Brezjnev's Blog

Icon

Just another WordPress.com site

På andra sidan kooo, bortom niin

Min målsättning med sajten Brezjnev är att bland annat tydliggöra delar av utvecklingen  av Ryssland och dess närområde ur teknisk och kulturell synvinkel. Sajten har tillkom en gång i tiden på grund av tilltagande frustration över den politiska ignoransen i Sverige avseende avsaknad av långsiktig försvarspolitik och slakten av försvarsmakten. 

Numera är drivkraften att tydliggöra vikten av andra feedbackloopar och kunskap än den som man gängse omger sig med i en västerländsk kontext. Jag är djupt oroad över bristen på feedbackloopar i statliga myndigheter  bla Försvarsmakten. Den dag man som individ, grupp och organisation slutar att förbättra sig, då är man inte ens i närheten av bra. När man gjort som man alltid gjort får man det man alltid fått.

Jag försökte läsa boken “På andra sidan kullen”, men den var dötrist men storyn bakom titeln var bra. Det går utmärkt att se andra sidan av kullen utan att läsa tråkiga böcker. Exempelvis, vill man utöka sina feedbackloopar är en bra start en sovjetisk sci-fi-komedi från 1980-talet, Kin-dza-dza och planeten Pluk.

Ibland kan man ha tur och fånga skeenden och tankar eller känslor som speglar tänkandet, Ryssland är ett annat Europa. Finland är ett annat Sverige. Norra Sverige är…? Ryssland är….?

Det kokar ner till  det blåa pillret eller det röda pillret.

3 Responses

 1. ПДРЦ Первый узел генерального штаба РФ says:

  Hemma hos Kremlgardet:
  http://dervishv.livejournal.com/186675.html

 2. Hej, jag läste Ert inlägg i http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/forsvarsministern-talar-emot-sig-sjalv_6297912.svd

  och har en smärre kommentar betr brigader:

  I Tolgfors försvar finns inga brigader och det finns inte enns något som liknar brigad. Visst kan man läsa om två brigadledningar men de är ren kosmetika som består av officeare utan erfarenheter av brigadstabstjänst och att leda kompani eller batalajon ingående i en brigad. Brigadlendingarna saknar dessutom de stödfunktioner som normalt ingår i en brigadstab. Inget brigadstabskompani, brigadstabsbataljon, inga chefsomgångar och stabsfunktioner (S1 till S8). Bara officeare från HKV med sina skrivbord.

  När det kommer till bemanning så framkom det under Sälen konferensen att endast 1000 man kommer att kunna genomföra kvalificerad strid nationellt, vilket inte alls räcker för för att bemanna Tolgors 27 bataljoner. I Tolgfors försvar finns inte heller brigadbataljoner eller brigadkompanier, det kommer att finns några utspridda krafigt reducerade bataljoner men som alldrig någonsin kommer att lyckats samverka i brigadform.

  VO/Norrlandsbrigad19 84-93

  • Inte riktigt sant. I brigaden ingår brigledning, briglednkomp, manöver-, understöds- och underhållsbataljoner och -kompanier. Brigdachef och stabsmedlemmar är tillräckligt gamla för att ha upplevt ett riktigt förband.
   Problemet är att dessa inte är fast organiserade och samtränade.
   Och när detta skrevs var hela riksdagen överens om tagen. Förhoppningsvis är man klokare nu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: