Brezjnev's Blog

Icon

Just another WordPress.com site

Nästa krig i två rubriker

Jag hade en bekant som var bra på fysik och matte, personen hade förmånen att besöka ett stort statliga universitet i Ryska Federationen och insåg omgående att hen var en liten fisk i ett stort akvarium . Med andra ord ni som gått Karlberg kan sluta läsa nu, ni har inte ens varit utanför ert habitat (nää skojar bara).

Vill uppmärksamma följande artikel “Использование роевого интеллекта в решении NP-трудных задач” dvs “Utnyttjandet av svärmintelligens i lösandet av NP-uppgifter“. Artikeln publicerades 2010 av Viktor Kureitjik och Asker Kasjarov.

NP-problem är mattespråk för problem som inte har en given lösning dvs lite populärvetenskapligt kan man lösa dessa med brutal CPU-kraft och lite annat. Men här påvisas att man kan lösa NP-problem med enklare agenter som inte ser helheten men ändå bidrar till helhetens lösande på ett smart sätt. Man kan alltså extrapolera och tänka sig billiga drönarobotar autonomt verkar på slagfältet till en ringa kostnad. Man kan fundera vad 1000 st 10.000kr drönare kan göra för stridseffekten mot en pansarskyttebataljon. Det hela exemplifieras till viss del av det som händer i konflikten Armenien-Azerbajdzjan.
Förvisso styrs ofta drönare av operatörer men tänk autonoma drönar-svärm-kupor i vanliga containers utspridda på godsterminaler, både kombiterminaler och hamnar och i närheten av diverse infrastruktur, militär, civil eller både-och(välj själv).

Noterar att V. Kureitjik publicerat följande 2013 “Framtida informationsteknologier baserade på metoder som inspirerats av naturliga system” (ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ОСНОВЕ МЕТОДОВ, ИНСПИРИРОВАННЫХ ПРИРОДНЫМИ СИСТЕМАМИ)

I summeringe står:
“The new technology of solving the optimization and combinatorial logic problems of an artificial intellect, hybrid and parallel, on graph models based on integrated evolutionary, hivequantum and genetic algorithms is considered. It allows to receive sets of local and optimum solutions and to build heuristic algorithms with polynomial growth rate of amount of operations, depending on volume of entrance data and, partially, to solve a problem of premature convergence.”

Jajamännsan och för att möta den teknologiska utmaningen behövs välutbildade och kreativa människor, tur att Sveriges Pisa-resultat stiger och att de smarta typerna på Lidingövägen tänker fritt och stort och inte bara på sin egen karriär och lönekuvert. Som vanligt planeras det för det senaste konflikten och inte den som kommer.

//fini


Filed under: Uncategorized, , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: