Brezjnev's Blog

Icon

Just another WordPress.com site

Svanar omgrupperade till operativ flygbas DYR västra

Kan vara värt att notera att delar av kärnvapentriaden i form av en rote strategiska robotbärare Tu-160 “Black Jack” omgrupperat från Saratov oblast till den operativa flygbasen Anadyr Västra. I området finns/fanns kärnvapenlagret Portal från Kalla kriget.

Tvzvezda-artikeln har artikeln “Tu-160 har genomfört 7-timmars förflyttning från Saratov oblast till Anadyr” (publicerad kl. 03.00 9 juli 2021). Det hela är en del av en pågående flyg-taktisk övning för Fjärrflyget, i övningen ingår även Tu-95 “Bear” och IL-78 “Midas”. Och syftet är att träna ombasering av flygande teknik till operativa flygbaser samt träna lufttankning och bekämpa markmål med mera.

I tvzvezda-artikeln “Strategiska robotbärare återvänder till Saratov-området från Tjukotsk” (publicerad kl.1416 9 juli 2021) beskrivs att två ekipage Tu-160 genomfört en flygning på 800 mil inkluderat lufttankning. Färden gick över Norra Ishavs-Oceanen, Öst-Sibiriska Havet samt Kara-havet.

Den flyg-taktiska övningen enligt tvzvezda handleds av fjärrflygets general-löjtnant Sergej Kobylasja och påbörjades den sjätte juli 2021 och innefattar strategiska robotbärare som Tu-160 “Black Jack” och Tu-95 “Bear”, klippet längst ned.

Omgruppering från Saratov till Anadyr.

Lufttankning vid omgruppering tillbaks till Saratov från Anadyr.

Övningen påbörjas, publicerat 6 juli 2021.

//fini

Filed under: Uncategorized, , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: