Brezjnev's Blog

Icon

Just another WordPress.com site

Sverige behöver nya isbrytare

Svt rapporterade tidigare i år att det är svårt att få tag på reservdelar till isbrytarna och att dessa måste specialtillverkas. Isbrytarna är tillverkade under 1970-talet och uppgraderats flera gånger.
En hård isvinter i Bottenviken och Bottenhavet tar mycket isbrytarresurser, både finska och svenska. Under 2013 hanterades över svenska kajer 162 miljoner ton gods. 86% av godset kom till Sverige från annat land eller skulle till annat land. Svenska hamnar är systemkritiska för svensk ekonomi, enligt Sveriges hamnar-porten till Sverige.

Det kan noteras att Luleå hamn har en godsmängd på 8 miljoner ton och är utpekad av EU som CORE-hamn tillsammans med hamnarna i Göteborg, Malmö, Trelleborg och Stockholm. 2006 hanterades över kaj i Sveriga ca 180 miljoner ton gods av dessa hanterades ca 28% av hamnar i Övre Norrland, Mellersta Norrland och Norra Mellansverige. Vidare kommer en ny malmhamn att byggas i Luleå och farleden muddras för att möjliggöra transporter med Östersjömaxfartyg (Projekt Malmporten). Detta för att möta ökat behov av malmtransporter från gruvor i norra Sverige och Finland.

Lulekändisen skjutspråmen Rautaruukki får assistans av Oden och Otso.

Noterar att på finska sidan i Bottenviken/Bottenhavet hanterade följande godsmängd under 2018: Kemi (1,9 miljoner ton), Tornio(3,0 miljoner ton), Brahestad(5,2 miljoner ton), Karleby(6,7 miljoner ton), Uleåborg(2,9 miljoner ton), Jakobstad (1,1 miljoner ton), Kaskö (1,1 miljoner ton), Vasa(0,9 miljoner ton), Rauma (5,8 miljoner ton), Björneborg (3,5 miljoner ton), Nystad (2,5 miljoner ton), Nådendal-Åbo (7,8 miljoner ton).

Gamla isbrytare behöver ersättas – haveri får stora konsekvenser (Svt 2020)

Den svenska isbrytarflottan måste förnyas (Svt 2017)

Större lastfartyg behöver större isbrytare som också inte slukar fossilt bränsle.

Filed under: Uncategorized, ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: