Brezjnev's Blog

Icon

Just another WordPress.com site

Östslavisk gambit och motgambit

Det är alltid intressant att höra olika uppfattningar om skeenden och processer, men jag blir lätt oroad över herr Hällstens tyckanden och låtanden i svensk morgonteve. Det förefaller mig som om herr inte greppar historia och kulturhistoria vid förståelsen att språk och tanke inte är logiskt utan sociologiskt. Man kan inte i ena andetaget säga att arresteringen av den “lilla björn” är bra för Ukraina för att i nästa andetag påstå att Moskvas språkbruk om en viss politisk ideologis historia i östra Europa är snömos. Man kan ödmjukt notera att “lilla björns” fader dömdes till ett antal års straffarbete efter Röda Arméns befrielse av sovjetrepubliken Ukraina. Lilla björnen själv föddes dessutom i förskingringen i det “Sovande landet”; en bra bit österut. Sen vad som hände i det vakna landet västerut efter ockupations-förvaltningen retirerade med Wehrmacht och andra förband är också ett kapitel för sig (skogsbröder och annat mindre ädelt). Det var en hel del som överlevt medvetet eller omedvetet genom kollaboration med motståndarens förvaltning. En kollaboration som var tidsmässigt längre och därmed slitsammare i västra delen av sovjetrepubliken jämfört med den östra. Men slaget om Stalingrad var nog grymt, som får tredje slaget om Charkov att blekna en aning och slaget om Kiev 1943 att vara en “promenad i parken”.

Tar man dessutom i akt och mening i följande årtal i beaktande 1240, 1612, 1812, 1917, 1941 så skulle man kunna säga att alla som vandrat österut är “litauer” eller varför inte “nationalsocialister”. Det blir lite lättare när man tittar på vilka som vandrat västerut dvs mongolerna. Batu Khan plundrar Kiev ca 1240. Det hela blir lite som grekernas “barbar”; som sagt kulturhistoria handlar inte om kall logik utan om sociologik eller varför inte sociokulturlogik. Men det kanske är viktigare att klädseln sitter som en smäck; korrekt tråkigt, men var är biffen ?

Sen kan man också reflektera över varför arresteringen av Medvetjuk skulle vara bra för Ukraina. Varför ge utrymme åt en på bilderna till synes trött och slagen äldre herre med ett brokigt förflutet; med en historia allt från advokat via socialdemokrat till beskyddare av ryska intressen i östra Ukraina. Man kan dra två slutsatser; för det första passar man på i Kiev att göra upp räkningen med ett antal personer nu när man har chansen och/eller för det andra passar man på att göra sig av med en rival om makten. Som sagt varför bråka med en äldre herre som sen ett år sitter i husarrest? Och varför skulle han just nu fly och dessutom i uniform ? Det hela kan tyda på att man i Kiev är orolig över utgången av striderna i östra Ukraina nu när tyngdpunkten skiftar och fokus blir till 100% på nedre delen av Dnjepr och bla de fem stora broarna i Dnipro. Utan broarna över Dnjepr blir försörjningslederna långa rent kilometermässigt och därmed tidsmässigt. Skulle man frestas att nyttja Dnipro som underhållsbas kan det bli ett nytt Dunkirk ifall broarna slås ut i Dnipro och tex Dniprodjersjinsk/Tjerkassy/Krementjug. Och då skulle det passa bra med en pant i form av Medvedtjuk, så att han kan användas som pjäs på schackbrädet (eller bara spela bort den). Som sagt det är match igen och förhandlingarna sker inför öppen ridå; ifall man inte dribblar bort det hela med förenklade resonemang om bysantinerna i Moskva.

Noterar också att Medvedtjuk varit en del av kampanjstaben för Leonid Kutjma, en av Ukrainas presidenter och del av Dnjepropetrovsknätverket som Leonid Brezjnev startade upp en gång i tiden innan han blev generalsekreterare i KPSS (Sovjetunionens kommunistiska parti). Återigen, vem tjänar på “lilla björns” frånfälle? Zelenskij? Vladimir Vladimirovitj? Västra Ukraina? Östra Ukraina? USA? EU? eller ingen? Kompotten tätnar, det här är ingen “finsk sommarsoppa” snarare “gröt med svenskar”.

Återigen din motståndares sociokulturlogik är inte nödvändigtvis din egen. Och Ryska Federationens mobiliseringsreserv är outnyttjad.

//alla var hon förutom en som var han.

Filed under: Uncategorized, ,

Dnipro, Moskva, Dnipro,

Ukrainas fjärde största stad heter Dnipro (tidigare Dnjepropetrovsk och på tsartiden Jekaterinoslav). Staden har ca 1 miljon invånare och ligger där Dnjepr gör en av sina större krökar. Dnipro är huvudstad i länet Dnjepropetrovsk med strax över 3 miljoner invånare. Länet var industriellt ett av det viktigaste i Sovjetunionen med vitala militärindustrier tex JusjMasj. Tillsammans med Donetsk/Donbass var man av vital betydelse för Sovjetunionen och stagnerade kraftigt efter Sovjetunionens upplösning.

Donbass Rysslands hjärta, plakat från inbördeskriget 1918-1922.

En kul grej med Dnipro län är att Sovjetunionens generalsekreterare Leonid Brezjnev föddes i dess norra delar, öster om Dnjepr. Och gjorde karriär i Dnepropetrovsk efter att en viss Nikita Sergejevitj Krusjtjov tagit över kommunistpartiet i Ukraina. Krusjtjov hade växt upp i Donbass sen hans familj flyttat dit. Allom bekant var det Brezjnev som puttade bort Krusjtjev från posten som generalsekreterare 1964. Det var Brezjnev som nätverkade fram Dnjepropetrovskmaffian, från 1950-talet till in 1982. Det politiska nätverket i Dnepropetrovsk fortsatte framåt under 1990-talet då dess medlemmar tog sig framåt och uppåt i Ukraina då Leonid Danilovitj Kutjma blev president i Ukraina, 1994-2005. Klanen kan delas upp i olika delar och fick ett uppsving igen under Orangea revolutionen. Klanens större grupper: Privat, Pintjuk, Derkatj, Kutjma och Timosjenko(hur gick det med Julija).

Noterar att en viss Zelensky föddes i Krivoj Rog i västra delen av Dnjepropetrovsk län, väster om Dnjepr.

Förresten har man plockat Dontesk är det bara logiskt att plocka Dnjepropetrovsk, åtminstone Dnipro med dess fem stora broar över Dnjepr. Det skulle bli en stor kniptång från norr och söder med mötespunkt Dnipro.

Ekonomisk karta över ukrainska Donbass.

Filed under: Uncategorized, ,