Brezjnev's Blog

Icon

Just another WordPress.com site

UTM-80M och USSO ute hos NBC-skyddstrupperna

Noterar att NBC-skyddstrupperna har tillförts ny saneringsmaterial för snabbare sanering av människor och fordon, tex UTM-80M, Universell TermokompressorMaskin, som kan sanera större fordon/objekt som strategiska robotfordon. UTM-80M är en något militariserad “deajser”, som finns på civila flygplatser. USSO är en terränggående rullflaksväxlare med en Universell Station för Special-sanering av både utrustning och personal. Besättning 3 man och grupperingstid 60 minuter.

Man kan se att man i Ryska Federationen tar NBC-sanering och skydd mot NBC på största allvar. NBC-skyddstrupperna är organiserade i fem stycken mobila brigader samt ett tiotal regementen och 282:a övningscentret nära Vologda och 27:e vetenskapscentret i Moskva tillhörande försvarsministeriet .

Gruppering av USSO, systemet är under serieleverans.

UTM-80M vid övning hos de strategiska rakettrupperna 2019.

Nedan, utbildningskontroll av NBC-skyddstrupperna i Saratov-regionen under oktober 2020. Notera gärna TDA-3-maskinerna, TermoDimApparatur, används för att medelst aerosoldimma dölja/vilseleda stora grejer för drönare, robotar och annan otrevlig apparatur.

//fini

Filed under: Uncategorized, , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: