Brezjnev's Blog

Icon

Just another WordPress.com site

Innovationsklimatet är irrelevant

Jag passade på och försökte läsa följande artikel ”Tillbaka till framtiden – Rysslands nationella säkerhetsstrategi 2021” på KKRVA skriven av Vendil Pallin och Gudrun Persson.

Och jag hinner inte komma långt innan jag funderar över om det ens är mödan värt att läsa hela texten. Det avsnitt som gör mig avtänd är formuleringar avseende centralstyrning och innovationsklimat. Även den taskiga referensen till Hollywood i form av rubriken är också opassande.

”Återigen är också synen att statlig styrning ska vara central för att stimulera teknologisk utveckling och innovationsklimatet. Inte heller detta är nyheter utan målsättningar som länge funnits och som tycks svåra att uppnå utom inom avgränsade teknologiområden och främst inom militär forskning och utveckling.”

Och sen kommer:

“Ryssland har en stark grundforskning och en välutbildad befolkning, men innovationsklimatet kommer att vara svårt, för att inte säga omöjligt, att förändra utan ekonomiska reformer. Och ekonomiska reformer tycks inte vara på väg. Än mindre politiska sådana.”

Jag upplever att artikelförfattarna med lätt dold antipati anser att centralstyrning är av ondo både för tekniken och innovationsklimatet. Grejen är den att Moskvastaten har alltid varit centralstyrd och har tack vare högeffektiv politisk styrning kunnat genomföra militära och tekniska reformer som länder i Väst bara kunnat drömma om. Peter den Store genomförde reformer av Ryssland som gjorde att man kunde piska en av stormakterna i dåtidens Europa, nämligen Sverige. Man införde handeldvapen och organisering i kompani och regementen. Man tar in experter på skeppsbyggnation och utmanar Sveriges Mare Nostrum. Men det kan göras tack vare självhärskardömet och en centraliserad ledning.

Josef Stalins arvtagaren som ledare för nygamla Moskvastatens genomför brutalt femårsplanerna från 1929 och framåt, bl.a. med stora satsningartung industri. Man tvångs-kollektiviserar jordbruket. Kommandoekonomi och planering(GOSPLAN). Med kraftigt eko från Peter den Stores reformer. Enligt Stalin har man bara en kortar tid på sig att ta det för att undvika kollaps. Och mycket riktigt Operation Barbarossa startar 22 juni 1941. Under stora umbäranden evakuerar man tung industri framför den framryckande faschistiska (nationalsocialistiska) ockupanterna. Sen slår man tyskarna i deras eget spel och dessutom med flygplan och stridsvagnar som injagar skräck i Wehrmacht. Och 1945 står Röda Armén i Berlin, mitt i Europa.

Ryssland har alltid reformerats (revolutionerats) från ovan, det folket i Kreml under Vladimir Putin gör är i enlighet med god gammal tradition från Moskvastaten, mobilisering av samhällets resurser under enhetlig ledning mot hotet från Väst och Kina.

Och sen några ord om innovationsklimatet. För ett litet socialliberalt eller liberalsocialt land som Sverige, med stark beroende av utrikes export, är innovationsklimat avgörande. Sverige ligger högt i den rankingen. Men man kan inte enbart känna andra genom sig själv. Ska man analysera Moskvastaten och dess strategidokument måste man kunna lyfta sig ur Svedala och landa nånstans i Moskva-området. Det går inte bara att se till sina egna förtjänster.

Ryssland har rent historiskt hämtat expertis och kompetens utifrån, sen har man gjort allt för att med egen kompetens bygga det man kan. Vidare speciellt under Sovjettiden och med linje X sysslat med industrispionage. Man har aldrig behövt oroa sig för innovationsklimatet. Man har trots ”dåligt innovationsklimat” hållit Väst stången militärt sen slutet av 1500-talet. Basta!
Sen hade ett bättre innovationsklimat kanske varit bra. Men varför slösa talang på innovationer som inte hjälper huvudmålet, Moskvastatens överlevnad och bröd åt folket.

Moskvastaten och dess arvtagare är centralstyrda, både avseende ekonomi och teknologi. Men man kan konstatera att Operation Bagration som inleds 22 juni 1944 krossar tyska armégrupp Center och befriar Vitryssland (värt att notera i dessa dagar) samt ”befriar” stora delar av Polen. När operationen är slut har Röda Armén framgångsrikt nyttjat Tuchatjeviskijs idéer om det djupa strategiska angreppet. Där man med kombinerade styrkor(lyft, flyg, mark) slår på djupet av motståndarens gruppering (mot logistik och ledning). Dessutom nyttjar man strategisk och taktisk vilseledning till fullo, maskirovka.

Underskatta aldrig Moskvastatens förmåga, och överskatta den inte heller. Var realistisk. Men släng inte på Svedala på Moskvastaten, det stinker.

Jag får se om jag ids läsa resten av texten, jag hade förväntat mig mer av välbetalda herrar och damer i Mittens Rike, den humanitär stormakten. Var är bärsen! Var är flintasteken!


//Tjingeling Snöjungfrun

Filed under: Uncategorized

Kalle och den ryska kyssen

Jag passade på att läsa Carl Bildts reflektioner över den essä som Vladmir Vladimirovitj Putin publicerade nyligen. Putins essä finns på engelska på sajten nationalinterest.org, och har rubriken ”Vladimir Putin: The Real Lessons of the 75th Anniversity of World War II.

Det är med viss trötthet som jag ser att Carl Bildt inledningsvis reducerar Ryssland till ”storrysk ambition” och ”storrysk imperietradition”. Sen kryddar Carl Bildt anrättningen med lite vikingar och mongoler, fast han vågar inte säga tartaroket rakt ut men det ligger missvisande i luften. Men en intressant formuleringen är följande:

”Men att gripa långt tillbaka i historien, vrida den lite så att den passar, och försöka att ifrågasätta de nationer som historien successivt format är knappast särskilt vare sig hederligt eller konstruktivt. ”

Och nyckelordet i den kloka harangen är ”nationer som historien successivt format”, och till dessa nationer hör Moskvastaten. Och ironiskt är det just det som Carl Bildt ifrågasätter med svepande ordalag. Men framförallt förminskar han den prestation som Moskvastaten lyckats med sen dess tillkomst i slutet av 1400-talet. Av nån anledning skriver Carl Bildt:

”Med all sannolikhet kommer Kreml att försöka att uppnå det som Putin eftersträvar med politiska och ekonomiska medel. Det är ju inte svårt att se att man försökt under ett par decennier, men det är samtidigt lätt att se inte bara att man misslyckats, utan att detta varit från rysk utgångspunkt kontraproduktivt. ”

För det första tänker jag på ordspråket “över Moskva Kreml, över Kreml himlen”. För det andra har arbetet med att upprätthålla arvtagaren till Moskvastaten varken ”misslyckats” eller varit ”kontraproduktivt”. Man existerar fortfarande. Man konsoliderar. Inte ett steg tillbaka.

Jeltsinårens era av förnedring och utländsk intervention är förbi. Ingen ryss vill ha tillbaka åren med Jeltsin, chockterapin som utländska experter sa så fint. Och den i Väst så omhuldade Gorbatjov ogillas av ryssarna. Trots att Gorbatjovs intention inte var Sovjetunionens upplösning utan omdaning och öppenhet, perestrojka och glasnost. Men i och med militärkuppen blev det annorlunda.

Återigen Moskvastatens garant är och har alltid varit militär styrka och förmåga dvs nationell säkerhet genom överlägsen eldkraft. Fundamentet för Ryska Federationen är ”nationell säkerhet”.

Jag kommer att tänka på Mauno Koivisto, en av Finlands f.d. presidenter:

Samtidigt är det svårt att föreställa sig att Ryssland skulle kunna bli hemort för en hedonism där målet är att skapa ett system som strävar efter största möjliga vinst för medborgarna.”
”Den ryska idén-min syn på Rysslands historia”, s.251

Ryssland är ett annat Europa. Västromerska riket eller Östromerska riket spelar fortfarande roll. Likaväl som slavisk eller inte slavisk.

Ja och så kyssen. Den är liksom Ryssland lite oklart. Antingen kommer den med kärlek och glädje eller så är det judaskyssen med förräderi och mörker.

Och är det något Moskvastaten lärt sig genom århundraden är att en västliga kyrkan inte är att lita på. I en strid ström har litauer, polacker, fransmän, svenskar, tyskar m.fl. klampat och trampat österut på den stora europeiska centralslätten. Och varje gång har Moskvastaten överlevt och expanderat allteftersom till världens största land.

//snöjungfrun

Filed under: Uncategorized

Defaitistens dagbok, en sommarkväll

Kära Dagbok,

Ja, vad har hänt sen sist. Marinchefen har gått ut och sagt att politikerna ansett att Göteborgs hamn är viktig och därför finns pengar för att återupprätta det sen 17 år nedlagda amfibieregementet. Missförstå mig nu inte, kära Dagbok, det är sannerligen trevliga nyheter.

Men, kära Dagbok, om nu hamnstaden Göteborg är viktig är inte alla större svenska hamnstäder viktiga? En större hamn finns där inte för inte, den finns av en anledning. Egentligen kära Dagbok, med tanke på marinchefens uttalande om ryskt hot, ska jag vara rädd för att Ivan Green och Pjotr Morgunov anländer till min större hamnstad lagom till fredagsbärsen och flintasteken? För isåfall saknas ett antal amfibieregementen i flera viktiga hamnstäder, och leveranstiden är lång.

För det är ju som så att politikern enligt SOU 2007:58 har föreslogs följande angående hamnar:

Göteborgs hamn i samarbete med Varberg och Uddevalla som strategisk hamn.
Gävle som strategisk energi- och container-hamn.
Luleå och Sundsvall som strategiska industrihamnar.
Kapellskär,Trelleborg – strategisk brohamn.
Norrköping – strategisk energi- och industri-hamn.
Trelleborg – strategisk brohamn.
Malmö – strategisk energi- och bro-hamn.
Helsingborg strategisk bro- och container-hamn.
Karlshamn tillsammans med Karlskrona – strategisk industri-, bro- och industri-hamn.

Sen kära dagbok tillkommer väsentliga hamnar som Ystad, Halmstad, Oskarshamn, Umeå, Vänerhamn för lokala transportbehov och export. Sen finns ytterligare en kategori hamnar som anges som skulle kunna vara strategiska som t.ex. Piteå– och Skellefteå-hamn.

Ja kära Dagbok det är inte lätt att vara makthavare. Men vad händer om man upprättar nån form av vettigt försvar av större hamnstäder d.v.s. ca 10-20 amfibieregementen. Flyttar man bara inte på problemet?

Hamnstäder kräver transporter och energi i form av järnväg och lastbil samt elkraft. Blir det inte så att en motståndare flyttar fokus från hamn till kommunikationer och transmissionsnät. Då blir ju alla delar i dessa nät tusentals objekt att vaka och värna.

Men kära Dagbok, här har jag fullt förtroende för de höga herrarna och damerna med onödigt höga månadslöner att det redan tänkt på detta. Och att det snart poppar upp hundratals hemvärns- och lokalförsvars-enheter som skyddar dessa objekt. För utan det, blir amfibieregementen i större hamnar helt bortkastat. För vad ska man med en hamn till om järnväg och energiförsörjning inte fungerar.

Tack för idag kära Dagbok och God Natt.

P.S

Driftvärnet ute på alla industrier och myndigheter kommer nog igång snart. Det är jag nästan helt säker på. Det blir Sveriges största krigsförband. Och pengarna tas från Sidas budget. Klappat och klart.

D.S

Filed under: Uncategorized

Dags att vakna nu, även Bill och Bull.

Jag upphör aldrig att förvånas över de höga herrarna och damerna i Stockholm. Ideligen hittar det på en massa förtret för folk ute i provinserna i allmänhet och för Sverige i synnerhet. Är det inte pumplagen eller inköp av föråldrade luftvärnsystem så bråkar man i Riksdagen om vem som ska toppstyra nationen. Ett Rike som ligger för fäfot sen minst tjugo år. Ett Rike vars kraftförsörjning försummas och där det viktiga skogsbruket ses som en belastning och där gruvor inte kan startas för då bråkar miljöskadepartiet. Rikets ekonomi och säkerhet skadas av ren och skär oförståelse och okunskap och maktkamp. Det verkar som hela Sverige kretsar i kring ett svart hål av inkompetens, vilket inte förvånar då effekterna av reduceringen av tjänstemanna-ansvaret och tjänstefel sen länge förlamat administrationen. Sverige har kommit en lång väg från Axel Oxenstierna och att land ska med lag byggas. Och framförallt det gamla ordspråket att vill du ha fred rusta för krig, tycks vara nått som gäller andra men inte oss.

Okej, jag tar i men jag blir trött och less när tex marinchefen går ut och beskriver Ryssland som ett hot och beskriver utvecklingen i östra Ukraina och på Krim som oacceptabel. Denna totala oförståelse för Rysslands historia och bristen på insikt om fundamentet för Ryska Federationen stavas “nationell säkerhet” är frapperande. Det dags att de höga herrarna och damerna i Stockholm att sluta slicka varandras karriärer och andra mindre ädla kroppsdelar. Det är allvar nu, dags att vakna.


Finnarna hade stake nog att bjuda in sin granne till samtal, medan Sverige sätter sig på höga hästar och spelar svårfångad. Vi nordbor har en unik position att nå Ryssland, men jag misstänker att folket i Stockholm tror att dom bor i Milano, eller åtminstone Bryssel. Och att Cappuccino är bättre än kokkaffe, och att rödvin är bättre än brännvin. Men surprise!! Sverige ligger där det ligger och Ryssland ligger där det alltid legat.

En kuggfråga, hur många ryssar stupade i Andra Världskriget? ;
Enligt rysk historieskrivning förlorade man totalt 27 miljoner människor. Och rent historiskt har Ryssland invaderats av litauer, polacker, svenskar, tyskar, fransmän, mongoler mfl. Fundamentet för Ryssland är “nationell säkerhet“. Hur svårt ska det va!!

I Ryssland äcklas man över dubbelmoralen i Väst, och då går det inte att svepande tala om hotet från Ryssland.

Och sen kan man alltid fundera över inskriptionen över Kungsporten på Suomenlinna, nått i stil med stå här på egen botten och lita icke på främmande hjälp.” Mannerheim kan berätta hur det gick.

Ryssland är ett annat Europa.

“Slavisk himmel”

Filed under: Uncategorized

Svanar omgrupperade till operativ flygbas DYR västra

Kan vara värt att notera att delar av kärnvapentriaden i form av en rote strategiska robotbärare Tu-160 “Black Jack” omgrupperat från Saratov oblast till den operativa flygbasen Anadyr Västra. I området finns/fanns kärnvapenlagret Portal från Kalla kriget.

Tvzvezda-artikeln har artikeln “Tu-160 har genomfört 7-timmars förflyttning från Saratov oblast till Anadyr” (publicerad kl. 03.00 9 juli 2021). Det hela är en del av en pågående flyg-taktisk övning för Fjärrflyget, i övningen ingår även Tu-95 “Bear” och IL-78 “Midas”. Och syftet är att träna ombasering av flygande teknik till operativa flygbaser samt träna lufttankning och bekämpa markmål med mera.

I tvzvezda-artikeln “Strategiska robotbärare återvänder till Saratov-området från Tjukotsk” (publicerad kl.1416 9 juli 2021) beskrivs att två ekipage Tu-160 genomfört en flygning på 800 mil inkluderat lufttankning. Färden gick över Norra Ishavs-Oceanen, Öst-Sibiriska Havet samt Kara-havet.

Den flyg-taktiska övningen enligt tvzvezda handleds av fjärrflygets general-löjtnant Sergej Kobylasja och påbörjades den sjätte juli 2021 och innefattar strategiska robotbärare som Tu-160 “Black Jack” och Tu-95 “Bear”, klippet längst ned.

Omgruppering från Saratov till Anadyr.

Lufttankning vid omgruppering tillbaks till Saratov från Anadyr.

Övningen påbörjas, publicerat 6 juli 2021.

//fini

Filed under: Uncategorized, , ,

K-329 “Belgorod” has left the building

Noterar att det stimmas lite bland möparna om K-329 Belgorod och undervattensdrönaren Poseidon/Status-6; Belgorod sjösattes i april 2019 men genomgår nu fabriksgångtester till sjöss för att sedan påbörja statliga tester, så att säga. Enligt sajten deepstorm.ru kommer spetsnaz-ubåten “Belgorod” att levereras till kund i slutet av 2021.

Belgorod sjösatt, inslag från 5 april 2019 Rossija1, lite kort om Poseidon.
Nyhetsinslag, från Mir Belogorja, från sjösättningen av Belgorod 24 april 2019.
Inslag om sjösättningen 2019 från Kanal1 och undervattensdrönaren Poseidon.
Belgorod går till sjöss, upplagt 6 juli 2021 på möp-kanalen Aleksandr Aivanengo.
Inslag om att testerna som påbörjats är färdiga till september, upplagt 26 juni 2021.
Från en annan möp-kanal om att K-329 gått till sjöss för tester.

//fini

Filed under: Uncategorized, ,

Lift-off Plesetsk 25 juni kl 22:50 Msk-tid, Kosmos-2550, Pion-NKS och Liana

Försvarsministeriets kanal har lagt upp följande klipp på starten av bärraketen “Sojuz-2.1b” med den militära spaningssatelliten Kosmos-2550. Enligt lenta.ru som citerar bloggaren bmpd (livejournal) är satelliten utrustad med Pion-NKS (aktiv spaningsradar, indeks 14F139) samt komplex för marin spaning och målutpekning Liana (indeks 14K159).

Satelliten kommer att komplettera 4 stycken passiva radiospaningssateliter Lotos-S1 (indeks 14F145), Enligt lent.ru förväntas ytterligare en satellit med aktiv spaningsradar att sändas upp. Omloppsbanan ligger på 50 mil. Enligt artikel på Izvestija kommer satelliten att mata information till robotsystem som Kinsjal och Tsirkon. Det tidigare sovjetiska systemet, Legend, från 1970-talet upphörde att fungera i början av 2000-talet.

Kommer osökt att tänka på de civila fjärrsonderinsgssatelliterna Resurs-P (1-3), uppskickade 2013-2016.

Ryssland har släppt iväg första “aktiva” radarlokaliserings Liana. Artikel lenta.ru 29 juni 2021.

Artikel om sovjetiska målutpekningssystemet Legenda men även Liana, Izvestija.ru 6 mars 2021.

Start av Sojuz-2.1b med Kosmos 2550 från Plsetsk, upplagt 26 juni 2021.
Kosmisk apparat D33 REsurs-P, upplagt 9 maj 2014.

Visning av första elektrooptiska testfotona från Resurs-P.

//fini

Filed under: Uncategorized, , ,