Brezjnev's Blog

Icon

Just another WordPress.com site

45:e spetsnazregementet snappade nyckelperson och anföll stabsbyggnad

Tvzvezda.ru har i två artiklar den senaste tiden berört verksamheten hos VDV:s 45:e spetsnazregemente. Den första artikeln publicerades den 20 mars med rubriken “Kämpar från VDV-spetsnaz neutraliserade fienden utan skottlossning på Kola-halvön” och den andra publicerades den 21 mars med rubriken “Diversanter stormade flottstab i Murmansk län”.

Första stycket i första artikeln lyder:

“En underavdelning ur VDV:s 45:e avdelta spetznazbrigad inom ramen för beredskapsutvärdering av styrkor i norra delen av landet, opererar på Kola-halvön. Dess uppgift – befria besatt flygplats. På flygbasen Severomorsk-3 genomfördes tidigt på morgonen en taktisk luftlandsättning”.

Enligt tvzvezdas artikel flöt operationen på utan problem och involverade 20 stycken Mi-8 helikoptrar, både i transporten och anfallet. Utgångspunkten var sannolikt Zapolarje. Severmorsk-3 är en marinflygbas nära kusten till Barents hav.

Den andra artikeln beskriver en samövning där grupper ur 45:e spetsnazregementet ställdes mot mot grupper ur 98:e. Denna tvåsidiga övning gick ut på att spetsnazförbandet anföll en flottstab och 98:e försvarade densamma. Extra kul är att anfallet inleds med fångsnappning av nyckelperson samt att underlaget för operationen enligt texten kom från Ryska federationens Statliga Fältjägartjänst.

Fjärde stycket i den andra artikeln lyder:

“Sådana tvåsidiga taktiska VDV-övningar uppvisar både skicklighet och erfarnhet hos sabotage-spaningsgrupper. Dessa mål – strategiskt viktiga objekt, som centrala staber och huvudstabsbyggnader”

Nedan specialreportage från kanalen Ryssland24 om 45:e spetsnazregemnetet och dess chef Aleksander Sladkov, från augusti 2014.

Телеканал “Звезда”

Бойцы спецназа ВДВ обезвредили врага без единого выстрела на Кольском полуострове

20 марта 2015, 10:53

Подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ в рамках внезапной проверки войск на севере страны, действуют на Кольском полуострове. Их задача – освободить захваченный аэродром…. Подробнее »

Телеканал “Звезда”

Диверсанты штурмуют штаб флота в Мурманской области

21 марта 2015, 13:47

Спецназ ВДВ провел тренировку на Кольском полуострове. Бойцы 45 полка и десантники из 98 гвардейской Ивановской дивизии в непростых погодных условиях боролись с условным врагом: диверсантам предстояло захватить командный пункт и штаб условного противника…. Подробнее »

Filed under: Estland/Viro, Kalla kriget, spetsnaz, Suomi/Finland, Sverige, VDV

45:e spetsnazbrigaden tillhörande VDV omgrupperas

På desantura.ru finns en artikel från 19 mars med följande rubrik att läsa “I Nordflottans och fyra militärområdens intresse fullgör fem VDV-formeringar uppgifter”.

I artikeln kan man läsa att i samband med den oannonserade beredskapstesten att:

“…chefen för luftlandsättningsstyrkorna (VDV) general-överste Vladimir Sjamanov föreslog, att fem formeringar ur VDV intar full stridsberedskap och påbörjar uppfyllandet av praktiska uppgifter i Nordflottans och fyra militärområdens intressen…”

Chefen VDV citeras enligt följande:

“Från utgången av 17 mars kommer det operativa underställda cheferna för Västra och Södra militärområdena att tillföras 76:e och 7:e luftlandsättningsenheterna, detaljerade handlingsplaner har påbörjats i och med omgruppering av enheter ur 98:e luftlandsättningsenheten samt 45:e spetsnazbrigaden.

Dessutom kommer enheter ur 31:a avdelta luftlandsättningsbrigaden att inta beredskap för att grupperas på övningsområde, redo att agera i den central-asiatiska strategiska riktningen.

Sen kan man intressera sig för följande artikel från den 19 mars med rubriken “Underavdelningar ur Pskovs VDV-formering luftlandsattes i okänd terräng och gick i strid med fienden”.

Där kan man läsa att drygt 700 soldater och 10 stridsfordon luftlandsattes på övningsområdet “Röda skeppet” i Pskovs län. Luftlandsättningen genomfördes med 10 transportplan. Luftlandsättningsplatsen säkrades av specialspaningsförband som sen övergick till stridspatrull i fiendens bakre områden. Ungefär samtidigt genomförde 1500 soldater och 100 stridsfordon fordonsmarsch via skogsvägar samt i skogs-myrland överkommande diverse vattenhinder.

Desantura.ru har också en artikel med rubriken “Spetsnaz och arméflyg tillhörande Södra militärområdet försattes i larmberedskap i enlighet med kommando-stabs-övningen”. Övningen gick ut på att transportera spetsnaz med attack-transport-helikoptrar av typen Mi-8 MTSj “Terminator” till ett område för strid i bebyggelse (Jegorovo) för att där bekämpa 30 terrorister. Luftlandsättningen av spetsnaz hade understöd av Mi-28 “Nattjägaren”. I övningen ingår fler än 10 stycken helikoptrar frambaserade på ett operativt flygfält.

Vidare har det militära transportflyget förflyttat enheter ur 76:e och 98:e till Kola-halvön, desanter ur 76:e samövar med 200:e motorskyttebrigaden. 98:e har landsatt spaning på Novaja Zemlja och Franz Josef land.

“Det är mycket nu”, sa Bull.
“Det kommer mera”, sa Bill.
“Era dumma trattbassar, lite mer genuskonsulter fixar biffen, sa Måns”

Filed under: Estland/Viro, Kalla kriget, spetsnaz, Suomi/Finland, Sverige, VDV

VDV-övning om 2000 man nära gränsen till Estland

Tvzvezda.ru har en artikel från 28 februari med titeln “Desanter omkring Pskov neutraliserade diversanter och stred regemente mot regemente”. Den något ofullständiga och slarvigt skrivna artikeln kompletteras av två texter på desantura.ru med rubrikerna “I länet Pskov börjar en VDV-övning med deltagande av 2000 krigstjänstgörande” och “Fler än tusen desanter forserade floden Velikaja”. Den första artikeln på desantura har källa tass.ru och den andra har m.ria.ru, publicerade 24 februari samt 27 februari.

Kortfattat påbörjade VDV den 24 februari en femdagarsövning i länet Pskov övningsfältet Röda Skeppet omfattande två bataljonstaktiska stridsgrupper om totalt 2000 man och 500 fordon. Under övningens gång kommer 1500 man och 12 stridsfordon att luftlandsättas under torsdagen, natten till fredagen kommer forcering av floden Velikaja att påbörjas av den första taktiska bataljonsgruppen. ´Denna grupp kommer att genomföra aktiv patrullverksamhet på uppemot 10 mil i fiendens bakre områden därefter övergå till försvar. Den andra bataljonstaktiska gruppen forcerade också Velikaja samt inväntade 2:a stridsgruppen i patrullområdet. Floden Velikaja kommer att forceras på fyra ställen, floden uppges i dessa dagar vara 100 meter bred. Övningens avslutande etapp är stridsskjutning som påbörjas på lördagen.

I en av artiklarna nämns att under torsdagen den 26 februari genomför VDV i Kostroma parallellt en bataljonstaktisk övning innefattande luftlandsättning, i denna övning deltar 1500 man och 200 fordon.

Relaterat:

76:e i Pskov genomför omfattande luftlandsättning (11 augusti 2014)

I svenskt närområde del2: luftbro från Pskov… (mars 2014)

Телеканал “Звезда”

Десантники под Псковом обезвреживают диверсантов и воюют полк на полк

28 февраля 2015, 19:06

На полигоне Струги Красные под Псковом 100 боевых машин десанта совершили марш-бросок через реку Великая. В межсезонье она разливается больше чем на 100 метров. И хотя бурное паводковое течение легко сносит БМД в сторону, механики уверенно вывели их к нужной точке. … Подробнее »

Filed under: Estland/Viro, Suomi/Finland, Sverige, VDV

Prickskyttar övade likvidering av fientlig patrull i vintrigt väder

En kul artikel om träning/övning med prickskyttar publicerades hos tvzvezda.ru den 10 februari. Extra kul är att det enligt texten handlade om utbildning av prickskyttar med som man skriver: “grabbar med stridserfarenhet från lokala konflikter och kontraterroristoperationer”. Ytterligare en kul grej är att i inslaget får man inte se hela ansikten på soldaterna. Rubriken på artikeln kan översättas till: “Grupp av prickskyttar förintade fientlig spaningspatrull i området kring Sankt Petersburg” I slutet av artikeln står att det finns speciell dataträningsutrustning för dessa skyttar på en prickskytteskola i Västra Militärområdet, där de blivande prickskyttarna analyseras och tränas.

Телеканал “Звезда”

Снайперская группа уничтожила головной дозор противника под Санкт-Петербургом

10 февраля 2015, 09:16

В Ленинградской области на боевые позиции вышли курсанты школы снайперов. Многие из этих парней уже получили боевой опыт в локальных конфликтах и контртеррористических операциях. … Подробнее »

Sen kan man notera att den fjärde februari publicerades ett inslag på tvzvezda.ru om övning av prickskyttar i Östra Militärområdet. I inslaget meddelas att prickskyttenheter i motorskytteförband i Östra Militärområdet är de enda som övar med den nya grovkalibriga prickskyttegeväret ASVK (12,7 mm).
Rubriken på inslaget är: “Allt fler prickskyttar i ryska armén”.

Телеканал “Звезда”

В российской армии все больше снайперов

4 февраля 2015, 16:17

В школе подготовки снайперов Восточного военного округа приступили к обучению новых курсантов. Стрелков научат поражать цели из штатного оружия, в том числе из новых армейских крупнокалиберных снайперских винтовок АСВК калибра 12,7 мм. … Подробнее »

Filed under: Estland/Viro, Kalla kriget, ryska armén, spetsnaz, Suomi/Finland, Sverige

45:e VDV-regementet omvandlas till spetsnazbrigad

Tvzvezda publicerade igår den första januari 2015 en artikel med rubriken “Spetsnazbrigad inom VDV kompletteras med tre und/span-bataljoner.”

I artikeln citeras en officiell representant för VDV i form av överstelöjtnant Jevgenij Mesjkov:

“Inom organisationen för VDV har det grundats en spetsnazbrigad i Moskva län och man formerar tre avdelta und/span-bataljoner i Pskov, Tula och Novorossijsk.”

Tidigare under 2014 har t.ex. vpk-news rapporterat om att en avdelt spetsnazbrigad för VDV kommer att skapas med grunden i 45:e regemente i Podmoskovje,“I slutet av detta år uppvisar VDV en spetsnazbrigad”. Även sajten politikus.ru har en artikel med samma rubrik och samma innehåll/innebörd. Lenta.ru har en artikel från augusti 2014 med rubriken “VDV Ryssland förstärker sitt spetsnaz” där chefen VDV, Vladimir Sjamanov, citeras:

“Till första december, inom ramen för 45:e spetsnazbrigaden, kommer det att formeras tre avdelta und/span-bataljoner inom tre enheter: två vid stormdesanterna (76:e i Pskov och 7:e i Novorossijsk) och en vid luftdesanterna (106:e i Tula)…Detta kommer otvivelaktigt att ge VDVs kommando och Generalstaben tillgång till specialiserade instrument i form av särskild und/span.”

I artikeln från politikus.ru citeras också chefen VDV:

“…till första december kommer 45:e avdelta spetsnazbrigaden i ny organisatorisk struktur med ny uppsättning utrustning, teknik och beväpning…”

I artikeln hos tvzvezda står också att arbete i VDV pågår med att formera en fredsbevarande styrka om 5.000 man.

Filed under: Estland/Viro, spetsnaz, Suomi/Finland, Sverige, VDV

“…närvaron av de ryska ubåtarna har ökat under de senare åren.”

På ryska flot.com kan man läsa en kort artikel publicerad den 23 december om att finländska marinen utökar sin patrullering på grund av rysk aktivitet, “Finland förstärker patrulleringen av Finska viken p.g.a rysk aktivitet”. Flot.com hänvisar till yle. Artikeln “Marinens identifieringsuppgifter har märkbart ökat i närområdet” på yle.fi publicerades den 22 december och har en ingress med följande lydelse:

“Finländska marinen har märkbart intensifierat bevakningen i finländskt närområde på grund av ryska arméns ökade sjötrafik. Detta året har marinens identifieringsuppgifter varit inemot 70% fler än förra året.”

Sedan kan man med behållning lyssna på en intervju med kommendören för Finska vikens marinkommando, Kari Aapro, gjord den 20 oktober 2014. Intervjun och artikeln finns på svenska yle.fi under rubriken “Vi brukar inte berätta om våra ubåtsiakttagelser”

Filed under: Estland/Viro, Suomi/Finland, Sverige, VMF

Ryska ubåtstester i Östersjön eller hände något nära Lettlands territorialvattengräns

Ryska sajten flotcom skriver att Lettiska försvarsmakten under natten mot fredagen den 7 november upptäckt två fartyg tillhörande Ryska federationens flotta drygt 10-15 sjömil från Lettlands territorialvattengräns. Källan anges till följande artikel “Vid gränsen till Lettland uppmärksammades två fartyg tillhäran ryska VMS” på sajten rus.delfi.lv. Delfi anger i sin tur sin källa som ett twitter av Lettlands försvarsmakt

Enligt flot.com rörde det sig om två stödfartyg tillhörande ryska flottan, det ena ett icke namngivet fartyg av klass Björken (används bl.a. för avmagnetisering), det andra ett räddningsfartyg tillhörande Östersjöflottan med beteckningen SS-750. I artikeln nämns att SS-750 tidigare i år använts vid test av djuphavsapparaten/miniubåten “Bester-1”. Artikeln hos flot.com avslutas med att man uppmärksammar ubåtstester av den nya ubåten av Warsjavjanka-klass projekt 636, “Rostov-na-Don” som ska levereras till VMS i närtid.

Dessutom, den 27 oktober rapporterade delfi om hur SS-750 under natten till 6 oktober lyft ombord en miniubåt inte långt från Lettlands territorialvattengräns samt att under dagen dök den ryska fregatten Stereguschtji upp i sällskap med en ubåt typ “Kilo”.

Det var i april i år som SS-750 lastade en miniubåt typ “Bester-1” (projekt 18271) och genomförde, enligt flotcom, ett testprogram I Östersjön som varade i drygt 40 dygn fördelade på tio testmoment. Testerna innefattade bl.a. hastighet, manövrering av miniubåten samt undervattensarbete. Vid testerna närvarade ubåtens båda besättningar samt folk från konstruktionsbyrån “Lazurit”, Sankt-Petersburg. Artikeln på flot.com heter “Tester av “Bester-1″ har påbörjats”.

Enligt vpk-news.ru sjösattes en Bester-1, projekt 18271, under 2013 avsedd för räddningsfartyget Igor Belouzov. Sen tidigare finns projekt 18270.

Nedan ett inslag upplagt på “dutube” den 2 mars 2014 om ett övningsräddningsuppdrag med miniubåten AS-34 typ projekt 1855 “Priz” nära Fiskar-halvön, uppe i Barents hav,. Målet för uppdraget dieselubåten Magnitogorsk. Notera mot slutet hur lätt man skulle kunna dölja farkosten ombord på det mindre räddningsfartyget.

Filed under: Estland/Viro, rysk teknologi, spetsnaz, Suomi/Finland, Sverige, VMF

Tranorna flyger och TIR-lastbilarna kör på

Ja, nu samlas en del flyttfåglar i Norrbottens kustland i väntan på resan söderut och i deras ställe kommer TIR-lastbilar. För drygt en vecka kunde man observera en till rysk TIR-lastbil på vägen in mot Luleå centrum. Trailern var av EU föreskriven längd på 18 meter samt vit och saknade firmamärken/reklam på sidorna. Också denna TIR-lastbil hade sitt hemvist i Moskva-området. En kul grej var att transportenheten hade varningsblinkers påslaget och “snyltade” på en busshållplats. Ingen fordonspersonal sågs kring fordonet.

Relaterat:

Sensommar, surströmming och TIR-lastbilar

Filed under: Estland/Viro, Kalla kriget, Suomi/Finland, Sverige

Kaliningrad: Marininfanterister “desanterade” från luften och havet

——updatering ——–

Tvzvezda.ru har under söndagen den 7 september publicerat ett inslag med titeln “Marininfanteriet säkrade motståndarens strategiska objekt”. I reportagetexten nämns att övningen går in i sitt finala skede och att huvuduppgiften för landsatt marininfanteri var att säkra brohuvud för fortsatt anfall. I filmklippet syns också ett exemplar av världens största svävare typ Zubr. I texten står att övningen omfattar 500 soldater, 70 fordon etc.
—————————————–

Den första september publicerades ett fotoreportage från en bataljonstaktisk landstigningsövning i Kaliningrad på den ryska sajten flotcom. Rubriken på fotoreportaget är “Baltijskij desant”.

Enligt info på Ryska försvarsministeriets sida nämns en bataljonstaktisk landstigningsövning på oförsvarad strand på övningsområdet Chmelevka, Kaliningrads län den 20 augusti 2014. Enligt denna info skulle övningen omfatta mer än 500 soldater, drygt 10 örlogsfartyg, mindre bevakningsfartyg och båtar samt omkring 70 fordon.

I fotoreportaget ser man ett stort landstigningsfartyg typ Ropucha, BDK-60 “Aleksander Sjabalin”, som släpper loss simmande stridsfordon typ BTR-82, vidare landsätts marininfanteri med både helikopter och fallskärm. Uppgifterna för de luftburna och luftlandsatta marininfanteristerna var att falla in i motståndarens bakre områden.

Notera gärna mindre landstigningsbåt typ Serna på en av bilderna. Två individer av storebrorsan till denna d.v.s. projekt 21820 klass Dugong befinner sig hos Östersjöflottan för tester, “Dennis Dadydov” samt “Löjtnant Rimskij-Korsakov”. Enligt flotcom ska “Dennis Dadydov” tillföras 71:a landstigningsfartygsbrigaden hos Baltiska flottan. Enligt samma artikel deltog fartyget i landstigningsövninga den 22 augusti i Kaliningrad (enligt ryska artikeln “Landstigningsfartyget “Dennis Dadydov” kommer att baseras i Baltijsk”.).

Enligt ryska wikipedia finns fem sjösatta “Dugonger”, nån i tjänst, några under test/leverans.
En “Dugong” kan lasta 140 ton hjulfordon/stridsfordon.

Nedan inslag på “dutube” från sjösättningsceremonin av “Löjtnant Rimskij-Korsakov” den 10 april 2014.

Filed under: Estland/Viro, rysk teknologi, Suomi/Finland, Sverige, VMF

Förberedelser inför den strategiska övningen Vostok-2014

I mitten av september drar den strategiska övningen “Vostok-2014” igång och förberedelser inför densamma har pågått sen en tid tillbaka. På webbsajten för tidningen MK.ru (MK= Moskovskaja Komsomolets) finns en artikel från den 22 augusti med titeln “Armén förbereder sig för årets största övning “Vostok-2014”.

I artikelns första stycke refereras till förste ordförande på Försvarsministeriet Arkadij Bachin, som sagt att “Vostok-2014” liksom samövningen mellan Ryssland och Vit-Ryssland “Zapad-2013” kommer att involvera olika typer och kategorier av militära förband. I den strategiska samövningen “Zapad-2013” deltog enligt MK.ru 22.000 soldater och drygt 80 stridsvagnar. Operationerna bedrevs till lands, till sjöss och i luften (med bl.a. 90 flygplan och helikoptrar).

Enligt presstalesman för östra militärområdet, överste Aleksandr Gordejev, som citeras av MK.ru pågår förberedelserna inför “Vostok-2014” för fullt. Bland annat har flera fältövninger med ett par tusen soldater och 500 fordon/specialfordon genomförts. Man har genomfört sammansatta övningar i koncentrationsområden i Burjätien, Transbajkal, Chabarovsk och Primorje samt i länet Amur samt öarna Sachalin, Iturup och Kunasjir.

I artikeln nämns att sambandsenheter fortsatt att öva med nya generationens sambandsmateriel speciellt avseende kortvågsstationer, radiostationer av medelräckvidd, digitala radiolänkar samt satellitkommunikation. Denna nya utrustningen tillfördes under fjolåret. Man kommer aktivt att nyttja nya telekommunikationskomplex typ “Redut-2US”, som gör att man kan binda samman olika sambandssystem till ett sammanhängande nät. Enbart i år har Östra militärområdet tillförts 40 enheter av nya generationens sambandsteknik.

I Transbajkal kommer man i sin helhet att testa ett nytt uniformssystem, systemet finns i tretusen kompletta uppsättningar. Persedlarna är tänkt att användas i temperaturområdet -40 till +40 grader Celsius. Vidare nämns att logistikenheter förbereder sig för att hantera 1.000 ton int- och tyg-materiel. I Amur har reparationsenheter övat på rep och bärgning av fordonsenheter.

Artikeln avslutas med info om att soldater i reserven i samtliga militärområden under perioden augusti till oktober kommer att samlas för utbildning. Reservister kommer att få bekanta sig med moderniserad materiel.

Nedan ett kort inslag om hur röjdykare förbereder sig inför “Vostok-2014”, inslag på tvzvezda.ru från den 27 augusti:

Телеканал “Звезда”

Инженеры-разведчики ВВО учатся искать мины под водой

27 августа 2014, 09:44

В Хабаровском крае военнослужащие инженерной бригады Восточного военного округа учатся искать мины под водой. По легенде, взводу инженерной разведки необходимо обеспечить безопасность форсирования реки танковыми подразделениями. … Подробнее »

Filed under: Estland/Viro, rysk teknologi, ryska armén, Ryssland, Suomi/Finland, Sverige