Brezjnev's Blog

Icon

Just another WordPress.com site

KIK “Marsjalk Krylov” till sjöss vid robotövning i Stilla Havet

Noterar ett klipp från telekanal Zvezda lagts upp idag den 21 juni, som kommer från en samövning av Stillahavsflottan(TOF). Rubriken lyder “Fartyg från TOF på övning övade förintande av motståndarens hangarfartygs-grupper”.

Övningen uppges involvera 20 st örlogsfartyg, ubåtar och bevakningsfartyg. RT har också klipp från övningen, och en kul grej är att i två av deras klipp skymtar “Marsjalk Krylov” (bordnummer 331) förbi; ett KIK-fartyg för inmätning, telemetri, övervakning och signalspaning. Och statliga kanal1 betecknar i sitt nyhetsprogram övningen som en av de större sen sovjtettiden, flaggskeppet under övningen är stora robotkryssaren Varjag och man visar mycket kort Marsjalk Krylov och benämner det som ledningsfartyg. Hallåan säger också att med på övningen är jagaren “Admiral Pantelejev” med hyperljudsroboten “Kinsjal” ombord.

Krylov genomgick remont mellan 2014 och 2018 och är kraftigt elektroniskt bestyckad med allt från radarstationer till kommunikationsutrustning och känns igen på en stora radomen bakom bryggan och en mindre radom “neråt häcken”. Fartyget kom i tjänst 1990 och har 339 mans besättning och en autonomitet på ca 120 dygn. Marsjalken är den enda kvar av åtta byggda sovjetiska KIK:ar. Fartyget byggdes på Admiralitetsvarvet i Leningrad och beställaren var huvudstyrelsen för kosmiska medel, GUKS, dvs del nuvarande Rymd-luft-styrkorna.

Huvuduppgiften är: för det första att följa och övervaka test och utprovning av nya kosmiska robotkomplex (kosmiska apparater, kryssningsrobotar, ICBM, robot-bärare, raketsteg m.m). För det andra följa raketuppskutningar och genomföra militär jour i Rymd-luft-truppernas regi (spana, rädda och evakuera besättning och kosmiska apparater/objekt efter landning i vatten). För det tredje upptäcka fartyg, ubåtar och flygplan. För det fjärde länka vidare alla typer av information samt övervaka kommunikation med kosmonauter.

Nyheterna på kanal1 upplagt 13 juni 2021, betecknar flottövningen i Stilla Havet som den större där, sen sovjettiden. Marsjalken ca 0:25-0:27.
Inslag om robotövningen med Stillhavsflottan från 21 juni, men ingen Marsjalk men däremot lyfter Björnligan på slutet..
Popversionen från RT om övningen från 18 juni, men en snygg fly-by av Marsjalk Krylov ca 1:00 in i klippet.
Marsjalken skymtar bla förbi ca 0:18 in i klippet från 10 juni 2021.

//fini

Filed under: Uncategorized, ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: