Brezjnev's Blog

Icon

Just another WordPress.com site

Mälardalens VDV utökas med stormregemente

I slutet av mars meddelade TASS att Ryska Federationens försvarsminister Sergej Shojgu informerat att hos 76:e VDV-divisionen i Pskov planeras under 2021 att sätta upp ett stormregemente. Samtidigt meddelade försvarsministern att 56:e VDV-brigaden omvandlas till regemente med baseringsort Feodosia, Krim.

Noterar att man under tid har pratat om en ny typ av VDV-förband modellerat efter helikopterburet infanteri, nedan ett fräscht klipp som visar VDV i Pskov under taktisk luftlandssättningsövning med helikopter i strid mot olagliga beväpnade formeringar. Ser också att 76:e har ett eget BPLA-kompani(BPLA-drönare) som övades i slutet av februari 2021.

I artikel hos TASS:

“Inom ramen för expansionen av de stridande styrkornas förmåga planeras under 2021 att slutföra uppstarten av ett tredje luftlandsättningsstormregemente hos 76:e divisonen i Pskov, i slutet av året omformas 56:e luftlandsättnings-stormbrigaden till 56:e luftlandssättnings-stormeregemente med baseringspunkt Feodosia, “

Försvarsministern meddelade också att VDV:

“…uppnått ny kvalitetsnivå av operativ reaktion på militära säkerhetshot”.

Taktisk helikopterlandsättningsövning med 76:e i Pskov, upplagt 2 april 2021.

Spaning i himlen, februari 2021, utdrag ur nyhetsprogrammet Vesti Pskov.

//fini

Filed under: Uncategorized, , ,

VDV övar bataljonsfällning och tagande av fältflygbas

Tvzvezda har lagt ut ett klipp avseende en taktisk regementsövning hos 76:e i Pskov. Uppgift: tagande av flygbas, rensning av banan samt förbereda och invänta huvudstyrkan i form av ett stormregemente. Första vågen involverade 2 st IL-76:or samt fällning av en handfull BMD-4 stridsfordon. Transporten utfördes av militära transportflygets Il-76:or, enligt artikeln “Striden ur desanternas synvinkel, upptagning VDV-övning i länet Pskov”.

För drygt två veckor sen genomförde VDV en liknande övning på Krim då en förstärkt VDV-bataljon fälldes på halvöns övningsområde Opuk, det hela innefattande 7 st Il-76:or(från transportflyget) som fällde 350 soldater och tre stridsfordon BMD-2K-AU. Lastning genomfördes dolt på morgonen på flygplatsen Kirovskoe, också på Krim. Målområdet övervakades i realtid av spaningsdrönare Orlan-10. I akt och stycke att förhindra tillförsel av fiendens reserver nyttjades transporthelikoptrar, Mi-8AMTSj för att taktiskt landsätta trupper ur stormkompaniet. I den övningen ingick också ett landstigningsmoment med tillförsel av VDV-styrkor över havet. Uppgifterna från Försvarsministeriets hemsida.

Noterar även att marininfanteriet tillhörande Baltisk Flottan och Nordflottan övat fällning av underrättelseenheter från helikopter, Stilla-havs-flottan har också övat fällning av marininfanteri.

Utlagt av Försvarsministeriet 31 mars, två IL-76:or utgör första vågen.

Fällning av VDV-bataljon på Krim, 16-19 mars 2021.

Övning av storm – och underrättelse-enheter tillhörande Baltiska Flottans marininfanteri, februari 2021,

Marininfanterister(razvedtjiki) nånstans i Murmansk län efter debuten, 3:e april 2021

Fällning av 300 marininfanterister tillhörande Stilla-havs-flottan.

//fini

Filed under: Uncategorized,

UTM-80M och USSO ute hos NBC-skyddstrupperna

Noterar att NBC-skyddstrupperna har tillförts ny saneringsmaterial för snabbare sanering av människor och fordon, tex UTM-80M, Universell TermokompressorMaskin, som kan sanera större fordon/objekt som strategiska robotfordon. UTM-80M är en något militariserad “deajser”, som finns på civila flygplatser. USSO är en terränggående rullflaksväxlare med en Universell Station för Special-sanering av både utrustning och personal. Besättning 3 man och grupperingstid 60 minuter.

Man kan se att man i Ryska Federationen tar NBC-sanering och skydd mot NBC på största allvar. NBC-skyddstrupperna är organiserade i fem stycken mobila brigader samt ett tiotal regementen och 282:a övningscentret nära Vologda och 27:e vetenskapscentret i Moskva tillhörande försvarsministeriet .

Gruppering av USSO, systemet är under serieleverans.

UTM-80M vid övning hos de strategiska rakettrupperna 2019.

Nedan, utbildningskontroll av NBC-skyddstrupperna i Saratov-regionen under oktober 2020. Notera gärna TDA-3-maskinerna, TermoDimApparatur, används för att medelst aerosoldimma dölja/vilseleda stora grejer för drönare, robotar och annan otrevlig apparatur.

//fini

Filed under: Uncategorized, , ,