Brezjnev's Blog

Icon

Just another WordPress.com site

Ledningsövning med 1:a Gardespansararmén

Förutom sedvanlig stridsträning av 1:a Pansararmén påbörjas ledningsövning.

Ryska Federationens Försvarsministerium meddelade idag på sin hemsida den 17e januari att en ledningsövning på territoriet tillhörande fem ryska objekt påbörjas. Övningen leds av personal från 1:a Gardespansararmén tillhörande Västra Militärområdet. Pansararméns stab är lokaliserad till Moskva.

Antalet övningsdeltagare är 800 samt ca 300 enheter teknik/fordon/stationer tillhörande Västra Militärområdets Pansarformeringar. Ledningsövningen innefattar moderna sambandssystem som ledningskomplex “Redut-2US”, ledningsfordon som R-166 “Artek” och P-260, radiolänkstationer P-419L1 samt R-419MP “Andromeda-D”, antennmoduler R-431-AM samt radiostationer R-149AKSj och satellitkommunikationsutrustning “Belozer”.

I övningen deltar stationära kommunikationspunkter tillhörande grupper, formeringar och militära avdelningar samt fältgrupperade kommunikationspunkter. Officerare kommer att lösa uppgifter avseende ledning av trupper genom ett nätverk av skyddad kommunikation på öppna, stängda samt satellit-kanaler.

Noterar att 1:a Gardespansararmén mellan 1945-1993 var en del av de sovjetiska stridskrafterna I Östtyskland. Formeringen upplöstes i slutet av 1990-talet men återuppställdes 2014-15.

Samband klart!, program ur serien “Våennaja Prijåmka” från 2019.

//fini

Filed under: Uncategorized, ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: