Nedan inslag från dutube, som ca 1:00 minut visar kort från VDVs aktiviteter.

I artikeln “I Zabajkalskij krai territoriet Transbajkal har man genomfört luftlandsättning…”  (också på desantura.ru) står att läsa att 700 man och 51 enheter teknik från 11:e luftlandssättningsbrigaden har luftlandsatts på Bulak, inom ramen för Vostok-2018. Övningsupplägget var att efter landsättning ta motståndarens fältflygplats, blockera viktiga objekt, tillskansa sig och hålla området; samt säkra ett högt anfallstempo  för koalitionens huvudstyrka i krigsspelets huvudsakliga etapp. Tilltransporten från flygbasen Belaja i länet Irkutsk till Bulak(Zabajkalskij krai Transbajkalterritoriet) (ca 100 mil) utfördes med 25 Il-76MD “Candid” och fällningen var från 600 meters höjd vid ca 300 km/h med systemen D-10 och Arbalet-2.

I artikeln “I delövningar till Vostok-2018…” står också att under krigsspelets huvudsakliga etapp har VDV genomfört praktiska uppgifter på övningsfältet Tsugol(Zabajkalskij kraj Transbajkalterritoriet); tex har man tagit och slagit  upptäckta fientliga ledningscenter samt säkrat område  för taktisk luftlandsättning av 31:e aeromobila VDV-bataljonen. 
För att säkra aeromobilt agerande har man tillförts fler än 40 “multi-purpose”-helikoptrar typ Mi-8 AMTSj ( förbättrad Hip-C), 2 tunga transporthelikoptrar typ Mi-26 “Halo” samt fler än tio Mil-24 “Hind” för eldunderstöd. De tunga helikoptrarna transporterade 4 st pansarbilar typ Lo(Lynx) samt  8 st terrängmotorcyklar/fyrhjulingar. Mi-8 uppges i yttre “lådor” även transportera pickup av märket UAZ (men det verkar orimligt, det rör sig sannolikt om fyrhjulingar eller likande).
I artikeln står att VDV:s praktiskt handlande har övats inom ramen för experiment med sammansättning och tillämpning av “nya typens” enheter.

Filed under: spetsnaz, VDV

Förspel Vostok-2018: spetsnaz spanar och slår i bakre områden

Bmpd.livejournal  har en längre artikel där delar ur en presentation av Vostok-2018 berörs “Plan för den strategiska övningen Vostok-2018”. Där citeras bl.a.

“Förutom detta genomförs, 16 övningar av allsidig säkerhetskaraktär bl.a. spaning, telekrigföring, maskering, psykologiskt försvar, teknisk logistik m.m.”

Apropå spaning noteras att desantura.ru har en artikel från 7 september med titeln “Spetsnaz från Centrala Militärområdet tog ledningspunkt” där det påtalas:

“…uppgifter för spetsnaz har utförts inom ramen för stor specialövning med spaningsunderenheter från Centrala Militärområdet, vilket genomförts på sju övningsområden i Sibirien, Ural och Volga-området. I dessa har drygt 3.000 militärer deltagit.”

Ytterligare artiklar på desantura.ru de senaste dagarna:

Specialtaktisk övning för kazakiska och kirgisiska spetsnaz har slutförts (4/9-18).

Baltiska flottans marininfanteri under förberedelse till luftlandsättningsövning med marin- och luft-desanter (4/9-18).  Noterar att i artikeln nämns samövning med spaningsunderavdelningar.

Rysk-  och uzbekisk- spetsnaz genomförde samövning i Samara-området (4/9-18)
Noterar att Spetsnaz infiltrerade på djupet av motståndarens bakre områden och efter uppfyllda uppgifter evakuerades med Mi-8 och nya pansarbussen Taifun-K.

Spetsnaz förintade terroristläger i bergsområdet Västra Sajana (5/9-18) Noterar att ett kompani om 100 soldater genomförde stridspatrull efter terrorister på höjder uppemot 2800 meter.

Spaningssoldater från Västra Militärområdet genomför luftlandsättningsträning (7/9-18) Noterar att  fallskärmshoppningen genomförts från 4.000 meter från Mi-MTV-5 men också från A-12 och An-26 från 600 meters höjd, hitintills har  1.500 gjorts varav 250 på natten. Uppgifter i målområdet spaning och pejling av fienden.

Underavdelningar av specialoperationsstyrkor tillhörande Vit-Rysslands genomför ledningsövning (7/-18). Noterar att ett av målen med övningen är att avvärja aggression mot Vit-Ryssland, samt ett annat är att specialstyrkor spanar, blockerar och förintar spaningsjägargrupper.

 

 

 

 

Filed under: Kalla kriget, Kazakstan, ryska armén, spetsnaz, VMF

2:a fristående GRU-spetsnazbrigaden försvarade krigsflygbaser

Desantura.ru  publicerade en artikel den 31:a augusti med titeln “Spetsnaz i Centrala Militärområdet desanterade från 4.000 meter”.  Övningsupplägget var som sådant att spaningsdrönare upptäckte fientlig jägarverksamhet vid flera strategiskt viktiga krigsflygfält. Grupper  av spetsnaz genomförde fallskärmshopp från Mi-8MTV5 på 4.000 meters höjd, därefter marcherade man 20 km och slutligen slog man de fientliga jägarenheterna.

Noterar att bilden på förbandsemblemet till artikeln tillhör 2:a spetsnazbrigaden tillhörande GRU med stationering länet Pskov (Västra Militärdistriktet). Övningen omfattade 500 militärer och 50 militära och specialtekniska “grejer”. Ett liknande emblem tas upp i boken “Ryska Elitförband”(Brauns & Gyllenhaal, 2013) på s. 64. Enligt boken är 2:a spetsnazbrigaden tillhörande GRU en av tio ursprungliga GRU-brigaderna som sattes upp på 1960- och 70-talen. Enligt ryska wikipedia sattes nyss nämnda brigad upp den 1:a december 1962.

Noterar att Mi-8MTV-5är en modernisering utförd under 2014-15 på helikopterfabriken i Kazakstan bl.a. utrustning för nattseende och terrängföljning på låg höjd.

Спецназ ЦВО выполнил десантирование с высоты четыре тысячи метров
Emblemet för 2:a fristående brigaden för speciella ändamål.

Filed under: Kalla kriget, Kazakstan, spetsnaz