Brezjnev's Blog

Icon

Just another WordPress.com site

Bärgning av An-124-100 “Ruslan” på Tolmatjevo Flygplats, Novosibirsk.

13 november 2020 nödlandade en An-124-100 “Ruslan”(RA-82042) tillhörande tungtransportbolaget “Volga-Dnepr” kort efter start på Novosibirsk Tolmatjevo Flygplats. Vänstra inre motorn råkade ca 2 minuter efter start ut för ett “uncontained engine failure” . Det resulterade också i skador på planet och förlust av bromsförmåga, förlust av elkraft, radio mm. Hus på marken träffades också av delar/fragment.

Transportplanet med godslast på 83,5 ton kanade vid nödlandningen av bana nr. 25 med ca 300 meter. Flajten var på väg till Wien och hade tidigare kommit från Seoul. Tidigare i år hade man från Ukrainas Luftfartsmyndighet beordrat besiktning av kompressorelement i tredje generationens Lotarev D-18T (designad av MKB Ivtjenko-Progress och producerad av Moter-Sitj, Ukraina) efter en incident med “Uncontained engine failure”. Tydligen kan “tajta” sprickor ha uppstått i infästningen av diskelementen/”svalsvansarna”, som kan upptäckas med “vanlig” virvelströmsprovning av berörda delar.

Enligt vissa källor berörs 45 individer, 12 st hos ryska tungtransportören Volga-Dnepr, 16 st hos ryska Rymd-Luft-Styrkorna och 8 st hos 224:e Flygande Avdelningen och 7 hos det ukrainska flygbolaget Avialinjija Antonov och 2 övriga.

Noterar att Rolls-Royce offentligjort filmmaterial vid test av motorhölje vid “blade-off” på sin Trent 900-motor för A380, dutubeklippet längst ned.

Bärgning/bogsering av An-124-100 medelst två stridsvagnsbärgare.

Nödlandningen av An-124-100 på Tolmatjevo.

//fini

Filed under: Uncategorized, ,

Nästa krig i två rubriker

Jag hade en bekant som var bra på fysik och matte, personen hade förmånen att besöka ett stort statliga universitet i Ryska Federationen och insåg omgående att hen var en liten fisk i ett stort akvarium . Med andra ord ni som gått Karlberg kan sluta läsa nu, ni har inte ens varit utanför ert habitat (nää skojar bara).

Vill uppmärksamma följande artikel “Использование роевого интеллекта в решении NP-трудных задач” dvs “Utnyttjandet av svärmintelligens i lösandet av NP-uppgifter“. Artikeln publicerades 2010 av Viktor Kureitjik och Asker Kasjarov.

NP-problem är mattespråk för problem som inte har en given lösning dvs lite populärvetenskapligt kan man lösa dessa med brutal CPU-kraft och lite annat. Men här påvisas att man kan lösa NP-problem med enklare agenter som inte ser helheten men ändå bidrar till helhetens lösande på ett smart sätt. Man kan alltså extrapolera och tänka sig billiga drönarobotar autonomt verkar på slagfältet till en ringa kostnad. Man kan fundera vad 1000 st 10.000kr drönare kan göra för stridseffekten mot en pansarskyttebataljon. Det hela exemplifieras till viss del av det som händer i konflikten Armenien-Azerbajdzjan.
Förvisso styrs ofta drönare av operatörer men tänk autonoma drönar-svärm-kupor i vanliga containers utspridda på godsterminaler, både kombiterminaler och hamnar och i närheten av diverse infrastruktur, militär, civil eller både-och(välj själv).

Noterar att V. Kureitjik publicerat följande 2013 “Framtida informationsteknologier baserade på metoder som inspirerats av naturliga system” (ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ОСНОВЕ МЕТОДОВ, ИНСПИРИРОВАННЫХ ПРИРОДНЫМИ СИСТЕМАМИ)

I summeringe står:
“The new technology of solving the optimization and combinatorial logic problems of an artificial intellect, hybrid and parallel, on graph models based on integrated evolutionary, hivequantum and genetic algorithms is considered. It allows to receive sets of local and optimum solutions and to build heuristic algorithms with polynomial growth rate of amount of operations, depending on volume of entrance data and, partially, to solve a problem of premature convergence.”

Jajamännsan och för att möta den teknologiska utmaningen behövs välutbildade och kreativa människor, tur att Sveriges Pisa-resultat stiger och att de smarta typerna på Lidingövägen tänker fritt och stort och inte bara på sin egen karriär och lönekuvert. Som vanligt planeras det för det senaste konflikten och inte den som kommer.

//fini


Filed under: Uncategorized, , ,

Nytt startkomplex för tungbärare Angara-A5 på kosmodrom “Östlig”

Uppdatering, med 2 st dutubeklipp från jungfruskottet med Angara-A5 på Plesetsk dec 2014. Startplattan väl synlig och annat godis.

Roskosmos postade i början av november 2020 ett videoklipp angående progressen av bygget av ett moderniserat startkomplex för tungbäraren Angara-A5; som annars har startkomplex bla på gamla militära kosmodromen Plesetsk i nordvästra Ryssland, men kommer att få ett alternativt boende på kosmodrom “Östlig”, som ligger i Fjärran Östern.

Det nya startkomplexet består av fem block: centralbyggnaden, förvaringsområde för teknologisk utrustning, teknologiskt block för flytande syre och flytande kväve, startplattan och kommando-bunkerkomplex. Bygget påbörjades under 2019 och i slutet av 2023 planeras första skottet, kanske med tungbäraren Angara-A5, startkomplexet kommer att vara analog med den på Plesetsk fast modernare.

I närheten av kosmodromen ligger den stängda objektet(SATO) samhället Svobodnij-18 (Frihet-18, 1969-1990) dvs det lilla samhället om drygt 7000 pers som idag heter Tsiolkovskji, fram till 2015 Uglegorsk(grundat 1961 för service av robotdivisionen och dess kosmodrom Svobodnij).

Apropå namnbytet har att göra med satsningarna på att ersätta kosmodromen Bajkonur, som inte längre ligger i Ryska Federationen. Man har satsat under ett antal år; befolkningen i den stängda staden är under ökning dvs 7000+; de senaste tio åren ökat med 130 per/år(enligt ryska wikipedia). Och 2015 döpte man om den närbelägna staden Uglegorsk efter den ryska rymdpionjären Konstantin Eduardovitj Tsiolkovskij (rymdfartens fader och känd för hans magnus opus: “Utforskandet av världsrymden medelst reaktionsdrift” från 1903).

Postat på Roskosmos dutubekanal 5 nov 2020.

Första jungfruskottet med tungbärare Angara A5, från Plesetsk dec 2014.

“Tillbordsförning” av Angara-5, startplattan Plesetsk 22 dec 2014.

//fini

Filed under: Uncategorized, , ,

Tu-160M “Black Black Jack” -infrastrukturmördaren

En av två djupt moderniserade Tu-160 “Vit svan/Black Jack” visades upp i höstas på Armija-2020, Tu-160M “Vasilij Resjetnikov och Tu-160M “Ivan Jarygin”. Nån vänlig själ har nyligen lagt upp den stiliga landningen av Tu-160M “Vasilij Resjetnikov” på Kubinka. Två Tu-160-individer har uppgraderats med nya system som navigeringsbestyckningen, kommunikationssystem, radarledning/styrning, motorstyrning med mera. De två individerna överlämnades under våren 2020 till kunden.

I en intervju gjord av kanal24 menar en av piloterna att den yttre formen är välkänd men inuti är det helt annat, och på det stora hela en helt annan nivå på maskinen. Man talar om att den vita svanen har blivit en svart svan(den ryska benämningen är Vit Svan på flygplanstypen). Man kan ju fundera hur mycket av systemen i dessa två individer dyker upp i nyproduktionen av Tu-160M2 som väntas resultera i en första flygande individ 2021 och leverans av 10 individer till 2027.

För övrigt nämns i media att typen tar 12 st kryssningsrobotar med eller utan kärnvapenstridsspets för bekämpning av viktiga mål i militärgeografiska områden eller andra kärnområden på djupet. Dvs de svarta svanarna kan ligga över centrala Ryssland och lobba in kryssningsrobotar mot infrastruktur i exempelvis ett mindre nordeuropeiskt land; med redan fredstida störningar i stomnätet, LEAN-produktion och politisk påverkan från små extremistpartier på strategiska områden som elproduktion och elförsörjning kan man snabbt stressa och pressa samhället till en billig penning.

Uppges visa Tu-160M “V. Resjetnikov” Kubinka 2020.

Första testflygningen i början av 2020, Försvarsministeriets dutubekanal.
Nyhetsinslag, Vesti kanal Rossija1, från 23 april 2020.

//fini

Filed under: Uncategorized,

Ny rävhundskorsning jagar snöprinsessan Norrsken

Noterar att det brusar lite på diverse ryska möp-sajter angående leveranser av en ny foxhound-hybrid, och enligt det ryska militärindustriella komplexets husorgan vpk:s artikel från i augusti har fem stycken Mig-31 BM “Foxhound” levererats till Centrala Militärområdet, “Fem moderniserade jakt-intercept är operativa i TsVO”.

Flygning med Mig-31 i stratosfären, från aug 2020 tvzvezda.

Det är andra gången som Mig-31 genomgår modifiering efter millennieskiftet, förra gången genomfördes statliga acceptanstester(GSI) under 2008-2014 på ca 60-100 individer.
Moderniseringen är dels en “kapitalnij remont” och dels en modernisering. Det som uppgraderas är avionik och radarelektroniska system bla nämns att radarräckvidden ökar, samt förmågan att följa fler än 24 mål och bekämpa 7 mål samtidigt. Dessutom nämns att MFD LCD-displayer både hos kapten och styrman/operatör innebär att båda besättningsmedlemmar har samma lägesbild, styrman-operatör har dessutom tre stycken 6×8 ryska tum LCD-displayer (samma som i Mig-29 SMT) för presentation av bla navigering, taktiskt läge och radar samt eldledningsresurser. I media-artiklar talas om ökad förmåga till intercept och effektivitet.

Mig-31 har tidigare uppgraderats under åren till BM och detta är alltså den andra delen, kontraktet för jobbet undertecknades ifjol och resulterar i att alla operativa Mig-31 BM (ca 100 individer) genomgår “kapitalnij remont” och modernisering. Allt enligt artikel hos Interfaks jan 2019, “FörsvarsMin undertecknar nytt kontrakt på modernisering av Mig-31”. Sen finns 150 st Mig-31 i långtidsförvar men de kan bli aktuella för avskrivning enligt media.

Man kan fundera över hur djup moddningen är och om detta innebär att man borde kanske räkna upp beteckningen till Mig-31/41 (Mig-41 är annars benämningen på ett hysch-hysch-projekt).
Mig-31/41 “Foxhound” beskrivs i flera mediaartiklar som en överljudsjakt/interceptor (upp till Mach 3) avsedd för fjärrpatrullering, strid med höghöjdsspaningsresurser (flygplan, drönare och satelliter i LEO) samt bekämpning av kryssningsgrobotar och ballistiska robotar. Rävhundarna sägs uppträda i autonoma fyrgrupper där den fjärde leder de andra tre, som sin biologiske namne är den drivande och jagar gärna tillsammans. Hela parken ska vara klar till 2023.

Noterar att det i flera år av tvzvezda postas inslag på deras dutube-kanal om hur eminent Mig-31 kan uppträda och strida på höghöjd.

Tvzvezda okt 2018

Mig-31 på 21500 meters höjd, från 2017 tvzvezda.

//fini

Filed under: Uncategorized, , ,

Rymdskyttel Snöstorm 1.02 på väg hem

Noterar att TASS den 18 november rapporterar om att det andra(objekt 1.02 “Burja”) tillverkade flygande exemplaret av den sovjetiska rymdskytteln Buran kanske är på väg hem. Rymdskytteln, kringutrustning samt bärraketen Energija står förvarad i Kazakhstan och där planerar man att se till att den kommer i rysk statlig ägo.

Sovjetunionen utvecklade en egen rymdskyttel inom ramen för rymdprogrammet Buran-Energija. Det hela kulminerade under 1988 med en helautomatisk och obemannad flygning av Buran (objekt 1.01) två varv runt jorden.
Man planerade flera uppskjutningar med skytteln under 1990-talet men allt frös inne. Första flygande exemplaret 1.01 “Buran” förstördes i en byggnadskollaps 2002, tredje exemplaret 2.01 “Bajkal” färdig till 30-40% restaurerades och visades på på MAKS 2012, exemplar 2.02 och 2.03 demonterades.

Roskosmos offentliggjorde unika arkivbilder för ett par år sen som skildrar uppskjutningsförberedelserna samt uppskjutningen.

För transport av Buran utvecklades An-225 “Mriya”(Dröm, Nato-kod Cossack). An-225 finns i ett exemplar och kan lasta upp till 250 ton, lite förenklat kan man säga att An-225 är en An-124 på steroider. Sista klippet tillståndet för Burja i Bajkonur, i hangar och inte att förväxla med OK-ML1 objekt 0.04 (fullskalemodell för tekniska tester som står utomhus i Bajkonur). Sen finns i Tyskland(Speyer) en fullskalemodell för bla transportflygtester, BTS-002 OK-GLI. Och BTS-001 OK-ML1 finns i Moskva, Gorkijparken. Och det finns ytterligare modeller (bla OK-TVA, OK-TVN, OK-TVI, 8M(kabinfullskalemodell)…und so weiter.

Visst, man satte dit trumbromsar på Fiat 124 och massproducerade den som Vaz/Lada , och kylskåpen var inte “top of the line” …men bygga rymdgrejer var roligare.

Förberedelse samt uppskjutning av Buran 1988

En bild säger mer än 1000 ord, Mriya är ukrainska för dröm.

Filed under: Uncategorized, ,

Luftbro till Armenien

Enligt dutubekanalen “Ryska Försvarsministeriet” transporterades enheter ur 15:e fredsbevarande brigaden söndagen den 15:e november samt måndagen den 16:e november till Armenien, militära flygplatsen Jerebuni.

Transporten i söndags bestod av två An-124 “Condor, första videoklippet, med 10 st stridsfordon BTR-82A med personal (30 pers). I texten står att man landade i Jerevan och sen genomförde översyn och förberedelser, därefter genomförde man en fordonsmarsch på 30 mil till koncentrationsområde kring staden Goris.

Den andra transporten, det andra videoklippet, den 16:e innefattade 18st Il-76 “Candid” samt 2 st An-124 “Condor” med 58 enheter ur 15:e brigaden bestående av stridsfordon(BTR-82), terränglastbilar(bla med släp), tankbilar och grävmaskiner. Personal ingår också. Flygtransporten uppges utföras av Ryska Militära Transportflyget (VKS). I det fjärde videoklippet nämns att 90 stridsfordon och 307 andra fordon/släp ingår i den fredsbevarande styrkan, man ser reportern köra längs en utdragen militärkolonn. Det inslaget är upplagt den 15 november på dutubekanalen tillhörande statliga kanal1 .

I det tredje videoklippet visas de ryska Mig-29 som finns på Jerebuni Airport, de uppges ha eskorterat Il-76:orna. 1995 formerades en rysk flygbas på Jerebuni, idag finns 18 st Mig-29 “Fulcrum” samt attack- och transport-helikoptrar Mi-24 “Hind” och Mi-8 tillhörande 426:e flyggruppen. Dessutom finns flygledningsresurser i form av 700:e luft-transport kontroll centret. Det hela kallas 3624:e luftbasen, enligt ryska wikipedia.

Transporten i söndags den 15:e november.

Transporten i måndags den 16:e, notera radargrupperingen som skymtar förbi mot slutet.

Nyhetsinslag från den statliga televisionen, kanal1.

//fini

Filed under: Uncategorized, , ,

Mäktiga Condorer sväljer både Hindar och annat

Två stycken mäktiga An-124-100 “Condor” från 566:e vtap och 224:e flygande avdelningen ilastar ett antal helikoptrar (både Mi-24 och Mi-8/17), avsedda för de ryska fredsbevarande styrkorna. Inslaget är upplagt av kanalen “Ryska Försvarsministeriet” den 12 november 2020.

Jajamänn, strategiska tunga transportplan i egen regi, det är finfint.

Take-off, An-124 “Ruslan” från Vnukovo, upplagt den 6:e november 2020.

//fini

Filed under: Uncategorized, , ,

Smedens triumf NK12

Man ser att Ryska Federationens Försvarsministerium “dumpat” film på dutube igen, nu om det tunga transportplanet An-22 “Antei” i Tver(flygbasen Migalovo). Ryssarna har enligt ryska wikipedia tre flygande individer (RF-09309, RA-09341 и RA-09342). Ukraina har en flygande individ i kommersiellt bruk med Antonov Airlines.
Annars, tunga transportplan typ An-124 tillhör 566 vtap och 224 flygande avdelningen med 16 resp. 8 st An-124 “Condor” och diverse Il-76:or och annat. Och det ryska bolaget Volga-Dnjepr verkar ha 12 st An-124-100 “Ruslan”

Det roliga med An-22 är att den är utrustad med 4 st turbopropmotorer med motroterande propellrar, NK-12 MA på ca 15.000 hästkrafter/st. NK-12 sitter för övrigt också i Tu-95 “Bear”, Tu-114 “Cleat”, Tu-126 “Moss” och Tu-142 “Bear-F/J”.

Tver nov 2020
An-22 tillhörande Antonov, 16 juli 2020.
Tu-142 under lufttankning, mars 2020

//fini

Filed under: Uncategorized, ,

Televapensystem i Arktis täcker Nordkalotten

Tvzvezda.ru rapporterar om att Nordflottans televapenavdelning i Severmorsk genomförde övningsgruppering på ett gammalt flygfält på Kola-halvön. Televapensystemet som grupperades heter “Murmansk-BN” och arbetar på kortvågsbandet och ska bla kunna förblinda(fördöva) motståndarens kommunikationer.

“Murmansk-BN” tillfördes Nordflottan under 2014. “”The Barents Observer skriver om övningen i artikeln “Russia exercises long-range radio-electronic warfare on Kola”. Och lite längre ned ett inslag om det hela postat på dutube av ryska telekanalen Zvezda.

Och i en artikel från statliga kanal1 Sevastopol, Krim, påtalas dels övningen med televapensystem “Murmansk-BN” men även rykten om ryska televapensystem “Krasucha-4 på den armeniska flygbasen Gjomri, som stör ut drönare från Azerbajdzjan. Artikel har rubriken “Test av ryska televapenkomplex stör ut samband mellan Europa och USA”

Enligt “The Barents Observer” har norra Finland och Nordnorge haft problem med bla GPS-signaler. Enligt mediet är både Krasucha-2″ och “Krasucha-4” operativa i Nordflottan.

“GPS jamming came from Kola, Defense Ministry in Norway confirms”
“Norway request Russia to halt GPS jamming in borderland”

Filed under: Uncategorized, ,