Brezjnev's Blog

Icon

Just another WordPress.com site

Innovationsklimatet är irrelevant

Jag passade på och försökte läsa följande artikel ”Tillbaka till framtiden – Rysslands nationella säkerhetsstrategi 2021” på KKRVA skriven av Vendil Pallin och Gudrun Persson.

Och jag hinner inte komma långt innan jag funderar över om det ens är mödan värt att läsa hela texten. Det avsnitt som gör mig avtänd är formuleringar avseende centralstyrning och innovationsklimat. Även den taskiga referensen till Hollywood i form av rubriken är också opassande.

”Återigen är också synen att statlig styrning ska vara central för att stimulera teknologisk utveckling och innovationsklimatet. Inte heller detta är nyheter utan målsättningar som länge funnits och som tycks svåra att uppnå utom inom avgränsade teknologiområden och främst inom militär forskning och utveckling.”

Och sen kommer:

“Ryssland har en stark grundforskning och en välutbildad befolkning, men innovationsklimatet kommer att vara svårt, för att inte säga omöjligt, att förändra utan ekonomiska reformer. Och ekonomiska reformer tycks inte vara på väg. Än mindre politiska sådana.”

Jag upplever att artikelförfattarna med lätt dold antipati anser att centralstyrning är av ondo både för tekniken och innovationsklimatet. Grejen är den att Moskvastaten har alltid varit centralstyrd och har tack vare högeffektiv politisk styrning kunnat genomföra militära och tekniska reformer som länder i Väst bara kunnat drömma om. Peter den Store genomförde reformer av Ryssland som gjorde att man kunde piska en av stormakterna i dåtidens Europa, nämligen Sverige. Man införde handeldvapen och organisering i kompani och regementen. Man tar in experter på skeppsbyggnation och utmanar Sveriges Mare Nostrum. Men det kan göras tack vare självhärskardömet och en centraliserad ledning.

Josef Stalins arvtagaren som ledare för nygamla Moskvastatens genomför brutalt femårsplanerna från 1929 och framåt, bl.a. med stora satsningartung industri. Man tvångs-kollektiviserar jordbruket. Kommandoekonomi och planering(GOSPLAN). Med kraftigt eko från Peter den Stores reformer. Enligt Stalin har man bara en kortar tid på sig att ta det för att undvika kollaps. Och mycket riktigt Operation Barbarossa startar 22 juni 1941. Under stora umbäranden evakuerar man tung industri framför den framryckande faschistiska (nationalsocialistiska) ockupanterna. Sen slår man tyskarna i deras eget spel och dessutom med flygplan och stridsvagnar som injagar skräck i Wehrmacht. Och 1945 står Röda Armén i Berlin, mitt i Europa.

Ryssland har alltid reformerats (revolutionerats) från ovan, det folket i Kreml under Vladimir Putin gör är i enlighet med god gammal tradition från Moskvastaten, mobilisering av samhällets resurser under enhetlig ledning mot hotet från Väst och Kina.

Och sen några ord om innovationsklimatet. För ett litet socialliberalt eller liberalsocialt land som Sverige, med stark beroende av utrikes export, är innovationsklimat avgörande. Sverige ligger högt i den rankingen. Men man kan inte enbart känna andra genom sig själv. Ska man analysera Moskvastaten och dess strategidokument måste man kunna lyfta sig ur Svedala och landa nånstans i Moskva-området. Det går inte bara att se till sina egna förtjänster.

Ryssland har rent historiskt hämtat expertis och kompetens utifrån, sen har man gjort allt för att med egen kompetens bygga det man kan. Vidare speciellt under Sovjettiden och med linje X sysslat med industrispionage. Man har aldrig behövt oroa sig för innovationsklimatet. Man har trots ”dåligt innovationsklimat” hållit Väst stången militärt sen slutet av 1500-talet. Basta!
Sen hade ett bättre innovationsklimat kanske varit bra. Men varför slösa talang på innovationer som inte hjälper huvudmålet, Moskvastatens överlevnad och bröd åt folket.

Moskvastaten och dess arvtagare är centralstyrda, både avseende ekonomi och teknologi. Men man kan konstatera att Operation Bagration som inleds 22 juni 1944 krossar tyska armégrupp Center och befriar Vitryssland (värt att notera i dessa dagar) samt ”befriar” stora delar av Polen. När operationen är slut har Röda Armén framgångsrikt nyttjat Tuchatjeviskijs idéer om det djupa strategiska angreppet. Där man med kombinerade styrkor(lyft, flyg, mark) slår på djupet av motståndarens gruppering (mot logistik och ledning). Dessutom nyttjar man strategisk och taktisk vilseledning till fullo, maskirovka.

Underskatta aldrig Moskvastatens förmåga, och överskatta den inte heller. Var realistisk. Men släng inte på Svedala på Moskvastaten, det stinker.

Jag får se om jag ids läsa resten av texten, jag hade förväntat mig mer av välbetalda herrar och damer i Mittens Rike, den humanitär stormakten. Var är bärsen! Var är flintasteken!


//Tjingeling Snöjungfrun

Filed under: Uncategorized

4 Responses

 1. Roger Klang says:

  Ni hade inte någon aning om skillnaden mellan Taktisk maskirovka och strategisk maskirovka var innan ni läste min bok nyligen. Tuchatjevisjkij? Ingen känd här.

 2. Roger Klang says:

  Jag är inte typen som går omkring och hatar ryssar. Men jag är typen som blinkar och ler åt en rysk soldat när jag pekar en kulspruta mot hans torso på några meters avstånd. Taggar han inte ner så riskerar han att få en kulkärve i bröstet. Och Bill och Bull har nog med problem på hemmaplan. Vi ses!

  • brezjnev says:

   Det är bättre att vara bjussig med spriten och sen vid lämpligt tillfälle sno livrem och marschkängor. Svårt att framrycka barfota och samtidigt hålla uppe brallorna.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: