Brezjnev's Blog

Icon

Just another WordPress.com site

Voronesj-M i skarp drift på Näset sen 11:e februari

Rysk media bl.a. Interfaks och RIA Novosti har meddelat att under gårdagen 11:e februari togs en radarstation av den nya generationen Voronesj-M belägen när bosättningen Lechtusi på Karelska näset i skarp drift. De ryska nyhetsartiklarna heter “Nya generationens radarstation” och “Nya generationens radarstation i militär beredskap i Leningrads län”.

Radarstationen i Lechtusi har en räckvidd på 600 mil och ingår i ett nytt system för tidig förvaring vid attack med ballistiska robotar. Till skillnad från tidigare generationers radarstationer av denna typ kräver Lechtusi mindre personal och lägre kraftförsörjning. Vid invigningen och drifttagningen till skarp tjänst närvarade höga ryska dignitärer samt representanter från rysk-ortodoxa kyrkan, enligt Interfaks. Tränings-scenario genomfördes också då en ballistisk missil upptäcktes kort efter start, också enligt Interfaks.

Rysk media har tidigare nämnt att Lechtusi skulle komma i drift under 2011 och jag har skrivit om det i “Rysk radarstation på Karelska näset”.

Filed under: Estland/Viro, Kärnvapen, Ryssland, Suomi/Finland, Sverige

Rysk radarstation på Karelska näset

RIA Novosti har en intressant artikel om att första radarstationen med “hög fabriksberedskap” i meterbandet kommer att gå i skarp drift under 2011, “Radarstationen i Lechtusi i skarp drift 2011” (på ryska). Platsen för stationen är i närheten av bosättningen Lehtusi på Karelska näset, vilket meddelades av en officiell representant för Ryska Federationens Rymdtrupper, Aleksej Zolotuchin.

Zolotuchin citeras:

“Inom ramen för utveckling av förvarningssystem avseende raketanfall planeras under detta år att ställa upp i skarp jourdrift huvuddelen av radarstationen av hög fabriksberedskap i meterbandet i Lechtusi”

Zolotuchin tillade också att skapandet av en decimeterbandsradarn i Armavir fortsätter. Förutom detta påbörjas bygge av nya generationens radarstation (både meterband och decimeterband) i en rad olika regioner i Ryssland.

“Snart kommer förvarningssystem för raketanfall att vara uppfyllt av radarstationer, som byggs i Kaliningrads- och Irkutsks-län. Stationen i Kaliningrad genomför radarmätning fastän stationen inte är färdig. I länet Irkutsk genomförs ihopmontering av ytterligare en radarstation.”

Artikeln nämner ingen typ av radarstation och orden “hög fabriksberedskap” innebär att moduler kommer direkt från fabriken som monteras ihop på plats, på detta sätt kortas byggtiden. Orten anges som Lehtusi och är ett resultat av kollektivisering av tre ingermanländska byar på 1930-talet, nämligen Lehtusi, Lehtoinkylä samt Kyyrähaka. Anläggningen kan ses på Google Maps. Koordinaterna enligt Google är (60.275458343333,30.546016676667)

Observationsplatsen har artiklar om Voronezh-radarstationer i Östersjö-området
Ögon i skyn samt Voronezh-DM i Kaliningrad. Ryska wikipedia har också en artikel som identifierar stationen i Lechtusi som av typ Voronezh, Воронеж (радиолокационная станция).

I en annan artikel hos RIA “Ny station i Lechtusi: skydd mot raketanfall” (på ryska) anges att stationens resursbehov i drift och underhåll är 40% lägre än tidigare generations stationer, personalbehovet har också minskat. Elektroenergibehovet är tre gånger lägre än system Dnepr och sju gånger mindre än system Darjal. I artikeln framhålls flexibiliteten i station vad gäller upptäckt av interkontinentala robotar och även taktiska missiler. Modulkonceptet, “hög fabriksberedskap”, gör denna flexibilitet möjlig.

Filed under: rysk teknologi, Ryssland, Suomi/Finland, Sverige