Brezjnev's Blog

Icon

Just another WordPress.com site

Defaitistens dagbok, en sommarkväll

Kära Dagbok,

Ja, vad har hänt sen sist. Marinchefen har gått ut och sagt att politikerna ansett att Göteborgs hamn är viktig och därför finns pengar för att återupprätta det sen 17 år nedlagda amfibieregementet. Missförstå mig nu inte, kära Dagbok, det är sannerligen trevliga nyheter.

Men, kära Dagbok, om nu hamnstaden Göteborg är viktig är inte alla större svenska hamnstäder viktiga? En större hamn finns där inte för inte, den finns av en anledning. Egentligen kära Dagbok, med tanke på marinchefens uttalande om ryskt hot, ska jag vara rädd för att Ivan Green och Pjotr Morgunov anländer till min större hamnstad lagom till fredagsbärsen och flintasteken? För isåfall saknas ett antal amfibieregementen i flera viktiga hamnstäder, och leveranstiden är lång.

För det är ju som så att politikern enligt SOU 2007:58 har föreslogs följande angående hamnar:

Göteborgs hamn i samarbete med Varberg och Uddevalla som strategisk hamn.
Gävle som strategisk energi- och container-hamn.
Luleå och Sundsvall som strategiska industrihamnar.
Kapellskär,Trelleborg – strategisk brohamn.
Norrköping – strategisk energi- och industri-hamn.
Trelleborg – strategisk brohamn.
Malmö – strategisk energi- och bro-hamn.
Helsingborg strategisk bro- och container-hamn.
Karlshamn tillsammans med Karlskrona – strategisk industri-, bro- och industri-hamn.

Sen kära dagbok tillkommer väsentliga hamnar som Ystad, Halmstad, Oskarshamn, Umeå, Vänerhamn för lokala transportbehov och export. Sen finns ytterligare en kategori hamnar som anges som skulle kunna vara strategiska som t.ex. Piteå– och Skellefteå-hamn.

Ja kära Dagbok det är inte lätt att vara makthavare. Men vad händer om man upprättar nån form av vettigt försvar av större hamnstäder d.v.s. ca 10-20 amfibieregementen. Flyttar man bara inte på problemet?

Hamnstäder kräver transporter och energi i form av järnväg och lastbil samt elkraft. Blir det inte så att en motståndare flyttar fokus från hamn till kommunikationer och transmissionsnät. Då blir ju alla delar i dessa nät tusentals objekt att vaka och värna.

Men kära Dagbok, här har jag fullt förtroende för de höga herrarna och damerna med onödigt höga månadslöner att det redan tänkt på detta. Och att det snart poppar upp hundratals hemvärns- och lokalförsvars-enheter som skyddar dessa objekt. För utan det, blir amfibieregementen i större hamnar helt bortkastat. För vad ska man med en hamn till om järnväg och energiförsörjning inte fungerar.

Tack för idag kära Dagbok och God Natt.

P.S

Driftvärnet ute på alla industrier och myndigheter kommer nog igång snart. Det är jag nästan helt säker på. Det blir Sveriges största krigsförband. Och pengarna tas från Sidas budget. Klappat och klart.

D.S

Filed under: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: